Familie Borger
1762 tot 2010
De voorouders
2010 tot ca. 9de eeuw
Alle persoonsgegevens
(update 12.04.2011)
Overzicht van
beeldmateriaal
 
generatie 01 generatie 02 generatie 03 generatie 04 generatie 05 generatie 06 generatie 07 generatie 08 generatie 09 generatie 10
generatie 11 generatie 12 generatie 13 generatie 14 generatie 15 generatie 16 generatie 17 generatie 18 generatie 19 generatie 20
generatie 21 generatie 22 generatie 23 generatie 24 generatie 25 generatie 26 generatie 27 generatie 28 generatie 29 generatie 30
generatie 31 generatie 32 generatie 33 generatie 34 generatie 35 generatie 36 generatie 37 generatie 38 generatie 39 generatie 40

Generatie 41 t/m 51

Mededeling

Op het ogenblik wordt gewerkt aan het opschonen, aanvullen en vernieuwe van de stamboompagina's.
Hierdoor kan het gebeuren dat links niet of niet goed werken.
Generatie 29 t/m 51 zijn inmiddels vernieuwd.

Inleiding

Stamboom (kwartierstaat) Hendrikus Johannes Borger

INLEIDING

Vanuit een biologisch oogpunt zijn we allemaal op de wereld gekomen door een man (vader) en een vrouw (moeder). In mijn geval waren dat mijn vader Huib Borger (1931 - 2009) en mijn moeder Martha van Wissen (1934 - 1987). Zij hebben ook weer een vader en een moeder, mijn opa's (grootvader) en oma's (grootmoeder): Cornelis Borger (1895 - 1966), Cornelia van 't Geloof (1895 - 1969), Martinus van Wissen (1901 - 1983) en Clasina Beumkes (1908 - 1981)... Enzovoort.
Inmiddels zijn er al zes personen die mijn voorouders zijn.


En zo hebben ook mijn opa's en oma's een vader en moeder gehad, mijn overgrootvaders en overgrootmoeders... En zo zijn er al 14 mensen die aangemerkt worden als mijn voorouders: Huib Borger, Martha van Wissen, Cornelis Borger, Cornelia van 't Geloof, Martinus van Wissen, Clasina Beumkes, Hermanus Borger, Cornelia Louter, Huibert van 't Geloof, Adriana Lucas, Wilhelmus van Wissen, Hendrika Hendriks, Jan Beumkes en Christina Mehagnoul.

  Broers Borger de broers Borger
v.l.n.r.: Harold (1965 - ), Marco (1959 - ) en Huib (1961 - )
Huib Borger Huib
Borger
1931 - 2009
Martha van Wissen Martha
van Wissen
1934 - 1987
Cornelis Borger Cornelis
Borger
1895 - 1966
Cornelia van 't Geloof Cornelia
van 't Geloof
1895 - 1969
Martinus van Wissen Martinus
van Wissen
1901 - 1983
Clasina Beumkes Clasina
Beumkes
1908 - 1982
Hermanus Borger Cornelia Louter Huib van 't Geloof [1929]   Hendrika Hendriks Jan Beumkes Christina Mehagnoul
Hermanus
Borger
1865 - 1946
Cornelia
Louter
1865 - 1944
Huibert
van 't Geloof
1864 - 1957
Adriana
Lucas
1867 - 1933
Wilhelmus
van Wissen
1865 - 1950
Hendrika
Hendriks
1874 - 1943
Jan
Beumkes
1864 - 1944
Christina
Mehagnoul
1871 - 1955

Met mijn overgrootouders ben ik ook een lid geworden van maar liefst 8 families. Ga je helemaal terug naar de overgrootouders van mijn overgrootouders, dan ben ik inmiddels een lid van 64 families: Borger, Frieling, Toerse, Kolkman, van Well, van Minkelen, Louter, Vink, Timmer, Bitter, de Vries, de Waal, Rutten, van 't Geloof, Boers, Lucas, Visser, van Gent, Swaan, Lucas (andere Lucas familie), Marcus, van Nugteren, Burgers, Maris, van Wouw, Drunnen, van Wissen, Tolmeijer, Nielen, van Haaren, Tolhuisen, Lucassen, Pasman, Ontenk, Hendriks, Stevens, Liethof, Wiggers, Hendriks, Vink, Bosman, Terburght, Beumkes, Aalbers, Hendriks, Gerritsen, Zadelhoff, Lucassen, van Tuijl, Hendriks, van Emmerik, Frederiks.

Deze mensen zijn allemaal mijn voorouders... en dit gaat met een bijna duizeling wekkend aantal verder en verder.
Mijn afkomst is niet alleen een speurtocht naar die éne Borger, die oervader of stamvader genoemd zou kunnen worden. Het is een speurtocht geworden naar alle takken en alle wortels van de boom waar ik ook een onderdeel van ben.

De oudste bewoner van deze boom

De oudste inwoner van deze boom gaat 61 generaties terug. Mensen die bekend zijn met genealogie weten dat zodra je over de 20, 25 generaties gaat er zeker adel tussen zit. De Europese adel was nauw met elkaar verbonden door verwantschappen en er hoeft maar één "bastaard" bij te zitten en je bent zo familie van Karel de Grote (die ook in deze stamboom voorkomt).
En hoe verder terug, hoe meer het met een korreltje zout genomen moet worden. Want ik (in de 61ste generatie) werkelijk af van de Noorse God Njord (God van het vruchtbare kustland, zeemansschap en zeilkunst)? De grootvader van Fjölner de omstreeks 20 v. Chr. geboren Zweedse mythische koning van Huis van Yngling, een voorouder van de 6de eeuwse Zweedse koning Egil Vendelkràka (onder andere bekend uit het Angelsaksische gedicht Beowulf als Ongentrheow).

Een andere hele oude bewoner van de stamboom is Gebicca (of Gjùki, Gibica (generatie 50) die in de vierde eeuw leefde. Hij is de eerste koning van Bourgondié die bij naam is genoemd. Een persoon die in de oudste literatuur van Europa voorkomt, zoals de "Widsith", "Atillalies", "Nibelungen", "Edda".. Hij is de vader van Gundomar, Giselher en Gundohar (ook bekend als Gunther), de vader van Gundioc, die bekend zal worden als de grondlegger van het grote Bourgondische rijk.

Allemaal heel spannend deze oorsprong, maar helemaal terug naar het gewone klootjes volk is even zo interessant. En dit klootjes volk is natuurlijk wel enigszins gegoed. Daar worden namelijk ook de connecties gemaakt met de achterliggende adel.
De oudste hiervan is Vrouwe Marie die zich bevindt in de 23ste generatie. We zijn dan beland in de 13e eeuw in het Land van Waas in Oost-Vlaanderen. Een bijzondere vrouw waar zelf een weg naar vernoemd is (tussen Sint-Gillis-Waas en St. Niklaas). Zij is (met zekerheid) een voorouder van mijn oma (vaderskant).

De oudste Borger brengt ons naar de datum 14 maart 1762, de dag dat Gerrit Borger in Dalfsen (Overijssel) in het huwelijk treedt met Aaltje Lamberts uit Ramele, een buurtschap bij Raaltje. De oudovergrootouders die terug te vinden zijn in generatie 8, inculsief het officiele document waardoor ze echt bestaan hebben.

Een reis

Een zoektocht naar de voorouders is niet alleen een kennismaking met personen, met families uit een ver verleden. Het is ook een reis door de tijd, een reis door steden, langs streken en landen. Deze Borger zit op het ogenblik in Arnhem, waar Lambertus Borger uit het Salland (Overijssel) neerstreek in het buitengebied tussen Arnhem en Oosterbeek. De moeder van mijn vader kwam uit Lage Zwaluwe in Noordwest-Brabant en met haar voorouders voert de reis terug naar Vlaanderen (familie Maris). Van mijn moeders kant komt een deel uit deze (Arnhem) omgeving. Uit plaatsen als Huissen, Elst, Brummen, maar ook uit de Ooijpolder en via Maastricht (Maximilianus Mehagnoul) uit Wallonië (België). En dan is er nog dat vreemde verhaal van die mannen die uit Nassau-Dietz (Duitsland) in de omgeving van Dodewaard terecht zijn gekomen, zoals Philip Louter, de overgrootvader van mijn opa (vaderskant).

Kun je me blij maken met aanvullende gegevens (m.n. ook adressen, beroepen, leefomstandigheden e.d., die ook gepubliceerd mogen worden) of fotomateriaal, kom je foutieve informatie tegen of wil je gewoon iets kwijt over deze stamboom. Of gewoon een ver familielid die zich wil melden voor een kennismaking. Gelieve dit te doen per e-mail en GEEN direct persoonlijk contact te zoeken!


1e GENERATIE

Laatste update:
6 augustus 2010

Hendrikus Johannes Borger

Geboortekaartje [1965] Hendrikus Johannes Borger

Ik begin dus bij mezelf:
Hendrikus Johannes Borger
Roepnaam: Harold

Geboren op vrijdag 29 oktober 1965 om 07.25 uur in de voorkamer van Tulpstraat 24 in Arnhem.
Het was een zonnige dag met een beetje bewolking en ca. 13 graden Celsius.

De derde (en laatste) zoon van
Huibertus Hermanus Borger
(1931 - 2009)
en
Martina Maria van Wissen
(1934 - 1987)

Broers
Martinus Cornelis Borger
Roepnaam: Marco
Geboren op vrijdg 23 oktober 1959 in Arnhem
Zwaar bewolkte dag met ca. 14 graden celsius.

Huibertus Hermanus Borger
Roepnaam: Huib
Geboren op zaterdag 10 juni 1961 in Arnhem
Licht bewolkt en 19 graden celsius

Het is begrijpelijk dat ik om privacy redenen geen verdere mededelingen doe over mijn broers.
Enige opmerking is dat mogelijk in conservatieve zin de lijn van Cornelis Borger (1895-1966) hier uitsterft. Hoewel zijn zoon Huibert Borger (1931-2009) drie zoons heeft voortgebracht, gaat het hierna alleen verder in vrouwelijke lijn. Geen mannelijke opvolgers in naam voor deze Borger tak. Maar dat is dus een conservatieve benadering.

Over mezelf kan ik schrijven dat ik van augustus 1988 tot januari 2000 in Kampen (Overijssel) heb gewoond. Ik ben daar terechtgekomen om een opleiding te volgen aan het Hoger Informatie en Communicatie Onderwijs van de Hogeschool Windesheim (voorheen Academie voor de Journalistiek). De opleiding begon in Kampen, maar uiteindelijk (door hbo-fusie) afgestudeerd in Zwolle, in 1993 als tv-journalist (audiovisuele informatie en communicatie). Sinds 2000 woon ik weer in Arnhem en heb hier inmiddels mijn eigen bedrijf MultimediaVision | The Art of Communication. Als beroep geef ik altijd op regisseur, omdat daar de meeste energie in wordt gestopt. Maar mijn cv/portfolio is vanzelfsprekend ook op het internet te vinden.

It's all in the name...

Mijn ouders waren Huib (Huibertus Hermanus) en Martha (Martina Maria).
Heel duidelijk heeft mijn vader de naam van zijn opa's, van Huibert van 't Geloof en Hermanus Borger, als in Huibertus Hermanus.
Van mijn moeder is het iets moeilijker. Martina komt heel duidelijk van haar vader of vaderskant (Martinus). Maria kan een verwijzing zijn naar de katholieke achtergrond.
Hier wordt direct een aardig religieuspunt aangehaald. Mijn vader komt van protestantse huize, maar zelf niet gedoopt. Mijn moeder komt uit een katholiek gezin. Mijn ouders waren duidelijk een huwelijk tussen twee geloven die door beiden niet beleden werd.

Zoals mijn vader naar zijn beiden opa's is genoemd, zo is mijn oudste broer als eerste kleinkind van moederskant en tweede van vaderskant ook vernoemd naar beide opa's, Martinus van Wissen en Cornelis Borger, als in Martinus Cornelis. Waar de naam Marco vandaan komt is niet duidelijk, maar het was in die tijd al wel heel gewoon om nog te voldoen aan de geboortenaamgeving volgens de traditie, maar de roepnaam een eigen (moderne) keuze werd.

Harold Lloyd (1893 - 1971)
Safety Last (1923)

Mijn andere broer is heel duidelijk naar mijn vader vernoemt. Ze heten namelijk precies hetzelfde, Huibertus Hermanus en dus heet hij ook naar zijn beide overgroot opa's aan vaders kant. Thuis maakten (maken) we wel het onderscheid in Huib sr. en Huib jr. (als kinderen Huib en Huipie).

Ik dank mijn naam een weddenschap. Mijn moeder was in verwachting van de derde. Er waren al twee zoons en de vraag was of het een meisje of een jongetje zou worden. De jongste broer van mijn moeder riep "weer een jongen", de daarop volgende broer van mijn moeder riep "nee, een meisje".
Mijn ouders besloten dat ik vernoemd zou worden naar de oom die gelijk zou krijgen.
Als ik een meisje was geweest had ik Nicole geheten. Het grappige is dat ik een nicht heb die Nicole heet. Inderdaad de dochter van oom Nico, de broer van mijn moeder die de weddenschap verloor.
En zo ben ik vernoemd naar de jongste broer van mijn moeder, Hendrikus Johannes (Henk) van Wissen. Als mijn oudste broer kreeg ook ik voor die tijd een moderne naam. Hoewel de naam historisch gezien al heel oud is. Als ik zuiver naar mijn oom was vernoemd had ik Henk geheten, maar ome Henk, maakte er Harold van. Een naam die volgens het Meertens Instituut maar 4453 x voorkomt in Nederland (in 2006). De naam Harald (waar nog wel 's verwarring me is) komt 1906 x voor.
Tervergelijking met de rest van de familie: Marco (28.950), (Huib/Huibert 614/4649).

Volgens zeggen ben ik vernoemd naar de Amerikaanse komiek/acteur Harold Lloyd.

En zo kom je bij de volgende generatie...

2e GENERATIE
ouders

Laatste update:
6 augustus 2010

Huibertus Hermanus Borger X Martina Maria van Wissen

Huibertus Hermanus Borger
Zoon van Cornelis Borger en Cornelia van 't Geloof
Roepnaam: Huib
Geboren
op vrijdag 27 maart 1931, tulpstraat 24 (Arnhem - Heijenoord)
[Zonnige dag. ca. 15 graden Celsius met in de nacht lichte vorst]
Overleden op zaterdag 28 februari 2009, te Arnhem (77 jr.)
Gecremeerd op dinsdag 3 maart 2009, te Arnhem

Getrouwd op vrijdag 1 augustus 1958 te Arnhem (hij: 27 jr. / zij: 23 jr.) met
[Een bewolkte dag met wat regen. ca. 23 graden Celsius]

Martina Maria van Wissen
Dochter van Martinus Albertus van Wissen en Clasina Beumkes
Roepnaam: Martha
Geboren
op woensdag 3 oktober 1934 in Arnhem (Klarendal)
[Bewolkt. ca. 17 graden Celsius]
Overleden op woensdag 4 februari 1987 (St. Elizabeth Ziekenhuis) in Arnhem (52 jr.)
Begraven op de algemene begraafplaats "Moscwa" te Arnhem

KINDEREN van Huib en Martha:

 

I. Martinus Cornelis Borger
Geboren
op vrijdag 23 oktober 1959 in Arnhem.
(Privé verder afgeschermd)

II. Huibertus Hermanus Borger
Geboren
op zaterdag 10 juni 1961 in Arnhem.
(Privé verder afgeschermd)

III. Hendrikus Johannes Borger
Geboren
op vrijdag 29 oktober 1965 in Arnhem.

 

3e GENERATIE
Grootouders

Laatste update:
12 juni 2011

Corenlis Borger X Cornelia van 't Geloof

Cornelis Borger
Zoon van Hermanus Borger en Cornelia Louter
Roepnaam: Kees
Geboren
op donderdag 5 september 1895 (13.00 uur) te Oosterbeek. (akte)
Van de geboorte is aangifte gedaan op dezelfde dag.

Getuigen bij de geboorteaangifte:

- Louis Hiestand, van beroep boswachter, rijksveldwachter, jachtopziener en koetsier
Een bekende van de familie van hij is ook getuigen bij het huwelijk van de ouders van Cornelis, Hermanus Borger en Cornelia Louter en hij is aanwezig bij de geboorteaangiftes van Johanna en Johannes Petrus Borger (zus en broer van Cornelis).
Louis is geboren omstreeks 1858 in Laren, zoon van Hans Jacob Hiestand (ook Veldwachter) en Hendrika Christina van Zuilen. Hij treedt op vrijdag 1899 in Oosterbeek (gem. Renkum) in het huwelijk met Jacoba Eliza Aalbers.

Louis overlijdt op dinsdag 27 april 1920 in Oosterbeek, waar hij wordt begraven op de Oude Begraafplaats aan de Fangmanweg.
- Jacobus Sukkel (geb. ca. 1859), van beroep wegwerker


Overleden op donderdag 29 september 1966 te Arnhem (71 jr.)
Begraven: Algemene begraafplaats "Zuid" te Oosterbeek

Beroep in 1925 Chauffeur (vrachtwagen), 1949 Magazijnbediende
Verhuisde begin augustus 1926 van Arnhem naar de Van Deventerweg 52 te Oosterbeek.
In 1927 vestigd hij zich met zijn gezin op het adres Tulpstraat 24 Arnhem.
(Het huis blijft tot begin 2007 in het bezit van de familie Borger)

1925 - oktober - Cornelis Borger en Cornelia van 't Geloof
Cornelis Borger en Cornelia van 't Geloof
(Oktober 1925)

Getrouwd op zaterdag 10 oktober 1925 te Oosterbeek (hij: 30 jr. / zij: 30 jr.) met

Cornelia van 't Geloof
Dochter van Huibert van 't Geloof en Adriana Lucas
Roepnaam: Corry
Geboren
op zondag 19 mei 1895 (18.00 uur) te Lage Zwaluwe. (akte)
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 mei 1895.

Getuigen bij de geboorteaangifte:

- Arie Catharinus Cornelis Kramer (geb. ca. 1855) van beroep veldwachter.
Is ook getuigen bij de overlijdensaangifte van Adriaan Lucas, de grootvader van Cornelia
- Anton Vos (geb ca. 1857)

Overleden op vrijdag 8 augustus 1969 te Arnhem (74 jr.)
Begraven: Algemene begraafplaats "Zuid" te Oosterbeek

Volgens geboorteregister Lage Zwaluwe is Cornelia geboren in het huis nummer 237 (tweehonderdzevendertig)

Verhuisde begin maart 1919 van Arnhem naar de Utrechtschestraat A21 te Oosterbeek.

Cornelia was dienstbode toen ze in 1925 trouwde.
Ze was dit bij de Arnhemse burgemeestersfamilie Van Eck op Huis Mariëndaal
(tegenwoordig het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek - Blgg)


Huis Mariëndaal

Cornelis en Cornelia waren "buren"

Uit een reconstructie blijkt dat de grootvader en vader van Cornelis banden hebben gehad met het landgoed Mariëndaal en Lichtenbeek. Zo is de vader Hermanus geboren op de Amsterdamsche weg in Arnhem (maar het betreft hier een huis in de buurt van het huidige Papendal/West End bij Lichtenbeek). Voor en na de geboorte van Hermanus verbleef het gezin Borger in Diependal dat terug te vinden is op landgoed Mariëndaal.
We weten dat de ouders van Cornelis een huis hebben gehad aan de Schelmseweg in Oosterbeek en dat hij hier mogelijk geboren is. Aan de overkant van dit huis in het dal staat Huis Mariëndaal waar Cornelia werkte. Ze waren dus praktisch buren en het is dan ook niet verwonderlijk dat ze elkaar hier in Mariëndaal zijn tegengekomen.

Mariëndaal zal een bekend en geliefd landgoed (bos) blijven voor de familie Borger. Bijna zou gezegd kunnen worden, welke generatie heeft er niet gespeeld of gewandeld. Zo is er een hele mooie foto uit 1927 van mijn oma Cornelia met haar zoon Cornelis en haar schoonzuster Loes bij de Groene Bedstee op dit landgoed.
Toen in het onderzoek duidelijk werd dat dit landgoed nadrukkelijk aanwezig is in de familiegeschiedenis verklaarde dat ook de aanvankelijke heen en weer beweging tussen Arnhem en Oosterbeek. Door dit landgoed loopt de gemeente grens.

KINDEREN van Cornelis en Cornelia:

I. Cornelis (Kees) Borger
Geboren op maandag 23 augustus 1926 in Oosterbeek
Overleden maandag 10 januari 1949 in Delangoe (Indonedië) (22 jaar)

klik op de foto voor meer informatie

Beroep: schoenmaker
Als militair neergeschoten tijdens de tweede politionele actie in Nederlands-Indië op 22 jarige leeftijd.
Rang: SLD.3-4-9 RI / Onderdeel KL (3e compagnie / 4e bataljon / 9e regiment infantrie) Koninklijke Landmacht.
Staf V Brigade.
4-9 RI vertrekt op 20 juni 1947 a/b "Sloterdijk" naar Batavia (huidige Java) waar ze op 16 juli 1947 aankomen.
24 mannen van dit regiment zijn omgekomen.
Plaats van overlijden: Klaten-Kartasoera. Is begraven op het Nederlands ereveld Candi te Semarang. Van overlijden is op maandag 30 mei 1949 aangifte gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente Arnhem.


II. Cornelia Adriana (Corry) Borger
Geboren
op zaterdag 13 april 1929 in Arnhem
(Privé verder afgeschermd)


III. Huibertus Hermanus (Huib) Borger
Geboren op vrijdag 27 maart 1931 te Arnhem
Overleden op zaterdag 28 februari 2009 in Arnhem (77 jaar)


IV. Johanna Hendrika (Joke) Borger (geb.
Geboren op maandag 9 oktober 1933 in Arnhem
Overleden op woensdag 23 juni 2010 in Vlissingen (76 jaar)
(Privé verder afgeschermd)

Heijenoord 1903

Heijenoord 1903: Tulpstraat rechtsboven lijkend op het symbool vrouwelijk, onder Rosorum.

Cornelis Borger en Cornelia van 't Geloof naar Arnhem, Tulpstraat 24

Op een dag heeft mijn vader een bordje op de deur van zijn schuur gehangen. Daar stond op, "Fam. Borger sinds 1928". Het waren zijn vader en moeder (mijn opa en oma Borger) die in 1928 gingen wonen op Tulpstraat 24 in Arnhem. Een straat gelegen aan het treinemplacement Arnhem, wat eigenlijk een plein is met twee kleine zijpaden (jasmijnstraat en anjelierstraat), toen nog gelegen tussen de weilanden. Eind 19de eeuw speciaal gebouwd voor machinisten van de Nederlandse Spoorwegen. Pas in de jaren '30 van de 20ste eeuw zijn de straten rondom bebouwd.
Overigens heeft de familie Borger helemaal niets van doen gehad met de spoorwegen.
Tulpstraat ligt aan de westrand van Arnhem en wordt door het landgoed (bos) Mariëndaal gescheiden van Oosterbeek. Overigens ligt op een steenworp afstand van de Tulpstraat (mijn broers en ik speelden er veelvuldig) is midden jaren '60 van de twintigste eeuw 't Dorp gebouwd, waar Mies Bouwman één van de eerste inzamelingsacties op TV voor hield.

Cornelis en Cornelia waren afkomstig van Deventerweg 52 in Oosterbeek. En zij zijn de eerste generatie die in dit huis terechtkomen, maar niet de laatste. Mijn vader had het bord aan de schuur gehangen omdat het zo goed in het zicht was. Als een gedenkteken dat er 3 generaties Borger hadden gewoond en vier generaties hebben rondgelopen.
Zo is mijn vader, de zoon van Cornelis en Cornelia, en ben ik zelf geboren in dit huis.
De kinderen van mijn broers hebben er rondgelopen en in de tuin gespeeld.

Pas in de jaren '70 van de 20ste eeuw is het huis echt een eigendom geworden, toen mijn vader en moeder het huis kochten voor het bedrag van 16.000,= gulden (ca. 7.250 euro). Sinds 1 februari 2007 (na bijna 80 jaar) is het huis geen eigendom meer van de familie Borger en woont er ook geen Borger meer.


Martinus Albertus van Wissen X Clazina Beumkes

Martinus Albertus van Wissen
Zoon van Willem van Wissen en Hendrika Wilhelmina Hendriks
Geboren op donderdag 28 november 1901 (21.00 uur) te Arnhem. (akte)
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 november 1901

Getuigen bij de geboorteaangifte:
- Franciscus Cornelis Rietveld (geb. ca. 1844)
Geboren omstreeks 1844 in Doesburg
Overleden op zaterdag 16 juli 1937 in Arnhem (83 jr.)
Beroep: Smid (1901)
Getrouwd met Helena Maria Beumer, dochter van Johannes Beumer en Elisabeth Roelofs. Geboren omstreeks 1852 in Arnhem, overleden op woensdag 23 januari 1918 in Arnhem (66 jr.)
- Evert Johannes Daniëls (geb. ca. 1871)

Na lang zoeken is die dan eindelijke gevonden. Een publieke foto van Overgrootmoeder Hendrika Wilhelmina van Wissen - Hendriks zwanger van opa Martinus Albertus van Wissen.

Overleden voor 1983 te Arnhem (ca. 82 jr.)

Martinus Albertus is thuis geboren in de Singelstraat (Spijkerkwartier).
Bij indiensttreding (1919 Marine) staat als woonadres aangegeven Oude Land 109 (Spijkerkwartier).
In de jaren 1950s (1953 - 1959) is als woonadres van Martinus (samen met vrouw Clasina) Johannastraat 140 (Klarendal) opgegeven.
In 1972 woont hij met zijn vrouw Borgadijnstraat 2 (Klarendal).
In de 1980s keren ze terug naar de (heringerichte) Johannastraat waar Martinus woont tot het overlijden van zijn vrouw Clasina.
Daarna trekt hij in bij zijn oudste zoon M.A. van Wissen in Arnhem-Zuid (De Laar - Oost) en daarna bij zijn jongste dochter M.M. Borger - van Wissen in Arnhem-West (Heijenoord).

Van Martinus is een dossier bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in verband met zijn dienst bij de Koninklijke Marine (1919 - 1929) onder: stamboeknummer 2607 / doos 1185 / KNIL

Persoonsbeschrijving (volgens Marine dossier):
Een jonge man in goede gezondheid met een lengte van 1m63. Normaal voorhoofd, grijze ogen, geen bijzonderheden aan mond en neus. Een ronde kin, vlaskleurig haar en een litteken op het voorhoofd.

Op 5 februari 1919 als Martinus 18 jaar is tekent hij voor een diensttijd van (aanvankelijk) zes jaar bij de Koninklijke Marine.
Op 18 februari 1922 vertrekt hij aan boord van de S.S. Rembrandt naar de Oost-Indie (Indonesië). Hij verblijft daar tot 24 maart 1925. Hij tekent nog bij voor drie jaar en dit wordt weer met een jaar verlengt, waarna hij 15 februari 1929 "eervol uit de zeedienst" wordt ontslagen.
Als getrouwd burger is hij werkzaam vanaf de jaren 1930s als opperman in de bouw.

Getrouwd omstreeks 1929 te Arnhem met

Clasina Beumkes
Dochter van Jan Beumkes en Christina Mehagnoul
Geboren op donderdag 26 november 1908 in Arnhem
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 november 1908
Overleden voor 1982 te Arnhem (ca. 74 jr.)

Martinus van Wissen en Klazina Beumkes
Clasina Beumkes
en Martinus van Wissen
(Ca. 1950)

KINDEREN van Martinus en Clasina:

I. Christina Johanna Wilhelmina van Wissen
Geboren op dinsdag 3 juni 1930 te Arnhem
Overleden op woensdag 4 juni 1930 te Arnhem (1 dag)
Aangifte van het overlijden is gedaan op donderdag 5 juni 1930


II. Hendrika Wilhelmina van Wissen
Geboren op woensdag 4 juni 1930 te Arnhem
Overleden op donderdag 5 juni 1930 te Arnhem (1 dag)
Aangifte van het overlijden is gedaan op vrijdag 6 juni 1930


III. Martinus Albertus (Tinus) van Wissen
Geboren ca. 1932 te Arnhem
(Privé verder afgeschermd)


IV. Christina (Stien) van Wissen
Geboren ca. 1933 te Arnhem
Geëmigreerd naar Canada
(Privé verder afgeschermd)


V. Martina Maria van Wissen
Geboren op woensdag 3 oktober 1934 te Arnhem
Overleden op woensdag 4 februari 1987 te Arnhem


VI. Johannes (Jan) van Wissen
Overleden 1987 te Arnhem
(Privé verder afgeschermd)


VII. Nicolaas (Nico) van Wissen
Overleden 1996 te Arnhem
(Privé verder afgeschermd)


VIII. Hendrikus Johannes (Henk) van Wissen
Overleden op maandag 17 december 2007 te Zevenaar
(Privé verder afgeschermd)

 

4e GENERATIE
Overgrootouders

Laatste update:
08 juli 2011

Hermanus Borger X Cornelia Louter

Hermanus Borger
Ook Hermannes
Roepnaam: Herman
Zoon van Lambertus Borger en Johanna van Well

Geboren op vrijdag 13 januari 1865 (08.00 uur) te Arnhem. (akte)
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 januari 1865

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Gijsbertus Hulstein (40 jr. - geb. ca. 1825)
(In het Gelders Archief is een Gijsbertus Hulstein gevonden, zoon van Jacobus Hulstein en Francina Angenieta Nieuwenhuizen. Geboren omstreeks 1825 in Bennekom, overleden op 8 januari 1904 in Ede)
- Jan Termohlen (28 jr. - geb. ca. 1836) van beroep sociëteitsbediende

Geboren omstreeks 1837 in Arnhem, zoon van Hendrik Termohlen en Jacoba Martens.
Trouwt op woensdag 14 september 1864 in Apeldoorn met Johanna Klasina Bosveld (geb. ca. 1841 in Apeldoorn), dochter van Berend Bosveld en Grietje Willems van den Brink

Hermanus is geboren aan de Amsterdamsche weg in het buitengebied ten Westen van Arnhem (richting West End - Papendal).

In de geboorteakte wordt de naam Hermannes gebruikt. Het gebruik van Hermanus en en Hermannes wordt in de geboorteaktes van zijn kinderen afgewisseld.
Op de grafsteen (nog bestaand) is de naam Hermanus gebruikt.


Overleden op dinsdag 26 februari 1946 (om 11.00 uur) te Oosterbeek (81 jr.) (akte)
Begraven: Algemene begraafplaats "Zuid" te Oosterbeek (heden 2011 nog aanwezig)
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 februari 1946
door Hermanus Wilhelmus van Heek (Steenhouwer en begrafenisondernemer, geb. ca. 1890)

Beroep: Op veel aktes is de omschrijving arbeider gebruikt
Uitzondering is de huwelijksakte van zoon Johannes Petrus (1916) waar als beroep tuinknecht staat vermeld.
Volgens het certificaat van de Nationale Militie (1884) is hij stalknecht.

Op 7 mei 1885 ingelijfd bij de Nationale Militie (dienstplicht) waar hij ten tijde van zijn huwelijk nog diende. Uit de toestemming tot huwelijk blijkt dat hij niet daadwerkelijk in dienst is geweest, maar verlof (voor onbepaalde tijd) had.

Hermanus doet aangifte van het overlijden van zijn vader (1912)
Hij is getuige van het huwelijk van zijn zuster Aleida met Jacobus Oosterling (1890)
Hij is getuige van het huwelijk van zijn schoonzuster Geertruida Louter met Johannes Hendriks (1890)
Hij is getuige van het huwelijk van zijn (half) zuster Johanna Gerdina met Hendrik Veldhuizen (1896)

Hermanus Borger en Cornelia Louter
Hermanus Borger en Cornelia Louter
Bij huis aan de schelmseweg te Oosterbeek, tegenover landgoed Mariëndaal. (Ca. 1905)

Getrouwd op zaterdag 11 december 1886 te Oosterbeek (hij: 21 jr. / zij: 21 jr.) met (akte)

Bij het huwelijk is de wettiging van een kind, Lambertus
deze is vier maanden eerder geboren.

Cornelia Louter
Dochter van Peter Louter en Johanna Bitter
Geboren op woensdag 18 oktober 1865 (18.00 uur) te Driel [gemeente Heteren] (akte)
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 oktober 1865

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Derk Vermeer
(71 jr.) van beroep tapper / herbergier
Geboren omstreeks 1804 in Driel, zoon van Ernestus Vermeer en Willemina Peters.
Overleden op zaterdag 5 februari 1881 in Heteren (77 jr.)
Trouwt na 1830 met Maria Verbrugt, dochter van Evert Verburgt en Cornelia van de Pol
Weduwe van Derk Sanders
Overleden op zondag 14 december 1884 in Heteren (85 jr.)

- Jan Sanders
(53 jr.) van beroep veerman
Geboren omstreeks 1821, zoon van Derk Sanders en Maria Verburgt
Stiefzoon van Derk Vermeer

Getuigen Derk Vermeer en Jan Sanders zijn veelvuldig getuigen bij gebeurtenissen en niet alleen van de familie Louter.
Verwonderlijk is dit niet gezien Derk Vermeer eigenaar van de herberg in het dorp is en Jan Sanders de veerman in het dorp, waarbij opvallend is dat Jan de stiefzoon van Derk is.

Overleden op vrijdag 21 april 1944 (22.30 uur) te Oosterbeek (78 jr.) (akte)
Begraven: Algemene begraafplaats "Zuid" te Oosterbeek (heden 2011 nog aanwezig)
Aangifte van het overlijden is gedaan op vrijdag 1 oktober 1948
(Mogelijk als gevolg van de Tweede Wereldoorlog is het overlijden van Cornelia vier jaar later pas geregistreerd)


Familie Borger (ca. 1920)

Fam. Borger (ca. 1920) - Huis in Oosterbeek aan de Schelmseweg
V.l.n.r.: Peter (Piet 1905 - 1955), Cornelis (Kees 1895 - 1966), Hermanus (1865 - 1946), Cornelia (1865 - 1944), Cornelia Geertruida (Cor 1898 - 1956), Aleida (Ali 1901 - 1991) en Geertruida (Truus 1910 - 1974)
(foto met dank Olaf Sluiter - kleinzoon van Geertruida Borger)

Getuigen bij het huwelijk:
- Louis Hiestand - 28 jaar (geb. ca. 1858), onbezoldigd Rijksveldwachter
(vaker getuige bij de familie Borger)
- Roelof Albert ten Tije - 41 jaar, van beroep timmerman, boswachter
Geboren ca. 1845 in Wijhe, zoon van Gerrit Jan ten Tije en Gerritdina Hendrina Tenthof
Trouwt op zaterdag 29 april 1871 in Wijhe met Derkje Huisman (geb. ce. 1840 in Heino),
dochter van Berend Huisman en Willemina Slotman
- Jan Eibertus Winterink - 31 jaar (geb. ca. 1854), gemeentebode
Is vaker getuigen bij huwelijken binnen de familie Borger
Is getrouwd met Hermina Lamers

- Cornelis Philippus Oostmeijer - 38 jaar, veldwachter

Geboren ca. 1849 in Vledder (Drenthe)
Overleden op maandag 3 mei 1897 in Oosterbeek (48 jr.)
Begraven op de Oude Begraafplaats aan de Fangmanweg in Oosterbeek
Trouwt op zaterdag 5 maart 1870 in Steenwijk met Johanna Prins (geb. ca. 1846 in Steenwijk)

KINDEREN van Hermanus en Cornelia:
In het trouwboekje zijn alle kinderen van Hermanus en Cornelia terug te vinden.

I. Lambertus Borger
Ook Lambartus
Geboren
op vrijdag 6 augustus 1886 te Driel [gemeente Heteren] (akte)
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 augustus 1886
De geboorteaangifte is gedaan door Peter Louter (grootvader van Lambertus, vader van Cornelia)

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Jan van Dodewaard, (ca 36 jr) van beroep brievengaarder (beheerder van een hulppostkantoor), tuinder en belastingambtenaar.
Geboren ca. 1850 in Heteren, zoon van Evert van Dodewaard en Johanna Vink
Overleden op zondag 1 februari 1925 in Heteren (75 jr.)
Trouwt op woensdag 23 juni 1876 met Metje van Mill (geb ca. 1845 in Echtveld)
Het is niet zeker of ze het zelf wisten, maar er zijn verre familiebanden tussen Jan en Cornelia Louter.
Ze hebben dezelfde overgrootouders in Herbert Bitter en Johanna de Vries

- Peter Bruggen (42 jr.) van beroep veerman
Geboren ca. 1844 in Doorwerth, zoon van Jacob Bruggen en Wilhelmina van Hal
Overleden op vrijdag 2 augustus 1889 in Heteren (45 jr.)
Trouwt op zaterdag 1 april 1871 met Maria Petronella Roelofsen, dochter van Peter Roelofsen en Maria Jansen
Geboren ca. 1831 in Driel

Lambertus wordt bij het huwelijk van zijn ouders gewettigd. Hij is vier maanden eerder geboren.

Overleden op vrijdag 6 december 1929 (12.00 uur) te Oosterbeek (43 jr.)
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 decemeber

Aangifte van het overlijden is gedaan door:
- Albertus van de Kamp (60 jr.) van beroep bloemist
Geboren op donderdag 8 oktober 1868 in Arnhem, zoon van Jan van de Kamp en Louisa Koel
Overleden op dinsdag 28 februari 1956, begraven in Oosterbeek (Begraafplaats "Zuid")
Trouwt op woensdag 8 november 1893 in Arnhem met Josephina Dorland,
dochter van Albert Dorland en Catharina Hendrika Kersten.
Geboren op vrijdag 25 juni 1869 in Arnhem, overleden op dinsdag 12 juli 1955,
begraven in Oosterbeek (Begraafplaats "Zuid")
- Hendrik Jan van Veelen (Klerk, geb. ca. 1904)

Begraven dinsdag 10 december 1929 Algemene begraafplaats "Zuid" in Oosterbeek (Graf is geruimd).

Getrouwd op donderdag 18 maart 1909 in Oosterbeek (hij: 22 jr. / zij: ca. 24 jr.) met
Klaasje Veluwenkamp
Geboren
op dinsdag 16 oktober 1883 in Hattem,
dochter van Lambertus Veluwenkamp (1852 - 1897)en Anna Schultink (1856 - ).
Overleden op vrijdag 8 januari 1937 (ca. 52. jr.) te Arnhem (mogelijk in ziekenhuis).
Aangifte van het overlijden is gedaan op maandag 11 januari 1937
Begraven maandag 11 januari 1937 Algemene begraafplaats "Zuid" in Oosterbeek (Graf is geruimd).

Getuigen bij het huwelijk:
- Willem Evertse, (48 jr.) van beroep gemeente veldwachter
Geboren omstreeks 1861 in Kerkwerve (Zeeland), zoon van Marinus Evertse en Maria Speelman
Overleden op donderdag 3 april 1947 in Arnhem (86 jr.)
Trouwt I op vrijdag 9 februari 1894 in Arnhem met
Johanna Christina Hendriksen, dochter van Johan Roelof Henderiksen en Christina Derksen
Geboren omstreeks 1852 in Doetinchem, overleden op disndag 26 januari 1915 in Oosterbeek (63 jr)
Trouwt II op donderdag 2 december 1915 met
Jacoba Welters, dochter van Derk Welters en Metje Gaasbeek
Geboren omstreeks 1866 in Valburg, overleden op 12 mei 1943 in Renkum

- Marinus Gijsbertus van Zoest
(47 jr.) van beroep landbewerker
Geboren op vrijdag 3 mei 1861 in Lienden, zoon van Johannes van Zoest en Geertruida van den Berg
Overleden op zondag 28 februari 1926 in oosterbeek (Begraafplaats "Zuid")
Trouwt op donderdag 17 oktober 1892 in Rhenen met Johanna Jannetje van Laar,
dochter van Jelis van Laar en Aaltje Christina Daniels

Geboren omstreeks 1868 in Rhenen, overleden op dinsdag 24 december 1946 in Renkum.
- Leendert Rustenhoven
(46 jr.) van beroep veldwachter / opzichter
Geboren omstreeks 1863 (IJzendoorn), zoon van Jerfaas Jan Rustenhoven en Hendrika Ariesen
Overleden op woensdag 17 juli 1940 in Oosterbeek (77 jaar)
Begraven op zaterdag 20 juli 1940 op de Begraafplaats "Zuid" in Oosterbeek
Trouwt op vrijdag 6 januari 1893 in Wageningen met Cornelia Maria Jurg,
Geboren omstreeks 1860 in Wageningen, overleden op zaterag 13 juli 1929 in Oosterbeek (ca. 69 jaar)
Begraven op woensdag 17 juli 1929 op de Begraafplaats "Zuid" in Oosterbeek.

- Gerrit Hendrikus Weijers
(42 jr.)
Geboren omstreeks 1867, stiefoom

KINDEREN van Lambertus en Klaasje:

I. Klaasje Borger
Tweeling zus van Hendrik Borger
Geboren op vrijdag 16 februari 1917 in Leiderdorp
Als geboorteadres is opgegeven Ouderzorg 11 te Leiderdorp
Overleden op vrijdag 9 maart 1917 in Leiderdorp (21 dagen)

II. Hendrik Borger
Tweeling broer van Hendrik Borger
Geboren op zondag 18 februari 1917 in Leiderdorp
Als geboorteadres is opgegeven Ouderzorg 11 te Leiderdorp
Overleden op zondag 25 februari 1917 in Leiderdorp (7 dagen)


II. Johanna Borger
Geboren
op zaterdag 14 april 1888 in Oosterbeek [gemeente Renkum]

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
-Cornelis Philippus Oostmeijer
(als ook bij huwelijk ouders Johanna: Hermanus en Cornelia)
- Louis Hiestand - (32 jr.) onbezoldigd Rijksveldwachter
(vaker getuige bij de familie Borger)

Overleden op maandag 5 februari 1968 in Oosterbeek (79 jaar)
Begraven op Algemene begraafplaats "zuid" in Oosterbeek.

Getrouwd (I) op donderdag 31 mei 1906 in Oosterbeek (zij: 18 jr. / hij: 25 jr.) met
Tjark Drost
Geboren op dinsdag 29 maart 1881 in Valthermond (Odoorn | Drenthe),
zoon van Stoffer Drost en Eltje van der Kaap.
Beroep bij huwelijk: Betonwerker.
Overleden op donderdag 14 mei 1936 (55 jr.) te Arnhem
Aangifte van het overlijden is gedaan op vrijdag 15 mei 1936

Bij het huwelijk woonde Tjark minder dan zes maanden in Arnhem.
Zijn ouders wonen dan in Onstwedde (Groningen)

Getuigen bij het huwelijk:
- Albertus Leonardus de Bruin (61 jaar)
Geboren omstreeks 1845 in Acquoy (Gelderland)
Overleden op zondag 10 februari 1929 in Oosterbeek
- Jan Eibertus Winterink (als ook bij ouders Hermanus)
Vaker getuige bij gebeurtenissen familie Borger

- Willem Evertse
(als ook bij broer Lambertus)
- Gerardus van Kerkhof (44 jaar) van beroep kastelein (in 1890 smid)
Geboren omstreeks 1862 in Wamel, zoon van Willem van Kerkhof en Johanna van Hurk
Overleden op vrijdag 17 september 1909 in Renkum (ca. 47 jaar)
Trouwt op woensdag 12 februari 1890 in Arnhem met Wilhelmina Bartke,
dochter van Bernardus Bartke en Maria van der Hoven.
Geboren omstreeks 1867 in Buren, overleden op maandag 1 maart 1943 in Renkum.

Notitie:
Het huwelijk tussen Johanna en Tjark lijkt kinderloos te zijn gebleven.

Getrouwd (II) na 1936
Gerrit Pennekamp
Geboren
op maandag 5 juli 1897
Overleden in december 1979 (82 jaar)
Begraven op maandag 17 december 1979
Begraven op de Algemene begraafplaats "zuid" in Oosterbeek

Notitie:
De enige bron die een relatie laat zien tussen Johanna en Gerrit is het feit dat ze in hetzelfde graf liggen begraven en in het begraafplaatsregister Johanna wordt aangeduid als echtgenote.
Verder is er in geen enkel archief te vinden dat er ooit een verbintenis is geweest tussen Johanna en Gerrit. Geen gegevens of ze ook werkelijk in het huwelijk zijn getreden, waar en wanneer.
(Bron: online-begraafplaatsen)


III. Hermanus Borger
Geboren
zondag 23 november 1890 (11.00 uur) in Oosterbeek [gemeente Renkum]
Aangifte van de geboorte is gedaan op maandag 24 november 1890

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Bernardus Slakhorst (34 jr.) van beroep metselaar
Geboren omstreeks 1856 in Oosterbeek, zoon van Gerrit Slakhorst en Hendrika Jansen
Overleden op zaterdag 1 maart 1941 in arnhem (ca. 85 jaar)
Trouwt op zaterdag 26 augustus in Oosterbeek met Grada Rijnders,
dochter van Peter Rijnders en Maria van Riem
Geboren omstreeks 1856 in Valburg, overleden (na een langdurig lijden) op maandag 23 februari 1923 in Arnhem (67 jaar)

- Willem Rosmulder (31 jr.) van beroep metselaar

Notitie:
Hermanus is het enige kind van Hermanus en Cornelia waar verder geen gegevens over gevonden zijn.


IV. Johannes Petrus Borger
Geboren
maandag 5 juni 1893 (03.00 uur) in Oosterbeek [gemeente Renkum]
Aangifte van de geboorte is gedaan op maandag 5 juni 1893

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Gerhard Jan Philippus Zuiderhoek (36 jr.) van beroep kastelein
- Louis Hiestand - (35 jr.), onbezoldigd Rijksveldwachter (vaker getuige bij de familie Borger)

Beroep: Pakknecht / Chauffeur.

Getrouwd op donderdag 17 februari 1916 in Oosterbeek (hij: 22 jr. / zij: ca. 20 jr.) met
Aaltje Bouwman
Geboren op dinsdag 18 september 1894 in Soest, dochter van Hendrikus Bouwman en Margrieta Bakker.

KIND van Johannes Petrus en Aaltje:

I. Johannes Petrus Borger
Geboren ca. 1921 in Arnhem
Overleden op woensdag 25 april 1951 in Arnhem
Aangifte van het overlijden is gedaan op vrijdag 27 april 1951
Beroep: Vertegenwoordiger
Getrouwd met Frederika Johanna van Veldhuizen


V. Cornelis Borger
Geboren op donderdag 5 september 1895 in Oosterbeek


VI. Cornelia Geertruida Borger
Geboren
op donderdag 28 juli 1898 in Oosterbeek [gemeente Renkum]
Aangifte van de geboorte is gedaan op dezelfde dag

Getuigen bij de geboorte-aangift:
- Lambertus Borger (haar grootvader)
- Marcus Panman (23 jr.) van beroep kastelein
Geboren omstreeks 1875 in Assen, zoon van Wicher Panman en Truida Eilders
Trouwt op 25 september 1896 in Nederhorst den Berg met Cornelia Schreuder,
dochter van Jan Screuder en Alida Spruijt
Geboven omstsreeks 1878 in Nigtevecht, overleden op vrijdag 2 februari 1923 in Arnhem
Marcus is op 1896 koffiehuishouder, 1898 kastelein en 1921 conciërge

Overleden op vrijdag 19 oktober 1956 in Oosterbeek (58 jr.)
Begraven Algemene begraafplaats "Zuid" in Oosterbeek.

Getrouwd op donderdag 6 juli 1922 in Oosterbeek (zij: 23 jr. / hij: 24 jr.) met
Hendrikus Johannes Peperkamp
Geboren
13 maart 1898 in Arnhem
zoon van Hendrikus Johannes Peperkamp en Maria Antionetta Gerharda Burgers.
Beroep: Schoenmaker
Overleden zondag 4 april 1976 in Oosterbeek (78 jr.)
Begraven Algemene begraafplaats "Zuid" in Oosterbeek.

KIND van Cornelia en Hendrikus Johannes:

I. Hendrikus Johannes Peperkamp
Geboren
op woensdag 18 april 1928 in oosterbeek
Overleden op zaterdag 7 juli 2001 in Oosterbeek (73 jr.)
Begraven Algemene begraafplaats "Zuid" in Oosterbeek


VII. Aleida Borger
Geboren
donderdag 31 oktober 1901 in Oosterbeek [gemeente Renkum]
Aangifte van de geboorte is gedaan op vrijdag 1 november 1901

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Jacob Bomhof (46 jr.) wonende te Arnhem
Geboren omstreeks 1855 in Harculo (Zwollerkerspel), zoon van Berend Bomhof en Hendrina van Keule.
Overleden op dinsdag 9 februari 1915 in Arnhem (60 jaar)
Trouwt op donderdag 29 maart 1883 in Zwollerkerspel met Johanna Hendrika van Nee
Geboren omstreeks 1859 in Windesheim (Zwollerkerspel), overleden op zaterdag 16 september 1931 in Arnhem (72 jaar)
- Gerrit Hendrikus Weijers(36 jr.)

Is een zoon uit het eerste huwelijk van Johanna van Houten en Gerrit Weijers. Johanna is de tweede vrouw van haar opa Lambertus Borger

Overleden op dinsdag 3 september 1991 in Oosterbeek (89 jr.)
Begraven Algemene begraafplaats "Zuid" in Oosterbeek.
Het graf is gesitueerd binnen de afzetting van het graf van Hermanus Borger en Cornelia Louter (haar ouders).
In het graf liggen ook haar man Wilhelmus Christoffel Peelen begraven en hun kinderen.

Gertrouwt met

Wilhelmus Christoffel Peelen
Beroep: wegwerker (1935) | gemeente ambtenaar (1943)
Overleden
in juli 1973 in Oosterbeek
Begraven op maandag 9 juli 1973 op de Algemene begraafplaats "zuid" in Oosterbeek

KIND van Aleida en Wilhelmus:

I. Wilhelmus Hermannus Derk Peelen
Roepnaam: Wim(pie)
Geboren in 1933 in Oosterbeek
Overleden op vrijdag 7 juni 1935 in Arnhem (ca. 2 jr.)
Aangifte van het overlijden is gedaan op dezelfde dag
Mogelijk overleden in een ziekenhuis in Arnhem. Zowel de overledenen als zijn ouders zijn afkomstig uit Oosterbeek [gemeente Renkum] volgens overlijdensakte.
Bekend is dat Wimpie aan een ernstig huishoudelijk ongeluk is overleden.
Begraven op dinsdag 11 juni 1935 op Algemene begraafplaats "zuid" in Oosterbeek.

II. NN Peelen
Levenloos geboren
zondag 28 februari 1943 in Arnhem (mogelijk ziekenhuis in Arnhem)
Aangifte van het overlijden is gedaan op maandag 1 maar 1943.

Wim Peelen en Alie Borger
Wim Peelen en Alie Borger
(Datum onbekend)

Herinneringen aan tante Alie

Thuis noemde we haar tante Alie, maar ze was de tante van mijn vader.
Er zijn twee herinneringen die ik heb aan deze oud-tante. Ze woonde achter het (toenmalige) politiebureau aan de Utrechtseweg in Oosterbeek. Tijdens visites speelden wij (mijn broers en ik) daar op een terrein waar allemaal oude auto's stonden (in beslag genomen door politie).
Een tweede herinnering was dat tante Ali (woonde inmiddels in een verzorgingstehuis aan de Utrechtseweg) in de jaren 1980s ons altijd vriendelijk toezwaaide als we binnenkwamen met de Airborne Wandeltocht.


VIII. Peter Borger
Roepnaam: Piet
Geboren op vrijdag 29 september 1905 in Oosterbeek [gemeente Renkum]
Overleden donderdag 27 oktober 1955 in Oosterbeek (50 jr.)
Aangifte van het overlijden is gedaan op zaterdag 29 oktober 1955
Begraven op maandag 31 oktober 1955 op de Algemene begraafplaats "Zuid" in Oosterbeek.

Beroep: schoenmaker (1930)

Getrouwd in december 1928 met
Hendrika van den Berg
Roepnaam: Riek
Geboren omstreeks 1909 in Wijk bij Duurstede
Overleden op donderdag 9 januari 1986 (77 jaar)

KINDEREN van Peter en Hendrika:

I. Peter Borger
Geboren
in 1927 in Utrecht
Overleden op dinsdag 28 oktober 1930 in Oosterbeek (ca. 3 jr.)
Aangifte van het overlijden is gedaan op woensdag 29 oktober 1930

Aangifte van het overlijden is gedaan door:
- Albertus van de Kamp
(geb. 1868) van beroep bloemist

- Jacobus Marius Evers (geb. 1901) van beroep Adjunct-Commies

Begraven op vrijdag 31 oktober 1930 Algemene begraafplaats "zuid" in Oosterbeek.

II. Harry Borger

Trouwt I met
Rietje van de Wart

Trouwt II met
Gerda Zweers

III. Piet Borger

IV. Rietje Borger

V. Corry Borger

VI. Jan Borger
Geboren
op zaterdag 20 mei 1939 in Oosterbeek

Peter Borger en Hendrika van den Berg
Peter Borger en Hendrika van den Berg
(december 1928)

 


IX. NN Borger
Levenloos geboren op zaterdag 22 augustus 1908 (18.00 uur) in Oosterbeek [gemeente Renkum]
Aangifte gedaan op woensdag 24 augustus 1910 (twee jaar na dato)
Getuigen bij de aangifte:
Jan Eibertus Winterink (gemeentebode geb. ca. 1855)


X. Geertruida Borger
Geboren
op zaterdag 1 januari 1910 in Oosterbeek [gemeente Renkum]
Overleden op zaterdag 27 april 1974 in Leidschendam (64 jr.)

Getrouwd op zaterdag 6 maart 1937 in Oosterbeek [gem. Renkum] (Zij: 27 / Hij: 29 jr.) met
Jacobus Josephus Hubertus Robat, zoon van Jacobus Josephus Hubertus Robat en Wilhelmina Gradina Bonet
Roepnaam: Jacques
Geboren op woensdag 21 augustus 1907 in Arnhem.
Overleden op woensdg 25 december 1974 in Leidschendam (67 jr.)
Beroep: Kleermaker

KIND van Geertruida en Jacobus Josephus Hubertus:

I. Geertruida Wilhelmina Cornelia Robat
Geboren
op zondag 4 januari 1942 in Scheveningen

Huibertus van 't Geloof X Adriana Lucas

Huibert van 't Geloof
Zoon van Nicolaas van 't Geloof en Johanna Hendrika van Gent
Geboren op donderdag 4 februari 1864 (04.00 uur)
aan de Groenendijk 122 in Lage Zwaluwe (akte)
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 februari 1864.

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
-
IJntze de Jager (49 jr. - geb. ca. 1815) van beroep veerwachter
- Gerardus Johannes van der Pot (34 jr.) van beroep veldwachter
Geboren omtreeks 1832 in Vught, zoon van Gerrit van der Pot en Jantje Baars
Getrouwd met Gijsberdina Prins, dochter van Antonie Prins en Pieternella Konings
Geboren omstreeks 1836 in 's Gravenmoer

Overleden zondag 8 september 1957 in Dordrecht (93 jaar)
Begraven op donderdag 12 september 1957 in Dordrecht
Ten tijde van overlijden woonachtig aan de Maasstraat 52 in Dordrecht

Beroep: arbeider (1893), schipper (1894), houtwerfbaas (1925)

Huibert is in 1882 in de gemeente Dordrecht ingeschreven voor de Nationale Militie voor de lichting van het jaar 1882 en kreeg bij loting nummer 30.
Hij is ingelijfd in de Nationale Militie op 15 mei 1884 en de dienstbeëindiging was op 20 april 1891

Huibert van 't Geloof en Adriana Lucas
Huibert van 't Geloof (42 jr.)
en Adriana Lucas (40 jr.)

- 1916 -

Getrouwd op vrijdag 2 juni 1893 in Hooge en Lage Zwaluwe (hij: 29 jr. / zij: 25 jr.) met (akte)

Adriana Lucas
Dochter van Adriaan Lucas en Cornelia Burgers
Geboren op dinsdag 17 december 1867 (03.00 uur) in Lage Zwaluwe (akte)
Geboren in het huis met nummer 184
Van de geboorte is aangifte gedaan op dezelfde dag

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
-
Jan van Velthoven (32 jr.) van beroep schoenmaker
- Jan Betting Hofman (47 jr.) van beroep schoenmaker
Geboren op vrijdag 6 november 1835 in Klundert, zoon van Adriana Johanna Hofman
Overleden op zondag 11 april 1909 in Hooge en Lage Zwaluwe (73 jr.)
Getrouwd met Jannige Cornelia Brandt, dochter van Johannes Brandt en Sophia Catharina de Steike
Geboren op woensdag 25 april 1838 in Dordrecht, overleden op donderdag 5 december 1895 in Hooge en Lage Zwaluwe (57 jr.)

Overleden op zondag 3 december 1933 in Dordrecht (65 jaar)
Overleden na een "kortstondig doch hevig lijden"
Begraven op donderdag 7 december 1933 in Dordrecht
Ten tijde van overlijden woonachtig aan de Maasstraat 52 in Dordrecht

Getuigen bij het huwelijk:
- Daniel Bekkens
(43 jr.) van beroep veldwachter
- Arie Catharinus Cornelis Antonie Kramer (31 jr.) van beroep veldwachter
Geboren op zaterdag 23 september 1854 in Doeveren, zoon van Pieter Kramer en Formijna van Hemert
Overleden op maandag 22 september 1930 (75 jaar)
Getrouwd met Jenneke Schilders
Geboren op woensdag 25 februari 1857 in Drongelen.
- Gerrit Weeland (41 jr.) van beroep koopman
Geboren op vrijdag 19 september 1851 in Zwaluwe, zoon van Pieter Weeland en Geertje Vos.
Overleden op donderdag 5 oktober 1922 in Zwaluwe
Getrouwd met Pieternella Polak, dochter van Adriaan Polak en Wilhelmina Vos
Geboren op maandag 14 september 1857 in Zwaluwe, overleden op zondag 19 november 1922 in Zwaluwe

In de omgeving van Zwaluwe zijn vele directe en indirecte familiebanden gevonden. Zo zijn de voorouders van de vrouw van getuige Gerrit Weeland, Pieternella Polak, terug te voeren naar Corstiaan Wagemans en Neeltie Giele (17e eeuw) die ook de voorouders zijn van de bruid, Adriana Lucas.

- Theodorus van der Weiden (37 jr.) zonder beroep

Notitie Huibert en Adriana:
Huibert van 't Geloof en Adriana Lucas hebben dezelfde voorouders. Dat gaat zo'n 250 jaar terug naar Jan Jansz Lucas (1624-1668) en Tanneke Nelemans (1636-1719). Zoon Dingeman Lucas is een voorouder van Adriana Lucas en zoon Jan Lucas is een voorouder van Huibert van 't Geloof (de grootmoeder van Huibert is Catharina Lucas).

Er zijn meer onderlinge connecties. Nicolaas van 't Geloof (1837-1910) en Johanna Hendrika van Gent (1837-1879), de ouders van Huibert van 't Geloof zijn achter-achter-neef en -nicht van elkaar (dezelfde over-overgrootouders). Dit ook in de lijn Lucas.

In The Dubbelman Connection (website van de familie(s) Dubbelman) komen twee stambomen bij Huibert van 't Geloof en Adriana Lucas bij elkaar. Huibert van 't Geloof heeft als een voorouder Michiel Dubbelman (ca. 1565) en Adriana Lucas heeft als een voorouder Jan Dubbelman (ca. 1615). Er is (nog) geen connectie gevonden tussen Michiel en Jan Dubbelman. Het is mogelijk dat die weer eenzelfde voorouder hebben, maar zeker is dit niet.

De Lucas - Van 't Geloof connecties

Opvallend bij deze tak zijn de vele huwelijke onderling in families.
Het begint al bij Jan Jansz. Lucas (1674-?) en Tanneke Fuijkschot (1667-1751), deze hebben dezelfde overgroot-ouders (zijn dus achter neef en nicht) in Neleman Nelemans (1570-1620) en Peerken Fuijckschot (1576-1620). Hun zoon Dingeman Nelemans (geb. 1601) is de grootvader van Jan Jansz. Lucas en zoon Nicolaas Lucas is de grootvader van Tanneke Fuijkschot.
Het schijnt dat de vader van Tanneke, Mathijs Neleman Fuijkschot, om verwarring te voorkomen de naam van zijn grootmoeder Peerken Fuijkschot is gaan gebruiken.

Jan Jansz. Lucas is dus de broer van Dingeman Lucas (1671-1743), die zo'n 250 jaar later weer samenkomen in Huibert van 't Geloof en Adriana Lucas.

Dan komen er vreemde connecties door de kinderen van Dingemans Lucas (1730-1805) en Catharina Baks (1733-1808). Zij hebben drie kinderen Adriaan (1766-1808), Nicolaas (1767-1828) en Neeltje (1773-1847). De twee broers zijn beiden gehuwd met Trijntje de Visser (1779-1860). Zij trouwt eerst met Adriaan en negen jaar na diens overlijden met Nicolaas. Trijntje en Adriaan hebben een zoon Dingeman Lucas (1800-1858). Deze trouwt met Grietje Borstlap (geb. 1804) en krijgt een dochter Trijntje Lucas (ca. 1830-1892). Trijntje treedt in het huwelijk met Gerrit Lucas (1813-1892), een zoon van Trijntje de Visser en Nicolaas Lucas.

Ze is dus getrouwd met een zoon van de broer van haar opa. Of hij is getrouwd met de kleindochter van de broer van zijn vader.

Trijntje de Visser en Adriaan Lucas hebben meer kinderen, zo ook een dochter Catharina Lucas (1804-1896). Deze treedt in het huwelijk met Johannes van 't Geloof. Hun zoon Nicolaas van 't Geloof (1837-1910) trouwt met Johanna Hendrika van Gent (1837-1879). Zij is de dochter van Huibert van Gent (1800-1876) en Pietertje Lucas (1802-1878) en een kleindochter van Neeltje Lucas, de dochter van Dingemans Lucas en Catharina Baks.

De oma van Johanna Hendrika van Gent en de opa van Nicolaas van 't Geloof zijn dus zus en broer van van elkaar.

Grafische weergave

Familie Van 't Geloof - Lage Zwaluwe - April 1917

Fam. Van 't Geloof - April 1917 - Lage Zwaluwe
V.l.n.r.: Adriaan (14 jr.), Huibert (53 jr.), Cornelia (21 jr.), Johanna (11 jr.), Adriana (50 jr.) en Nicolaas (19 jr.)

KINDEREN van Huibert en Adriana:

I. Nicolaas van 't Geloof (I)
Geboren
op maandag 9 april 1894 (07.00 uur) op huisnummer 237 in Lage Zwaluwe
Aangifte van de geboorte is gedaan op dezelfde dag

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
-
Arie Catharinus Cornelis Antonie Kramer (39 jr.) van beroep veldwachter
- Theodorus van der Weiden (38 jr.) zonder beroep (vaker getuige bij familiegebeurtenissen)
Beiden zijn ook getuige bij huwelijk Nicolaas van 't Geloof en Adriana Lucas (de ouders)

Overleden op dinsdag 14 augustus 1894 (11.30 uur) in Hooge en Lage Zwaluwe (4 maanden)
Aangifte van overlijden gedaan op woensdag 15 augustus 1894

Getuigen bij overlijdensaangifte:
- Daniel Bekkens
(43 jr.) van beroep veldwachter
Ook getuige bij huwelijk Nicolaas van 't Geloof en Adriana Lucas (de ouders)


II. Cornelia van 't Geloof
Geboren op zondag 19 mei 1895 in Hooge en Lage Zwaluwe


III. Nicolaas van 't Geloof (II)
Geboren
op woensdag 27 januari 1897 (14.00 uur) in Hooge en Lage Zwaluwe
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 januari 1897

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Theodorus van der Weiden (41 jr.) zonder beroep (vaker getuigen bij familiegebeurtenissen)
- Gerrit Jan van den Hout (58 jr.) van beroep schoenmaker

Ook getuige bij huwelijk Nicolaas van 't Geloof en Adriana Lucas (de ouders)

Overleden op 10 februairi 1897 (07.00 uur) in Hooge en Lage Zwaluwe (14 dagen)

Getuigen bij overlijdensaangifte:
- Anton Vos
(40 jr.) van beroep gemeente ontvanger

Ook getuige bij geboorte-aangifte Cornelia van 't Geloof


IV. Nicolaas van 't Geloof (III)
Geboren op dinsdag 1 februari 1898 in Papendrecht (Bron geboorteplaats huwelijksakte van Nicolaas)

Getrouwd op donderdag 9 oktober 1924 in Dordrecht (hij 26 jr, / zij 21 jr.) met
Johanna Cathrina Rosbeek (roepnaam: Jo), geboren op donderdag 23 oktober 1902 in Dordrecht,
dochter van Cornelis Rosbeek en Johanna Catharina Moolhuijzen.
Overleden op zaterdag 30 maart 1996 in Dordrecht (93 jaar),
begraven aldaar op de Algemene begraafplaats Essenhof

KINDEREN van Nicolaas en Johanna:

I.Huib van 't Geloof

II. Adrie van 't Geloof

III. Corrie van 't Geloof


V. Adriaan van 't Geloof
Geboren
op zaterdag 10 januari 1903
Overleden op donderdag 28 januari 1971 in Dieren (68 jaar)

Getrouwd op donderdag 12 mei 1932 in Rotterdam (hij 29 jr. / zij 24 jr.) met
Hendrika Louiza van Roon (roepnaam: Loes), geboren op vrijdag 31 januari 1908
Overleden op donderdag 12 juni 1975 in Dieren (67 jaar)

KINDEREN van Adriaan en Loes:

I. Adriana van 't Geloof
Roepnaam: Nanny
Geboren op 7 april 1937
Getrouwd met Van Huet

II. Maria Christina van 't Geloof
Roepnaam: Ria
Geboren op 3 februari 1943
Getrouwd op dinsdag 24 december 1968 met Herman van der Born
Geboren op maandag 28 februari 1944

Foto: Huibert van 't Geloof lopend door Dordrecht (dubbeldamseweg) met kleindochter Nanny,
ca. 1939.


VI. Johanna Hendrika van 't Geloof
Roepnaam: Jo
Geboren op zaterdag 1 december 1906
Overleden op woensdag 11 september 1991 (84 jaar) te Dordrecht
Begraven in Dordrecht, Algemene Begraafplaats Essenhof (graf is eind 2006 ontruimd)

Getrouwd met
Johannes Petrus Leonardus Buster

Kind van Johanna en Johannes:

I. Corrie Buster

Wilhelmus van Wissen X Hendrika Wilhelmina Hendriks

Wilhelmus van Wissen
Zoon van Hendricus van Wissen en Berendina Tolhuisen
Roepnaam: Willem
Geboren woensdag 8 mei 1865 (22.30) in Arnhem
Geboren in de Lange Uitweg (Arnhem - Spoorhoek) een straat tussen de Hommelsestraat en de Tuinstraat ten zuiden van de Spoorwegstraat.
De straat is nu een steegje nadat na de WOII de hoek Velperplein en Hommelsestraat van de verwoestingen van de Slag om Arnhem zijn heringericht en o.a ruimte werd gemaakt voor de Van Muijlwijkstraat.

Aangifte van de geboorte is gedaan op donderdag 9 maart 1865.

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Ruth Evers
(27 jr.) van beroep tuinman
Geboren omstreks 1838 in Arnhem, zoon van Meindert Evers en Marija Kremer
Overleden op dinsdag 20 augustu 1912 in Arnhem (74 jr.)
Trouwt op zaterdag 11 december 1858 in Doesburg met
Johanna Berendina Sloot, dochter van Adriaan Joseph Sloot enHendrika Maria Nevendorp.
Gevoren op vrijdag 16 oktober in Doesburg, overleden op maandag 27 mei 1901 in Arnhem (65 jr.)
- Gerhardus Wanders (26 jr.) van beroep smidsknecht

Overleden op dinsdag 18 juli 1950 in Apeldoorn (85 jaar)
Aangifte van overlijden is gedaan in Apeldoorn op donderdag 19 juli 1950
Aangifte van overlijden is gedaan in Arnhem op zaterdag 22 juli 1950 (met de vermelding: Elders overleden)

Beroep: Houtzager (1890), Arbeider (1899), Fabrieksarbeider (1917), Smid (1918)

Getrouwd (I) op woensdag 5 februari 1890 in Arnhem (hij 24 jr. / zij 27 jr.) met

Getuigen bij het huwelijk:
- Theodorus Tolhuisen (47 jr.) van beroep Smid
Oom van Wilhelmus
- Theodorus Stokking (47 jr.) van beroep Smid
Geboren omstreeks 1846 in Arnhem, zoon van Cornelis Stokking en Berendina Enklaar
Trouwt op 8 november 1876 in Arnhem met Hendrika Kolf, dochter van Matthijs Kolf en Johanna Barendsma
Geboren omstreeks 1846 in Leeuwarden
[ in onderzoek: Er lijkt een verband te zijn tussen Johanna Barendsma en een Maria Barendsma, de moeder van Johanna en Gerrit Spijker]

Een dochter van Theodorus, Dina Johanna Stokking is getrouwd (1902) met Jacob van Rekum. Zijn broer Arnoldus Willem van Rekum, die getrouwd is met Hendrika Nathans, is de vader van Martha Maria van Rekum. En zij is getrouwd (1916) met Johannes G A.H.P.R. Beumkes, de broer van Clasina Beumkes, die weer getrouwd is met Martinus Albertus van Wissen (een zoon van Wilhelmus).

- Johannes Franciscus Morel (28 jr.) van beroep Schoenmaker
Zwager van Wilhelmus
- Gerrit Spijker (24 jr.) van beroep koperslager
Broer van Johanna
Geboren op zaterdag 11 maart 1865 in Sneek, overleden op donderdag 28 oktober 1943 in Deventer (78 jr.)

Bij huwelijk wettiging van kind

Johanna Spijker, dochter van Engelbart Spijker en Maria Barendsma
Geboren 18 maart 1862 in Sneek
Overleden op 20 augustus 1899 in Arnhem

KINDEREN van Willem van Wissen en Johanna Spijker:

I. Johanna Maria Berendina van Wissen
Geboren op 26 januari 1888 (17.30 uur) in Arnhem

Geboren in de Rappardstraat (Arnhem - Klarendal)
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 januari 1888

De geboorte is aangegeven door Engelbert Spijker, de grootvader van moederszijde, omdat Wilhelmus van Wissen en Johanna Spijker (de ouders) nog niet getrouwd waren. Ook aanwezig bij de aangifte als getuigen was Hendricus van Wissen, de grootvader van vaderszijde.
De tweede getuigen was Hendricus Albertus van Wissen, oom (broer van Wilhelmus)

Trouwt 24 maart 1915 in Arnhem met
Frederikus Franciscus Vermeulen, zoon van Petrus Martinus Vermeulen en Maria Koenders
Geboren omstreeks 1889 in Arnhem
Beroep: Portier (1915 huwelijksakte)

II. Berendina van Wissen
Geboren 20 december 1890 (01.30 uur) in Arnhem
Geboren aan de stadsblokkenweg in Arnhem (Arnhem-Zuid in omgeving van De Praets | Bedenk dat het eind 19e eeuw is, Arnhem-Zuid is nauwelijks ontwikkeld en bestaat alleen uit de bebouwing bij de Praets - tegenwoordig ten westen van afrit Nelson Mandela Brug, de stadsblokkenweg ligt ten oosten hiervan)
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1890

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Hendricus van Wissen (57 jr.) grootvader vaderszijde
- Theodorus Stokking (44 jr.) ook getuigen bij huwelijk ouders

Trouwt op woensdag 15 augustus 1917 in Arnhem met
Josephus Ferdinandus de Dauw, zoon van Leonardus de Dauw (1876 - 1934) en Natalie Ludovica de Winne
Geboren omstreeks 1891 in Zuiddorp (Zeeuws-Vlaanderen)
Beroep: Wachtmeester (1917 huwelijksakte)

III. Hendrikus van Wissen
Geboren op 14 oktober 1893 in Arnhem

Geboren aan de stadsblokkenweg (Arnhem - Zuid)
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 oktober 1893

Getuigen bij de geboorte-aangift:
- Jan Hubertus Bailly (28 jr.) van beroep houtzager
Geboren op zondag 12 maart 1865 in Arnhem,
zoon van Ludovicus Ferdinandus Hubertus Bailly (1819 - 1894) en Maria Adriana Kieviet (1821 - 1879)
Overleden op zaterdag 27 augustus 1932 in Arnhem (67 jr.)
Trouwt op woensdag 30 juni 1909 in Arnhem met
Aaltje Slotboom, dochter van Hendrik Slotboom en Aaltje van Heerd
Geboren op vrijdag 23 maart 1877 in Ede, overleden op zondag 14 februari 1943 in Arnhem (65 jr.)
- Hendrik van den Berg (25 jr.) van beroep schoenmaker (later koopman)
Geboren omstreek 1868,
zoon van Franciscus van den Berg (1841 - 1882) en Anna Elisabeth Sikking (1839 - 1890)
Getrouwt op woensdag 17 augustus 1892 in Arnhem met
Christina Frederika de Longte, dochter van Frederic Philippe de Longte en Antonia Margarita Saagers
Geboren omstreeks 1869 in Arnhem, overleden op dinsdag 3 juli 1928 in Wolfheze
(59 jr.)

 

Een indirecte connectie tussen Borger - Van Wissen

Notitie: Indirecte connectie Borger - Van Wissen
De officiële connectie in deze stamboom tussen Borger en Van Wissen wordt pas gemaakt in 1958 met het huwelijk van Huibertus Hermanus Borger en Martina Maria van Wissen. Maar indirect wordt hier aan het eind van de 19de eeuw (ca. 65 jaar eerder) al een connectie gemaakt.
Christina Frederika de Longte, vrouw van getuige Hendrik van den Berg, is de zuster van Peter Johannes de Longte. Deze is de echtgenoot van Jennigje Borger, een zuster van Hermanus Borger (kinderen van Lambertus Borger en Johanna van Wel).

Trouwt op 8 mai 1918 in Arnhem met
Johanna Frederika Berntsen,
dochter van Johannes Hermanus Daniel Berntsen (1870 - 1947) en Johanna Frederika Buitenhuis (1874 - 1942)
Geboren omstreeks 1896 in Arnhem

IV. Engelberta van Wissen
Geboren op donderdag 7 mei 1896 (07.00 uur) n Arnhem
Geboren aan de stadsblokkenweg (Arnhem - Zuid)
Van de geboorte is aangifte gedaan op dezelfde dag

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Martinus Albertus van Wissen (21 jr.) van beroep smid, oom vaderszijde
- Johannes Franciscus Morel (36 jr.) van beroep schoenmaker, aangetrouwde oom vaderszijde

V. Theodorus Hendrikus van Wissen
Geboren maandag 29 mei 1899 in Arnhem
Geboren in de Johannastraat (Arnhem - Klarendal)
Van de geboorte is aangifte gedaan op dezelfde dag

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Willem Wanraaij (62 jr.) van beroep smid
- Johannes Franciscus Morel (38 jr.) van beroep schoenmaker, aangetrouwde oom vaderszijde

Overleden op donderdag 1 maart 1900 917.30 uur) in Arnhem (ca. 9 maanden)
In de Singelstraat in Arnhem
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 maarkt 1900

Aangifte gedaan door:
- Vader: Wilhelmus van Wissen
- Gerardus te Braak (30 jr.) van beroep pakhuisknecht

Getrouwd (II) met bewijs van onvermogen op woensdag 1 november 1899 in Arnhem (hij 34 jr. / zij ca. 25 jr.) met

Getuigen bij het huwelijk:
- Johannes Cornelis Zegveld (54 jr.) van beroep schipper
Geboren omstreeks 1845 in 's-Hertogenbosch, zoon van Johannes Cornelis Zegveld en Antonia Vos
Overleden op woensdag 10 januari 1917 in Arnhem (72 jr.)
Getrouwd op woensdag 4 oktober 1882 in Arnhem met Johanna Jacobs, dochter van Jan Jacobs en Johanna Zegveld
Geboren omstreeks 1852 in 's-Hertogenbosche, overleden op woensdag 22 julie 1925 in Arnhem

- Johannes Franciscus Morel
(39 jr.) van beroep schoenmaker, aangetrouwde oom, zwager van Wilhelmus
- Hendrikus Albertus van Wissen
(38 jr.) broer van Wilhelmus
- Wilhelmus Hendrikus Berends
(26 jr.) van beroep winkelknecht
Geboren omstreeks 1873 in Arnhem, zoon van Philippus Berends en Johanna Rikken
Overleden op zondag 17 mei 1914 in Arnhem (46 jr.)

Hendrika Wilhelmina Hendriks
Dochter van Johannes Mattheus Hendriks en Wilhelmina Hendriks
Geboren op zondag 8 februari 1874 (07.30 uur) in Arnhem
Geboren in de Ridderstraat (Arnhem - Centrum) (deze straat bestaat niet meer in Arnhem. Het is tegenwoordig een deel van het huidige Nieuweplein, tussen de Rijnstraat en de Weerdjesstraat)
Aangifte van de geboorte is gedaan op maandag 9 februari 1874

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Lodewijk Jacobus Heinsman
(25 jr) van beroep verwer (huisschilder)
Geboren omstreeks 1848 in Arnhem, zoon van Matthias Lodewijk Heinsman en Gertruda van den Berk
Overleden op maand 23 juli 1877 in Arnhem (29 jr.)
Getrouwd op woensdag 9 augustus 1871 in Arnhem met Johanna Hendrika Addink, dochter van Arend Jan Addink en Johanna van Beek
Geboren omstreeks 1850 in Zutphen

- Hendrikus Fredericus Wilhelmus Kampschreur
(23 jr.) van beroep Voerman (1880 huwelijksakte)
Geboren omstreeks 1851 in Arnhem, zoon van Hendricus Kamschreur en Bernadiena Burgers
Overleden op woensdag 11 april 1906 in Arnhem (55 jr.)
Getrouwd met Alijda Cornelia Hendrika van Emden, dochter van Jan Hendrik van Emden en Hendrika Catharina van Arkel
Geboren omstreeks 1861 in Utrecht, overleden op zondag 30 januari 1949 in Arnhem (88 jr.)

Overleden op dinsdag 4 mei 1943 in Arnhem (ca. 69 jaar)
Aangifte van het overlijden is gedaan op donderdag 6 mei 1943


1901 Boekhorststraat

Hendrika Wilhelmina van Wissen - Hendriks
Zwanger van Martinus Albertus van Wissen
Boekhorstenstraat Arnhem 1901

Een foto gemaakt door een onbekende fotograaf. Wat deze fotograaf niet heeft geweten is dat hij met deze foto een zeldzame blik heeft gegeven op overgrootmoeder Hendrika Wilhelmina van Wissen - Hendriks. Deze staat rechts op de voorgrond in grijze schort. Deze foto is echter niet alleen zeldzaam, maar ook uniek. Ten tijde van het maken van deze foto was Hendrika in verwachting van mijn opa Martinus Albertus van Wissen.
Overigens is hij niet geboren in de Boekhorstenstraat, zoals lang is aangenomen door deze foto, maar in de Singelstraat (een paar straten verder).

KINDEREN van Willem van Wissen en Hendrika Wilhelmina Hendriks:

I (VI). Grada Johanna van Wissen
Geboren
op zondag 28 oktober 1900 in Arnhem
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1900

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Johannes Franciscus Morel (40 jr.) van beroep schoonmaker, aangetrouwde oom, zwager van Wilhelmus
- Johannes Bernardus Morel (32 jr.) broer van Johannes Franciscus Morel
Geboren omstreeks 1868 in Arnhem, zoon van Franciscus Engelbertu Morel en Elisabeth Kastelen.
Overleden op woensdag 19 december 1909 in Arnhem
Getrouwd op woensdag 5 november 1902 in Arnhem met Gebbina Bart,
dochter van Berend Bart en Elixabeth Garrelts
Geboren omstreeks 1859 in Delfzijl

Trouwt op woensdag 11 mei 1921 in Arnhem (zij ca. 20 jr. / hij ca. 23 jr.) met
Lambertus Petrus Versteege, zoon van Lambertus Petrus Versteege sr. en Grada Jansen
Geboren op dinsdag 26 oktober 1897 in Renkum
Beroep: hulpmonteur (1921)


II (VII). Martinus Albertus van Wissen
Geboren 28 november 1901 in Arnhem


III (VIII). Johannes Reinierus van Wissen
Roepnaam: Jan
Geboren op dinsdag 18 augustus 1903 in Arnhem
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 augustus 1903

Trouwt met Stevelina Johanna Beumkes,
dochter van Jan Beumkes en Christina Mehagnoul

zuster van Clasina Beumkes (de vrouw van zijn broer Martinus van Wissen)
Geboren op woensdag 10 januari 1900 in arnhem
Overleden op maandag 20 juli 1964 in Arnhem (64 jr.)
Begraven op donderdag 23 juli 1964 in Arnhem (Begraafplaats Moskwa)

KINDEREN van Jan van Wissen en Stevelina Johanna Beumkes:

I. Jan van Wissen
Geboren
op zaterdag 8 juni 1929 in Arnhem
Overleden op vrijdag 16 mei 2003 in Arnhem (73 jr.)

II. Stevelina Johanna van Wissen
Geboren
op zondag 3 januari 1932 in arnhem
Overleden op vrijdag 6 februari 1981 in Arnhem (49 jr.)
Begraven op dinsdag 10 februari 1981 in Arnhem (Begraafplaats Moskwa)
Getrouwd met Kors van der Wolf


IV (IX). Johanna Wilhelmina van Wissen
Geboren
op dinsdag 4 augustus 1908 in Arnhem
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1908

Jan Beumkus X Christina Johanna Wilhelmina Mehagnoul

Jan Beumkes
Zoon van Gerrit Beumkes en Johanna Wilhelmina Romeijn
Geboren op dinsdag 15 maart 1864 (07.00 uur) te Renkum
Aangifte van de geboorte is gedaan op dezelfde dag

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Derk Branderhorst
(45 jr.) van beroep rijksveldwachter
Geboren op zondag 7 juni 1818 in Ede, zoon van Hendrik Branderhorst en Aaltje Bennink
Overleden op dinsdag 16 januari 1872 in Doorwerth (53 jr.)
Getrouwd op zaterdag 9 maart 1844 in Ede met
Gijsbertje van Silfhout (ook Zilfhout), dochter van Gijsbert van Silfhout en Everdina Poppen
Geboren omstreeks 1818 in Ede
- Willem van Geijn (26 jr.) van beroep herbergier

Overleden op zondag 17 december 1944 te Deventer (ca. 80 jr.)
Aangifte van het overlijden is gedaan op donderdag 31 mei 1945 in Arnhem

Beroep: Arbeider (1889), metaalbewerker (overlijdensakte zoon 1908), opperman (geboorteakte dochter in 1893, huwelijksakte dochter in 1909 en 1916)

Getrouwd op woensdag 16 augustus 1893 in Arnhem (hij: ca. 28 jr. / zij: ca. 21 jr.) met

Christina Johanna Wilhelmina Mehagnoul
Dochter van Johannes Mehagnoul en Christina Johanna Wilhelmina van Tuijl
Geboren op zaterdag 8 april 1871 (22.00 uur) te Arnhem
Geboren in de Boekhorstenstraat (Arnhem - Spijkerkwartier)
Overleden
op zondag 9 oktober 1955 in Arnhem (84 jaar)

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Jan Reijnders
(40 jr.) van beroep tuinman
- Willem Hendriks (30 jr.) van beroep timmerman
Geboren omstreeks 1841 in Amersfoort,
zoon van Machiel Hendriks en Anna Christina van Druten.
Overleden op donderdag 23 maart 1876 in Arnhem (35 jr.)
Trouwt (I) op woensdag 7 september 1864 in Arnhem met
Bernardina Margaretha van Arentsen, dochter van Lamert Arentsen en Jacoba van Gorkum
Geboren omstreeks 1843 in Arnhem,
overleden op maandag 22 december 1873 in Arnhem (30 jr.)
Trouwt (II) op woensdag 11 februari 1874 in Arnhem met
Johanna Maria Saet, dochter van Johannes Wilhelmus Saet en Johanna van Workom
Geboren omstreeks 1845 in Arnhem

Dat deze overgrootoma een nogal ongebruikelijke achternaam had waar menig familielid over struikelde bij het uitspreken ervan, blijkt ook uit het feit dat de naam foutief gespeld staat op de grafsteen als "Mehachnoul".
Opvallend is ook dat de vader van Christina de geboorteakte van zijn dochter ondertekend met de naam Mehanjoel [fonetisch zoals de naam wordt uitgesproken]

Getuigen bij het huwelijks:
- Willem Rijnders
(66 jr.) zonder beroep
Geboren omstreeks 1827 in Utrecht, zoon van Johannes Rijnders en Johanna Swarts
Overleden op maandag 11 februari 1901 in Arnhem (74 jr.)
Getrouwd met Marlilia

- Rijk Bronkhorst (26 jr.) van beroep metselaar, neef van Christina
Aangetrouwde oom moederszijde van bruid
Geboren omstreeks 1836 in Arnhem, zoon van Jan Bronkhorts en Bartje Rokers
Getrouwd op woensdag 12 juni 1861 met
Pauline van Tuijl, dochter van Paulus van Tuijl en Hendrika van Emmerik (grootouders van de bruid)
Geboren op dinsdag 6 april 1841 in Arnhem
Overleden op vrijdag 6 februari 1903 in Arnhem (61 jr.)

- Gerrit Johannes Beumkes(24 jr.) van beroep sigarenmaker, broer van Jan
- Lambertus Wilhelmus Hendrikus Kronenberg (23 jr.) van beroep Kleermaker.

Bij het huwelijk wettiging van twee kinderen.

KINDEREN van Jan en Christina:

I. Johanna Wilhelmina Christina Beumkes
Geboren
op donderdag 13 juni 1889 (18.00 uur) in Arnhem
Geboren in de Klarendalscheweg (Arnhem - Klarendal)
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1889

De geboorte is aangegeven door de vroedvrouw Wilhelmina de Groot (59 jr.)
Vrouw van Wilhelmus van de Weerd
Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Gerrit van den Berg (47 jr.) van beroep gemeentebode
- Hendrik van Lill (43 jr.) van beroep conciërge

Bij het huwelijk van Jan en Christina wordt Johanna W.C. officieel gewettigd

Trouwt (I) op woensdag 1 december 1909 te Arnhem
(zij: ca. 20 jr. / hij: ca.25 jr) met
Jan Nout, zoon van Bernardus Nout en Jacoba van Welij
Geboren
omstreeks 1884 in Maurik
Overleden op zondag 2 augustus 1914 in Arnhem (ca. 30 jr.)
Beroep: Schipper (1909) / Stoombootkapitein (1914)

Trouwt (II) op donderdag 5 september 1918 in Zaandam
(zij: ca. 29 jr. / hij: ca. 26 jr.) met
Jacob Groot, zoon van Klaas Groot en Aaltje Plooijer
Geb. ca. 1892 te Oostzaan


II. Gerritje Beumkes
Roepnaam: Gerrie
Geboren op vrijdag 1 mei 1891 (21.00 uur) in Arnhem
Geboren in de Akkerstraat (Arnhem - Klarendal)
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 mei 1891

De geboorte is aangegeven door de vroedvrouw Jasmina Petronella Agetha van Biezen (51 jr.)
Vrouw van Petrus Bredevelt
Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Gerrit van den Berg (49 jr.) van beroep gemeentebode
- Geert Versteeg (43 jr.) van beroep gemeentebode

Bij het huwelijk van Jan en Christina wordt Gerritje officieel gewettigd

Overleden op donderdag 16 maart 1961 in Arnhem
Begraven op Algemene Begraafplaats Moscowa, Arnhem

Trouwt op woensdag 1 juni 1921 te Arnhem (zij: 30 jr. / hij: ca. 31 jr.) met
Jan Slijkhuis, zoon van Reinier Slijkhuis en Johanna Hendrika Jansen.
Geboren
op maandag 16 december 1889 in Arnhem
Overleden op woensdag 13 januari 1965 in Arnhem
Begraven op de Algemene Begraafplaats Moscowa, Arnhem
Beroep: Metselaar

KINDEREN van Gerritje Beumkes en Jan Slijkhuis:

I. Hendrikus Johannes Slijkhuis
Geboren
in december 1929
Overleden op woensdag 31 december 1930 in Arnhem (1 jaar)

IIa. Beppie Slijkhuis
Geboren
op woensdag 15 november 1933 in Arnhem
Overleden op zaterdag 29 oktober 1938 in Arnhem (4 jaar)
Begraven op Algemene Begraafplaats Moscowa, Arnhem
IIb. Albertus Slijkhuis
Geboren
omstreeks 1934 in Arnhem
Overleden op zaterdag 29 oktober 1938 in Arnhem (4 jaar)

Notitie bij Beppie en Albert:
Mogelijk gaat het hier om dezelfde persoon.
Een indicatie hiervoor is dat van Albertus een overlijdensakte is gevonden. Deze aktes vermelden (van gemeente Arnhem) geen geboorte data maar een leeftijd.
Hierdoor kan de omstreeks aanduiding makkelijk een jaartal hoger of lager zijn.
Zie de overeenkomst in geboorte en overlijdensdatum.
Een andere aanwijzing is de geboorte en overlijdensdatum van Beppie, die gevonden is op online begraafplaatsen (incl. foto van het graf).
In het graf liggen Gerritje (de moeder) en Jan (de vader) en... hun zoontje en broertje (van Hendrikus Johannes) Beppie. Het zou een beetje vreemd zijn als Albertus en Beppie op dezelfde dag overleden, niet in het zelfde graf zouden liggen. En Beppie lijkt een afgeleiden van Albertus.


III. Jaantje Beumkes
Geboren op dinsdag 31 oktober 1893 te Arnhem
Geboren op het Nieuwe Land (Arnhem - Spijkerkwartier)
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 1 november 1893

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Johannes Mehagnoul (50 jr.) van beroep arbeider
grootvader van Jaantje
- Reinder Mensink (38 jr.) van beroep arbeider
Geboren omstreeks 1855 in Rheden, zoon van Hendrik Mensink en Elberta Pannekoek
Overleden op donderdag 27 augustus 1936 in Arnhem
Getrouwd met Gerritje van Manen, dochter van Johannes van Manen en Wilhelmina de Vries
Geboren omstreeks 1860 in Arnhem

Trouwt op woensdag 2 januari 1918 in Peize (zij: 23 jr. / hij: 26 jr.) met
Teunis Luinge
Geboren maandag 14 december 1891 te Peize (Dorp in het noorden van Drenthe)
Zoon van Roelof Luinge en Albertien Brink
Overleden op vrijdag 5 april 1968 te Arnhem (76 jr.)
Teunis was eerder getrouwd op zaterdag 12 februari 1916 in Peize met Klazina Henderika Bathoorn (geb. 1898). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op dinsdag 12 juni 1917 in Assen.
Van beroep: opperman

KINDEREN van Jaantje en Teunis:

I. Christina Johanna Wilhelmina Luinge
Geboren omstreeks 1921 in Arnhem
Overleden op maandag 23 januari 1922 in Arnhem (1 jaar)

II. Nicolaas Luinge
Geboren omstreeks 1926 in Arnhem
Overleden op zondag 2 december 1945 in Arnhem (19 jaar)
Aangifte van het overlijden is gedaan op woensdag 5 december 1945
Van boeroep: Los werker


IV. Johannes Gerardus Antonius Hendrikus Peter Rijk Beumkes
Geboren op dinsdag 19 november 1895 (10.00 uur) in Arnhem
Geboren in de Klarendalseweg (Arnhem - Klarendal)
Van de geboorte is aangifte gedaan op dezelfde dag

Beroep: Matroos (1916), Opperman (1921)

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Rijk Bronkhorst
(29 jr.) van beroep metselaar
Geboren omstreeks 1866 in arnhem, zoon van Rijk Bronkhorst en Pauline van Tuijl
(Pauline is een tante van de moeder van Johannes)
Getrouwd op woensdag 30 september 1891 in Arnhem met
Johanna Louisa Gieben, dochter van Hendricus Albartus Gieben en Hendrika Jansen
Geboren omstreeks 1868 in Arnhem, overleden op vrijdag 28 november 1952 in Arnhem (84 jr.)

- Gerrit Johannes Beumkes(26 jr.) van beroep sigarenmaker
Oom (broer van vader) van Johannes

Trouwt I op woensdag 30 augustus 1916 te Arnhem (hij: 20jr. / zij: 19 jr.) met
Josephina Johanna Berndina Blom, dochter van Bernard Blom en Hendrina Petronella Baank.
Geboren omstreeks 1897 te Arnhem
Overleden op donderdag 4 december 1919 in Arnhem (23 jr.)

Getrouwd II op woensdag 10 augustus 1921 te Arnhem (hij: 25 jr. / zij: 25 jr.) met
Martha Maria van Rekum, dochter van Arnoldus Willem van Rekum en Hendrika Nathans.
Geboren op maandag 2 september 1895 te Arnhem
Beroep: Fabrieksarbeidster (1921)


V. Nicolaas Beumkes
Geboren
op maandag 7 juni 1897 in Arnhem
Geboren in de Verlengde Paulstraat (Arnhem - Klarendal)
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 juni 1897

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Christiaan Holtendorp
(27 jr.) van beroep arbeider
- Jacobus Willemsen
(23 jr.) van beroep arbeider

Overleden op dinsdag 2 juni 1908 te Arnhem (ca. 10 jr.)
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 3 juni 1908

Getuigen bij de overlijdensaangifte:
- Jan Beumkes
(de vader)
- Albertus Wilhelmus Hendriks (48 jr.) van beroep landbouwer


VI. Wilhelmina Beumkes
Roepnaam: Mien
Geboren
op woensdag 31 augustus 1898 te Arnhem
Geboren Onder de Linde (Arnhem - Klarendal)
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 september 1898

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Peter Jonkers
(29 jr.) van beroep sigarenmaker
Geboren omstreeks 1869 in Arnhem, zoon van Andries Jonkers en Catharina Gotz
Overleden op zaterdag 23 januari 1937 in Arnhem (68 jr.)
Getrouwd op woensdag 23 juli 1890 in Arnhem met
Martha van den Ham, dochter van Antonie van den Ham en Gerritjen Konink
Geboren omstreeks 1870 in Deventer, overleden op dinsdag 24 juni 1947 in Arnhem (77 jr.)

(Gerrit Johannes Beumkes - oom van Wilhelmina - was getuigen bij het huwelijk)
- Nicolaas Peters
(27 jr.) van beroep sigarenmaker
Geboren omstreeks 1871 in Wageningen, zoon van Gerrit Peters en Maria Wilhelmina van Capelleveen
Getrouwd op woensdag 16 november 1892 in Arnhem met
Hendrika Maria van Arum, dochter van Dirk Jurrian Cornelis van Arum en Sophia Louisa Westphal
Geboren omstreeks 1874 in Arnhem

Overleden op zondag 28 maart 1999 in Doorwerth (100 jr.)
Begraven Algemene begraafplaats Oosterbeek Zuid.

Trouwt I op woensdag 30 augustus 1916 in Arnhem (zij: 17 jr. / hij: 21 jr.) met
Hendrik Johan Bosch, zoon van Berend Bosch en Maria van Wienen.
Geboren omstreeks 1895 te Amsterdam
Overleden op zondag 6 januari 1918 in Arnhem
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 januari 1918
Beroep: Scheepsbouwer (1916), Pakhuisknecht (1918)

Trouwt II op woensdag 23 november 1921 in Arnhem (zij: 23 jr. / hij: 25 jr.) met
Cornelis van Zanten, zoon van Wessel van Zanten en Johanna Geertruida van Grol
Geboren op maandag 17 februari 1896 in Oosterbeek
Overleden op maandag 27 februari 1956 in Oosterbeek (60 jr.)
Begraven op de Algemene begraafplaats Oosterbeek Zuid
Beroep: Voerman

 

Een indirecte connectie tussen Beumkes (van Wissen) - Borger

Cornelis van Zanten is een kleinzoon van Albert van Zanten (1819 - 1910). Deze grootvader is in 1869 getuigen bij het huwelijk tussen Lambertus Borger en (zijn tweede vrouw) Johanna van Houten.

Er zijn geen banden tussen de familie Borger en Beumkes (van Wissen). Deze connectie wordt pas gemaakt in 1959 bij het huwelijk van Huibertus Hermanus Borger (achterkleinzoon van Lambertus Borger) en Martina Wilhelmina van Wissen (nicht van Wilhelmina Beumkes via haar moeder Clasina van Wissen - Beumkes)

Kinderen van Wilhelmina en Cornelis:

I. Albertus van Zanten

II. Wilhelm van Zanten

III. Wilhelmina van Zanten

IV. Chistina Johanna Wilhelmina van Zanten

In 1972 woonde Mien Beumkes: Hovenierstraat 51 (Klarendal) in Arnhem.


VII. Stevelina Johanna Beumkes
Geboren
woensdag 10 januari 1900 (12.00 uur) in Arnhem
Geboren (mogelijk) in de Schutterstraat (Arnhem - Klarendal)
- In de geboorte-akte staat Schutstraat, maar deze straat bestaat niet.
Schutterstraat komt het dichts in de buurt en lijkt ook logisch gezien de omgeving waar de familie Beumkes zich verkeerd -

Van de geboorte is aangifte gedaan op dezelfde dag

Getuigen bij de geboorte-aangifte:
- Johannes Degen
(39 jr.) van beroep arbeider
Geboren omstreeks 1861 in Arnhem, zoon van Hendrik Degen en Willemina Raab
Overleden op zondag 31 maart 1935 in Arnhem (74 jr.)
Getrouwd op woensdag 3 februari 1897 in Arnhem met
Johanna Peters, dochter van Hermanus Johannes Peters en Johanna Berendsen
Geboren omstreeks 1865 in Arnhem, Overleden op maandag 25 februari 1935 in Arnhem

- Gerardus Jansen
(36 jr.) van beroep arbeider

Overleden op maandag 20 juli 1964 in Arnhem.
Begraven op donderdag 23 juli 1964 op de begraafplaats Moscowa te Arnhem.

Trouwt met Johannes Reinierus van Wissen, zoon van Wilhelmus van Wissen en Hendrika Wilhelmina Hendriks
Broer van Martinus van Wissen
(de echtgenoot van haar zus Clasina Beumkes)
Geboren op dinsdag 18 augustus 1903 in Arnhem

KINDEREN van Jan van Wissen en Stevelina Johanna Beumkes:

I. Jan van Wissen
Geboren
op zaterdag 8 juni 1929 in Arnhem
Overleden op vrijdag 16 mei 2003 in Arnhem (73 jr.)

II. Stevelina Johanna van Wissen
Geboren
op zondag 3 januari 1932 in arnhem
Overleden op vrijdag 6 februari 1981 in Arnhem (49 jr.)
Begraven op dinsdag 10 februari 1981 in Arnhem (Begraafplaats Moscowa)
Getrouwd met Kors van der Wolf


VIII. Albertus Andries Beumkes
Geboren
op vrijdag 22 november 1901 in Arnhem
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 novembr 1901
Overleden op zondag 8 september 1863 in Arnhem (61 jr.)
Begraven op begraafplaats Moscowa, Arnhem


IX. Hendrikus Johannes Beumkes
Geboren
op vrijdag 24 juli 1903 in Arnhem
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 juli 1903


X. Martina Beumkes
Geboren
op woensdag 28 juni 1905 in Arnhem
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juni 1905 in Arnhem


XI. NN Beumkes
Levenloos geboren zoon op dinsdag 16 juli 1907 in Arnhem


XII. Clasina Beumkes
Geboren op donderdag 26 november 1908 in Arnhem


XIII. Sophia Margaretha Beumkes
Geboren
op woensdag 8 maart 1911 in Arnhem
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 maart 1911
Overleden op zondag 1 september 1912 (ca. 1 jr.) te Arnhem
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 september 1912

generatie 5 >

© Harold Borger punt NL 2010
home Parenteel Gerrit Borger stamboom namenbank fotoalbum  
  Familie Borger
1762 tot 2010
De voorouders
2010 tot ca. 5de eeuw
Alle persoonsgegevens Overzicht van
beeldmateriaal
 
generatie 01 generatie 02 generatie 03 generatie 04 generatie 05 generatie 06 generatie 07 generatie 08 generatie 09 generatie 10
generatie 11 generatie 12 generatie 13 generatie 14 generatie 15 generatie 16 generatie 17 generatie 18 generatie 19 generatie 20
generatie 21 generatie 22 generatie 23 generatie 24 generatie 25 generatie 26 generatie 27 generatie 28 generatie 29 generatie 30
generatie 31 generatie 32 generatie 33 generatie 34 generatie 35 generatie 36 generatie 37 generatie 38 generatie 39 generatie 40

Generatie 41 t/m 51