home Parenteel Gerrit Borger stamboom namenbank fotoalbum  
  Familie Borger
1762 tot 2010
De voorouders
2010 tot ca. 5de eeuw
Alle persoonsgegevens Overzicht van
beeldmateriaal
 
generatie 01 generatie 02 generatie 03 generatie 04 generatie 05 generatie 06 generatie 07 generatie 08 generatie 09 generatie 10
generatie 11 generatie 12 generatie 13 generatie 14 generatie 15 generatie 16 generatie 17 generatie 18 generatie 19 generatie 20
generatie 21 generatie 22 generatie 23 generatie 24 generatie 25 generatie 26 generatie 27 generatie 28 generatie 29 generatie 30
generatie 31 generatie 32 generatie 33 generatie 34 generatie 35 generatie 36 generatie 37 generatie 38 generatie 39 generatie 40
Generatie 41 t/m 51

8e Generatie
oudovergrootouders

Laatste update:
31 augustus 2011

Gerrit Borger X Aaltje Lamberts

Gerrit Borger (Burger)
Ook Gerrit Burger / Gerrijd(T) / Garrit
Geboren ?
Overleden in juni 1779 in Dalfsen
Begraven op dinsdag 29 juni 1779 in Dalfsen

1779 Begrafenis Gerrit Borger
Uit het begravenisboek Dalfsen: 29 juni 1779

 

Burger of Borger

In alle aktes (één uitzondering) die direct betrekking hebben op Gerrit wordt de naam Burger gebruikt:
zijn huwelijk in 1762 en de doop de vier zoons (Hendrik 1763, Lambert I 1764, Lambert II 1767 en Dirk 1770).
In de aktes met betrekking tot zijn oudste zoon Hendrik wordt ook de naam Burger gebruikt, in tegenselling tot de aktes met betrekking tot zijn zoon Lambert, die de naam Borger gebruikt.

De veronderstelling dat zoon Lambert de naam Borger is gaan gebruiken is niet helemaal juist. Er zijn namelijk drie documenten die toch iets opmerkelijks laten zien en deze stelling tegenspreken.
- Bij zijn eigen overlijden in 1779 wordt de naam Borger gebruikt. Lambert is dan 15 jaar.
- Bij het overlijden van zijn vrouw Aaltje in 1781 wordt de naam Borger gebruikt.
- In de huwelijksakte van het derde huwelijk van zijn zoon Hendrik (1823) is het volgende te lezen:
Hendrik Burger, oud zestig jaren, van beroep wever, geboren en wonende te Dalfsen, meerder jarig zoon van Gerrit Borger (of Burger).
In de bijlages staat op het extract van het overlijden van Gerrit de naam Borger vermeld, als ook op het extract van het overlijden van Aaltje Lamberts.

Bij de zoons Hendrik en Dirk is nog geen conclusie te trekken welke naam ze hebben aangenomen. Al komt op bijna elk gevonden document van Hendrik de naam Burger voor (uizondering is de ondertrouw en huwelijksvermelding 30 april 1808). Bij zoon Lambert is heel duidelijk dat hij de naam Borger is gaan gebruiken. Op alle documenten van Lambert (huwelijk, geboorte kinderen) staat de naam Borger, met één merkwaardige uitzondering. Op de overlijdensakte van Lambert staat Burger.
Alle kinderen van Lambert gebruiken verder alleen nog maar de naam Borger.

Er kunnen twee verklaringen zijn voor deze onduidelijkheid.
De eerste verklaring is erg speculatief. Er zou een Duitse oorsprong kunnen zijn en dat de naam aanvankelijk Börger is geweest. Wat je uitspreekt als Burger. In deze tijd is er veel verkeer van mensen van tussen Salland, Twente en Nordhorn (Duitsland). De naam Börger wordt in de grensstreek veel teruggevonden.
Een minder speculatieve verklaren heeft alles te maken met de naam schrijven op het gehoor. In het dialect dat in en rond Dalfsen werd gesproken spreek je Borger als Burger uit.

Het is natuurlijk de pen (of veer) van de dominee of ambtenaar van de burgelijke stand die de naam neerschrijft op gehoor. Interessant hierbij is dat op de tweede huwelijksakte van zoon Hendrik (1820) waar Lambert als getuigen wordt opgevoerd, vermeld staat dat beiden niet kunnen schrijven. Dus er is geen bewijs van hoe ze hun eigen naam gebruikten.
Wel is een origineel schrift gevonden van de zoon van Lambert (en kleinzoon van Gerrit), Hermannes die met de pen in zijn eigen hand met Borger ondertekend.

Terzijde:
Bij Hermannes speelt een zelfde onduidelijkheid over de spelling van zijn voornaam. Op veel documenten wordt Hermannus of Hermanus vermeld. Hierbij is de meest opmerkelijkste zijn eigen huwelijksakte (1826) waarop de ambtenaar van de burgelijke stand schrijft Hermannus en hijzelf ondertekent met Hermannes.

Gerrit is eerder getrouwd geweest. Met wie, wanneer en waar is niet met zekerheid te melden.
Er is een Gerrit gevonden, die mogelijk deze Gerrit is met de mogelijke voorouders van Gerrit.

In de Parenteel van Gerrit worden al zijn nazaten (voor zo ver gevonden) vermeld.

Trouwt
Kerkelijk huwelijk (als weduwnaar) op zondag 14 maart 1762 in Dalfsen met
(Ondertrouw op vrijdag 19 februari 1762 in Dalfsen)

1762 Huwelijksakte Gerrit Borger en Aaltje Lamberts

Het oudst gevonden document met betrekking tot Gerrit Borger.
"Gerrit Burger, weduwnaar in Dalfsen met Aaltje Lambert J.D. (= jonge dame) van Ramelen onder Aalten, getrouwt alhier den 14 maart 1762."
(Bron: Trouwboek van de Nederduits Gereformeerde Kerk Dalfsen)

Aaltje Lamberts
Geboren in het buurtschap Ramele onder Raalte
Overleden september 1781 in Dalfsen
Begraven op dinsdag 25 september 1781 in Dalfsen

Vermoedelijk is Lamberts een patroniem waaruit opgemaakt kan worden dat éne Lambert de vader is van Aaltje. Dit is ook terug te vinden in de naamgeving van het tweede kind, die gebruikelijk naar de vader van de vrouw werd vernoemd, Lambert. Met deze zelfde redenering is het te veronderstellen dat Hendrik de naam is van de vader van Gerrit, aangezien de eerste zoon Hendrik heet. Vernoemd naar de vader van de man.

1781 Begrafenis Aaltje Lamberts
Uit het begravenisboek Dalfsen: 25 september 1781

Aantekening:
Lamberts is duidelijk een patroniemen als in: Aaltje dochter van Lambert. In de volkstelling Raalte 1748 staat één Lambert vermeld uit Ramele. Deze heet voluit Lambert Coman. Heeft een kind van boven de tien jaar. Om precies te zijn de volgende indeling: man/vrouw/oude luiden 2 / kinderen boven de 10 jaren 1 / Dienstbode 1.
In andere buurtschappen wordt de naam Lambert ook gevonden: Lambert Dudden in buurtschap Pleegst, geen kinderen, Lambert op 't Sand in Buurtschap Linderte, met twee kinderen boven de 10 jaren, Lambert Nijland in Heeten met drie kinderen onder de tien jaren, Lambert in de Poorte zonder kinderen, Lambert op de Kappe met een kind onder de 10 jaren.
(Bron: Historisch Centrum Overijssel (pdf bestand volkstelling Raalte 1748 uitgetypt) en Van Papier naar Digitaal (pdf bestand volkstelling Raalte 1748, origineel gescand).

1762 Lidmaat Aaltje Lamberts
Attestatie
Op 26 juni 1762 wordt een attestatie (kerkelijk getuigschrift) overhandigd aan predikant Johannes Wilhelmus Lunnenschlos. De attestatie is afkomstig van Diepenveen en is gedateerd 10 maart 1762 (vier dagen voor het huwelijk met Gerrit).
Diepenveen is een dorp ten noorden van Deventer

KINDEREN van Gerrit Borger en Aaltje Lamberts


Hendrik Borger (Burger)
Zoon van Gerrit Borger en Aaltje Lamberts
Geboren in december 1762/ januari 1763 in Dalfsen (kerkdorp)
Gedoopt Nederduits Gereformeerd op zondag 2 januari 1763 in Dalfsen

1763 Geboorteakte Hendrik Borger
Doop Hendrik Borger
Uit het doopboek Dalfsen: 2 januari 1763

Overleden op zondag 29 december 1839 in Dalfsen (76 jr.)
Aangifte van het overlijden is gedaan op maandag 30 december 1839 door
Hendrik Neervoort (geb. ca. 1785) van beroep deurwaarder (voorheen kleermaker).
(Was ook de aangever van het overlijden van Maria Borger - Frielings, de schoonzus van Hendrik.)
en Albert van der Kooijman (geb. ca. 1790) van beroep timmerman

Beroep: Wever

Trouwt (I)
Onbekend
Het is bekend dat Hendrik eerder is getrouwd. In de aankondiging van het huwelijk (zijn tweede) met Hermina Berends Askamp staat vermeld dat hij weduwnaar is.

1808 Huwelijksakte Hendrik Borger

Huwelijksaankondiging van de Weduwnaar Hendrik Burger en de weduwe Hermina Berends (Askamp) op 30 april 1808 in Dalfsen. Opvallend hierbij is dat dit het enige document is waar Hendrik staat vermeld met de familienaam Borger.

 

Trouwt (II) op 15 mei 1808 in Dalfsen (hij 45 jr. / zij 34 jr.)
(ondertrouw op 30 april 1808 in Dalfsen)
Hermina Askamp
Geboren
november 1774 in Dalfsen
Gedoopt Nederduits Gereformeerd op zondag 28 november 1773 in Dalfsen,
dochter van Berend Askamp en Annigje Jansen.
Overleden op vrijdag 30 juni 1820 in Dalfsen (ca. 46 jr.)
Ze is thuis overleden in Dalfsen op huisnummer 110.
Aangifte van het overlijden is gedaan op zaterdag 1 juli door
Lambert Mensink (geb. ca. 1763) van beroep kleermaker.
(Lambert is een zwager van Gerrigje Borger, een nicht van Hendrik. Hij was tevens getuigen op het huwelijk van Gerrigje en zijn broer Jan Lubbert)
en Albertus de Leeuw (geb. ca. 1786) van beroep kleermaker.

Trouwt (III) op zaterdag 28 oktober 1820 in Dalfsen (hij 57 jr. / zij 27 jr.)
Gerredina Bennen
Geboren omstreeks 1793 in Zwolle, dochter van Claas Bennen en Marta Jans
Overleden op maandag 15 september 1823 om 11.00 uur in Dalfsen.
Is thuis overleden in Dalfsen op huisnummer 110.
Aangifte van het overlijden is gedaan op woensdag 17 september 1823 door
Albertus de Leeuw (geb. ca. 1786) van beroep kleermaker
en Gerrit Dorgelo (geb. ca. 1798) van beroep kuiper, beiden buren van de overledene.
Beiden zijn ook getuigen op het vierde huwelijk van Hendrik met Geertje Schuurman

Trouwt (IV) op zaterdag 20 decemeber 1823 in Dalfsen (hij 60 jr. / zij 35 jr.)
Geertje Schuurman.
Geboren in maart 1788 in Lenthe (bij Heino)
Gedoopt op zondag 2 maart 1788 in Heino, dochter van Roelof Schuurman en Janna Harms
Op de huwelijksakte staat als beroep dienstmaagd opgegeven.
Overleden op donderdag 20 december 1866 in Dalfsen
Aangifte van het overlijden is gedaan op vrijdag 21 december 1866 door
Willem Mensink (geb. ca. 1806) van beroep wever
Willem is ook aangever van het overlijden van Gerrigje Borger dochter van Lambert Borger, nicht van Hendrik en Geertje.
Opmerkelijk is wel dat volgens de overlijdensakte van Geertje Willem is geboren in 1806 en volgens de akte van Gerrigje Borger is hij overleden in 1799. Toch lijkt het hier om dezelfde persoon te gaan.
en Harm Bakker (geb. ca. 1812)

KINDEREN van Hendrik

Ondanks de vier huwelijken zijn er geen nazaten gevonden van Hendrik.

II. Lambert (I) Borger
Geboren
in maart 1764 in Dalfsen (kerkdorp)
Gedoopt Nederduits Gereformeerd op woensdag 14 maart 1764 in Dalfsen
Overleden voor 1767, niet ouder dan 3 jaar geworden

III. Lambert (II) Borger
Geboren in maart 1767 in Dalfsen

IV. Dirk Borger
Geboren
in juni 1770 in Dalfsen (kerkdorp)
Gedoopt Nederduits Gereformeerd op zondag 17 juni 1770 in Dalfsen

1770 Doop Dirk Borger
Doop Dirk Borger
Uit het doopboek Dalfsen: 17 juni 1770

De wezen Borger:
Gerrit (begraven 29 juni 1779) en Aaltje (begraven 25 september 1781) overlijden als hun kinderen nog jong zijn.
Hendrik is ca. 16 jr. en 18 jr.
Lambert (II) is 12 jr. en 14 jr.
Dirk is 9 jr. en 11 jr.

Wat er met de kinderen is gebeurd, wie ze heeft opgevangen is onbekend.
Van de jongste zoon Dirk is na zijn doop niets meer gevonden. Onderzoek heeft wel duidelijk gemaakt dat hij nog in leven is nadat zijn ouders zijn overleden.

1762 Huwelijksakte Gerrit Borger en Aaltje Lamberts

Kaart Salland 1757Hermannus Frielings X Hendrina Gerrits

Hermannus Frielings
Ook Vrielink / Vrijlink

Trouwt met

Hendrina Gerrits Kramers

KIND van Hermannus Frielings en Hendrina Gerrits:

I. Maria Frielings
Geboren
omstreeks 1763 in buurtschap Tongeren (Wijhe)

II. Johanna Vrielink
Geboren omstreeks 1783 in Wijhe
Overleden op zondag 4 december 1842 in Dalfsen (Gerner) om 05.00 uur

Woonde in 1808 in Ancum en in 1839 in Gerner (Beiden buurtschappen van Dalfsen)
Beroep: Landbouwster (1839) Boerin (1842)

Trouwt op zondag 13 november 1808 in Dalfsen (hij. 39 jr.) met
Steven Gerrits van der Kolk
Geboren in december 1768 in Ancum (Dalfsen), gedoopt op zondag 11 december 1768 in Ancum (Dalfsen.
Overleden op vrijdag 5 januari 1849 (80 jaar)

 

Gerrit Hendriks Toerse X Lamberta Willems Voort

Gerrit Hendriks Toerse
Ook: Garrit Toerschen
Overleden omstreeks 1805

Trouwt met

Lamberta Willems Voort
Mogelijk ook Lamberdina Reimerink
Overleden omstreeks 1811

AANTEKENING: In het doopboek van de kerk van Den Ham 1704 - 1812 staat vermeld bij de doop van zoon Jan op 3 januari 1751, "Gerrit Hendriks en Lamberta Wilms in 't huis van Tourschen Catharina"
In hetzelfde boek staat op 20 september de doop gemeld van Aaltje (kleindochter van Gerrit en Lamberta) alsvolgt, "Helmich Arends en Johanna Gerrits uit Den Ham geboren in Tourse Garrits in Den Ham Aaltje"

KINDEREN van Gerrit Hendriks Toerse en Lamberta Willems Reimerink:

I. Jan Gerrits Toerse
Gedoopt op zondag 3 januari 1751 in Den Ham

II. Karel Gerrits Toerse
Gedoopt
op zondag 27 mei 1753 in Den Ham

III. Hendrika Gerrits Toerse
Gedoopt op zondag 17 augustus 1755 in Den Ham

IV. Hendrikje Toerse
Gedoopt op zondag 3 april 1758 in Den Ham

V. Jennigje Gerrits Toerse
Gedoopt op zondag 11 mei 1760 in Den Ham

VI. Jan Gerrits Toerse
Geboren april 1762 in Den Ham

VII. Catharina Gerrits Toerse
Gedoopt
op donderdag 31 mei 1764 in Den Ham

VIII. Johanna Gerrits Toerse
Geboren in 1767 in Den Ham

Trouwt op zondag 10 juni 1792 in Den Ham (zij ca. 24 jr.) met
Helmich Arends, zoon van Arend Janssen en Lubberdina Kippe
Geboren in Den Ham

IX. Aaltje Gerrits Toerse
Geboren in januari 1770 in Den Ham
Gedoopt op zondag 14 januari 1770 in Den Ham
Overleden na 1811 (minstens 41 jaar)
Beroep: Landbouwster, landeigenaresse

Trouwt op zondag 10 augustus 1794 in Den Ham (zij 24 jr. / hij 32 jr.) met
Hendrikus Wolters Kaptein (ook: Hendricus Capteijn)
Geboren in januari 1762 in Den Ham
Gedoopt op zondg 17 januari 1762 in Den Ham
Beroep: Koopman

Jan Lamberts Kolkman X Jennechien Hendriks Geselle

Jan Lamberts Kolkman
Zoon van Lambert Jansen Kolkman en Geertje Gosens Kleinnijenhuis
Geboren in augustus 1735 in Linde (Den Ham)
Gedoopt op zondag 7 augustus 1735 in Den Ham

Trouwt met

Jennechien Hendriks Geselle
Dochter van Hendrik Hendriks Geselle en Aaltje Gerrits Meijer
Ook: Jennigjen Hendriks van 't Gezellen te Linde

Geboren in april 1739 in Linde (Den Ham)
Gedoopt op zondag 12 april 1739 in Den Ham

KINDEREN van Jan Lambert Kolkman en Jennechien Hendriks Geselle:

I. Lambert Jansen Kolkman
Geboren omstreeks 1762 in Linde (Den Ham)

II. Aberdina Jansen Kolkman
Geboren in december 1766 in Den Ham
Gedoopt op donderdag 1 januari 1767 in Den Ham

III. Geertje Jansen Kolkman
Geboren in Juli 1770 in Den Ham
Gedoopt op zondag 22 juli 1770 in Den Ham

IV. Hendrica Jansen Kolkman
Geboren
op vrijdag 15 oktober 1773 in Linde (Den Ham)

V. Gerrit Jansen Kolkman
Geboren op zaterdag 14 december 1776 in Linde (Den Ham)

VI. Hendrikje Jansen Kolkman
Geboren op zaterdag 16 oktober 1779

VII. Geertruida Jansen Kolkman
Geboren op zaterdag 19 oktober 1782

VIII. Geesje Jansen Kolkman
Geboren op maandag 11 april 1785 in Linde (Den Ham)

Gijsbert Gerritse Vink X Geurtje Willemse Staff

Gijsbert Gerritse Vink
Zoon van Gerrit Gijsbertse en Hendrina Hendrikse
Geboren in oktober 1717 in Hien (bij Dodewaard)
Gedoopt op zondag 3 oktober 1717 in Hien
Overleden op vrijdag 16 oktober 1778 in Dodewaard (61 jaar)

Heeft een tweelingbroer: Herman Gerritse Vink

Een relatie met
(Volgens rootsweb zijn Gijsbert en Geurtje niet getrouwd)

Geurtje Willemse Staff
Dochter van Willem Staff en Eva Hendrikse Horsdijk
Geboren in december 1705 in Dodewaard
Gedoopt op zondag 20 december 1705 in Dodewaard

KIND van Gijsbert Gerritse Vink en Geurtje Willemse Staff:

I Peter Gijsbertsz Vink
Geboren
in juni 1737 in Dodewaard

Jan Geurts Timmer X Cornelia Janse Vermeulen

Jan Geurts Timmer
Zoon van Geurt Cornelissen Timmer en Teuntje Jansen
Geboren in oktober 1707
Gedoopt op zondag 23 oktober 1707 in Dodewaard

Trouwt op zondag 15 oktober 1730 in Hemmen (hij ca. 23 jr.) met

Cornelia Janse Vermeulen
Gedoopt in Echtveld

KINDEREN van Jan Geurts Timmer en Cornelia Jansen Vermeulen:

I. Jan Jans Timmer
Geboren
in maart 1731 in Hien [gem. Dodewaard]
Gedoopt op vrijdag 23 maart 1731

II. Teuntje Jans Timmer
Geboren
in augustus 1734 in Dodewaard

III. Judith Jans Timmer
Geboren
in augustus 1734 in Dodewaard
Gedoopt op zondag 22 augustus 1734 in Dodewaard

IV. Geurt Jans Timmer
Geboren
in februari 1744 in Dodewaard
Gedoopt op zondag 23 februari 1744 in Dodewaard
Overleden voor 1750 (hoogstens 6 jaar)

V. Derriske Geurts Jans Timmer
Geboren
in mei 1745 in Dodewaard
Gedoopt op zondag 16 mei 1745 in Dodewaard

VI. Geurt Jans Timmer
Geboren
in oktober 1750 in Dodewaard

Johannes Bitter X Gerritje Herberts

Johannes Bitter

Trouwt met

Gerritje Herberts

KIND van Johannes Bitter en Gerritje Herberts

I. Herbert Bitter
Geboren
in juli 1760 in Heteren

Jan de Waal X Hendrikje Rikken

Jan de Waal

Trouwt met

Hendrikje Rikken

KIND van Jan de Waal en Hendrikje Rikken:

I. Lodewijk de Waal
Geboren
omstreeks 1770

Jan Rutten X Anneke Jacobs

Jan Rutten

Trouwt met

Anneke Jacobs

KIND van Jan Rutten en Anneke Jacobs:

I. Johanna Rutten
Geboren
omstreeks 1766 in Randwijk

Johannes Jacobusz. van 't Geloof X Clara de Ruiter

Johannes Jacobusz. van 't Geloof
Zoon van Jacobus Abrahamsz van 't Geloof en Ariaantje Cornelisse Kluijt
Geboren in november 1737
Gedoopt op zondag 24 november 1737 in Zevenbergen
Overleden op donderdag 23 april 1795 in Hooge en Lage Zwaluwe (57 jaar)

Ondertrouw op vrijdag 13 april 1770 in Hooge en Lage Zwaluwe
Trouwt op zondag 29 april 1770 in Hooge en Lage Zwaluwe (hij ca. 32 jr. / zij ca. 23 jr.) met

Clara de Ruiter
Dochter van Jacob de Ruiter en Pieternella
Ook Clara Jacobusse de Ruijter

Geboren omstreeks 1747 in Almkerk
Overleden op dinsdag 20 maart 1821 Hooge en Lage Zwaluwe (74 jaar)

Opvallend: Clara overlijd vier dagen eerder dan haar zoon Cornelis.

KINDEREN van Johannes Jacobsz. van 't Geloof en Clara de Ruiter:

I. Jacoba van ’t Geloof
geboren op zondag 9 december 1770

II. Jacobus van ’t Geloof
Geboren
op donderdag 5 november 1772 in Zwaluwe
Overleden op donderdag 29 augustus 1844 in Hooge en Lage Zwaluwe (71 jaar)
Overleden in Zwaluwe op huisnr. 304

Trouwt (I) op maandag 27 april 1807 in Hooge en Lage Zwaluwe (hij 34 jr. / zij ca. 24 jr.) met
Geertruij van Loon
Geboren in 1782 in Raamsdonk
Overleden op dinsdag 18 februari 1834 in Hooge en Lage Zwaluwe (ca. 52 jaar)

Kinderen van Jacobus van 't Geloof en Geertruij van Loon:

I. Clara van 't Geloof
Geboren
op zaterdag 17 februari 1808 in Hooge en Lage Zwaluwe
Overleden op woensdag 24 november 1847 in Hooge en Lage Zwaluwe (39 jaar)

Trouwt op zondag 17 april 1836 in Hooge en Lage Zwaluwe met
Cornelis den Engelsen, zoon van Abraham den Engelsen en Sija van Bavel
Geboren omstreeks 1807 in Hooge en Lage Zwaluwe
Overleden op dinsdag 13 december 1892 in Hooge en Lage Zwaluwe (ca. 85 jaar)

II. Mieke van 't Geloof
Geboren
omstreeks 1810 in Hooge en Lage Zwaluwe
Overleden op zondag 5 april 1840 in Hooge en Lage Zwaluwe (ca. 30 jaar)

Trouwt op dinsdag 26 september 1837 in Hooge en Lage Zwaluwe met
Jan Markus, zoon van Adriaan Marcus en Engeltje van Meel
Weduwe van Joanna van 't Geloof (zuster van Mieke: zie VI)

Geboren omstreeks 1810 in Hooge en Lage Zwaluwe
Overleden op woensdag 3 januari 1894 in Hooge en Lage Zwaluwe (ca. 84 jaar)

III. Jan van 't Geloof
Geboren
op woensdag 26 februari 1812 in Zevenbergen

IV. Joanna van 't Geloof
Geboren
op zaterdag 21 januari 1815 in Hooge en Lage Zwaluwe
Overleden op donderdag 15 september 1836 in Hooge en Lage Zwaluwe (21 jaar)

Trouwt op donderdag 21 augustus 1834 in Hooge en Lage Zwaluwe met
Jan Markus (zie II. Mieke van 't Geloof: zus van Joanna, 2e echtgenote van Jan)

V. Adriaan van 't Geloof
Geboren
omstreeks 1818 in Zevenbergen
Overleden op zondag 10 september 1905 in Hooge en Lage Zwaluwe (ca. 87 jaar)

Trouwt (I) op vrijdag 10 november 1848 in Hooge en Lage Zwaluwe met
Jannigje Marcus, dochter van Marcus Marcus en Helena Catharina Wichelhaus
Geboren op donderdag 27 februari 1823 in Hooge en Lage Zwaluwe
Overleden op zaterdag 29 april 1865 in Hooge en Lage Zwaluwe (42 jaar)

Trouwt (II) op vrijdag 3 augustus 1866 in Hooge en Lage Zwaluwe met
Johanna Arondse, dochter van Maarten Arondse en Leonarda Hoog
Geboren in Sommelsdijk

Jacobus Trouwt (II) op vrijdag 5 mei 1837 in Hooge en Lage Zwaluwe (hij 64 jr. / zij 57 jr.) met
Trijntje Robberts de Visser, weduwe van Adriaan Dingemans Lucas en Nicolaas Lucas
Geboren december 1779 in Zevenbergen
Gedoopt op zondag 5 december 1779 in Zevenbergen
Overleden op dinsdag 13 november 1860 om 18.00 uur in Lage Zwaluwe (80 jaar)
Aangifte van het overlijden is gedaan op woensdag 14 november 1860

III. Cornelis Jansz van 't Geloof
Geboren
op zaterdag 17 juli 1773 in Zwaluwe
Overleden zaterdag 24 maart 1821 In Hooge en Lage Zwaluwe

IV. Pieternella van 't Geloof
Geboren
op maandag 12 januari 1778

V. Adriaantje van 't Geloof
Geboren
op dinsdag 27 januari 1784

VI. Jan van 't Geloof
Geboren op dinsdag 19 augustus 1788 in Hooge en Lage Zwaluwe
Overleden op donderdag 30 januari 1851 in Hooge en Lage Zwaluwe (62 jaar)
Beroep: arbeider

Trouwt op vrijdag 15 april 1825 in Hooge en Lage Zwaluwe (hij ca. 36 jr. / zij 38 jr.) met
Johanna Vos, dochter van Adriaan Lamberts Vos en Wilhelmina den Ouden
Geboren op donderdag 28 september 1786 in Hooge Zwaluwe
Gedoopt op zondag 1 oktober 1786 in Hooge Zwaluwe
Overleden op maandag 3 april 1851 in Hooge en Lage Zwaluwe (62 jaar)

Notitie: Via de moeder Wilhelmina den Ouden en oma Trijntje Wagemans (getrouwd met Jan Gijsberts den Ouden) van Johanna Vos komen we bij een voorouder Corstiaan Wagemans (ca. 1560 - 1655) die in directe lijn met deze stamboom staat.

VII. Geertruida van 't Geloof
Roepnaam: Truitje
Geboren op donderdag 20 oktober 1791 in Hooge Zwaluwe
Overleden op maandag 4 januari 1819 in Zevenbergen (27 jaar)

Trouwt op vrijdag 1 april 1814 in Willemstad (zij 22 jr. / hij 22 jr.) met
Anthonie Barel, zoon van Cornelis Barel en Jannigje Atnhonissen Kleijn
Geboren op zondag 24 juli 1791 in Klundert
Gedoopt Ned. Gereformeerd op zondag 31 juli 1701 in Klundert
Overleden op zondag 15 april 1827 in Fijnaart en Heijnigen (35 jaar)
Beroep: Arbeider
Religie: Ned. Gereformeerd

Huibert Jansz Boers X Grietje van Loon

Huibert Janz. Boers
Zoon van Jan Boers
Ook: Huybert Boers

Geboren omstreeks 1727
Overleden op dinsdag 23 mei 1780 in Dongen (ca. 53 jaar)
Begraven op zaterdg 27 mei 1780 in Dongen

Trouwt met

Grietje van Loon

KINDEREN van Huibert Janz. Boers en Grietje van Loon:

I. Anne Huibertsd Boers
Geboren
omstreeks 1775 in Dongen

II. Johanna Huiberts Boers
Geboren
omstreeks 1776 in Dongen
Overleden op vrijdag 22 januari 1830 in Dongen (ca. 54 jaar)

Trouwt op zondag 2 september 1798 in Dongen (zij ca. 22 jr./ hij 32 jr) met
Meeuwus van Iersel, zoon van Corstiaen van Iersel en Adriana Adriaans Coene
Geboren in februari 1766 in Dongen
Gedoopt op zondag 16 februari 1766 in Dongen
Overleden op dinsdag 29 januari 1828 in Dongen (61 jaar)

Dingeman Lucas X Catharina Baks

Dingeman Lucas
Zoon van Jan Lucas en Catharina Pieterse Broer
Geboren in november 1730 in Lage Zwaluwe
Gedoopt op zondag 26 november 1730 in Zwaluwe
Overleden op vrijdag 25 januari 1805 in Lage Zwaluwe (74 jaar)

Trouwt op zondag 18 januari 1756 in Zwaluwe (hij 25 jr. / zij 22 jr.) met

Catharina Baks
Dochter van Nicolaas Bax en Cornelia Dubbelman
Geboren op maandag 23 november 1733 in Zwluwe
Gedoopt op zondag 29 november 1733 in Zwaluwe
Overleden op woensdag 1 jun 1808 in Zwaluwe (74 jaar)

AANTEKENING:
Dingeman Lucas en Catharina Baks hebben vier generaties terug dezelfde voorouders in Dingeman Nelemans en Teuntje van Biesen, hun dochter Tanneke Nelemans is de overgrootmoeder van Dingeman Lucas. Hun dochter Maaike Nelemans is de overgrootmoeder van Catharina Baks

KINDEREN van Dingeman Lucas en Catharina Baks:

I. Johanna Lucas
Geboren
op dinsdag 4 mei 1756 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 9 mei 1756 in Zwaluwe
Overleden op maandag 16 juni 1823 in Zwaluwe (67 jaar)

Trouwt op zondag 17 januari 1779 in Zwaluwe met
Willem Brand, zoon van Pieter Brand en Meijntje Conings
Geboren op zaterdag 13 maart 1745 in Hoge Zwaluwe
Gedoopt op zondag 14 maart 1745 in Hoge Zwaluwe
Overleden op dinsdag 13 september 1831 in Zwaluwe (86 jaar)

II. Cornelia Lucas
Geboren
op woensdag 5 oktober 1757 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 9 oktober 1757 in Zwaluwe
Overleden op zaterdag 22 maart 1831 in Zwaluwe (86 jaar)

III. Jan Lucas
Geboren
op maandag 9 juni 1760 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 15 juni 1760 in Zwaluwe
Overleden op maandag 11 juni 1810 in Zwaluwe (50 jaar)

Trouwt op zondag 14 augustus in Zwaluwe met
Huibertje Nelemans
Geboren
omstreeks 1760 in Terheijden
Overleden op vrijdag 1 februari 1828 in Zevenbergen (ca. 68 jaar)

IV. Pieter Lucas
Geboren
in maart 1764 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 4 maart 1764 in Zwaluwe
Overleden op donderdag 2 oktober 1783 in Zwaluwe (19 jaar)

V. Adriaan Dingemans Lucas
Geboren
op zaterdag 10 mei 1766 in Lage Zwaluwe

VI. Nicolaas Lucas
Geboren in 1767 in Hooge Zwaluwe
Overleden op dinsdag 25 novemeber 1828 om 19.30 uur in Zevenbergen (ca. 60 jaar)
Overleden in Zevenbergenop huisnr. 457I

Trouwt op maandag 6 januari 1817 in Etten en Leur (hij ca. 50 jr / zij 37 jr.) met
Trijntje Robberts de Visser, weduwe van broer Adriaan
Geboren december 1779 in Zevenbergen
Gedoopt op zondag 5 december 1779 in Zevenbergen
Overleden op dinsdag 13 november 1860 om 18.00 uur in Lage Zwaluwe (80 jaar)
Aangifte van het overlijden is gedaan op woensdag 14 november 1860

Voor dit huwelijk wordt dispensatie verleend voor het onder nr. 60 gestelde in de Wet van 31.01.1815 met afwijking van het bepaalde in art. no. 162 t.a.v. huweiijk tussen broeder en behuwd zuster.
Tevens worden 2 kinderen geecht: Adriaan (geboren 1810) en Gerard (geboren 1813)

VII. Catharina Lucas
Geboren
op maandag 12 september 1768 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 25 september 1768 in Zwaluwe
Overleden op zaterdag 2 februari 1856 in Zwaluwe (87 jaar)

Trouwt op maandag 13 augustus 1810 in Zwaluwe met
Gerrit Verhoeven
Geboren omstreeks 1768 in Zwaluwe

VIII. Teuntje Lucas
Geboren
op zaterdag 3 februari 1770 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 4 fbruari 1770 in Zwaluwe
Overleden op vrijdag 6 april 1855 in Zwaluwe (85 jaar)

Trouwt op zondag 2 maart 1794 in Zwaluwe met
Arnoldus Willems van Lith, zoon van Willem Arnoldusz van Lith en Maria Adriaanse van de Griend
Broer van Tanneke Willemse van Lith, echtgenote van Jan Cornelisz Lucas
Ook: Van Lidt, Van Lit
Geboren in november 1764 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 11 november 1764 in Zwlauwe
Overleden op zondag 2 december 1810 in Zwaluwe (46 jaar)

IX. Neeltje Lucas
Geboren
op zaterdag 25 januari 1772

Adriaan Dingemans Lucas is de grootvader van Nicolaas van 't Geloof
die trouwt met Johanna Hendrika van Gent, een kleindochter van Neeltje lucas.

 

Robbert Lamberts de Visser X Gerrigje Geertruij Kooijmans

Robbert Lamberts de Visser
Zoon van Lambregt de Visser en Johanna Robbregts de Pieterman
Geboren op vrijdag 11 april 1738 in Hooge Zwaluwe
Gedoopt op zondag 13 april 1738 in Hooge Zwaluwe
Overleden op vrijdag 22 juli 1814 om 05.00 uur in Etten (Etten en Leur) (76 jaar)
Overleden in Etten op huisnr. 609

Trouwt op zondag 26 juni 1768 in Zwaluwe (hij 30 jr. / zij 30 jr.) met

Gerrigje Geertruij Kooijmans
Dochter van Adriaan Kooijman en Trijntje Kruijk
Ook: Geertje Kooimans / Gerritje Kooyman

Geboren in februari 1738 in Lexmond
Gedoopt op donderdag 6 februari 1738 in Lexmond
Overleden op donderdag 4 oktober 1798 in Zevenbergen (60 jaar)

KINDEREN van Robbert Lamberts de Visser en Gerrigje Geertruij Kooijmans:

I. Lambert de Visser
Geboren
op dinsdag 18 september 1770 in Hooge en Lage Zwaluwe
Gedoopt op zondag 23 september 1770 in Hooge en Lage Zwaluwe
Overleden op zaterdag 2 maart 1833 in Zevenbergen (62 jaar)

Trouwt op zondag 26 juni 1791 in Zwaluwe (hij 20 jr. / zij 20 jr.) met
(Ondertrouw op vrijdag 10 juni 1791 in Zwaluwe)
Petronella Marcus, dochter van Marcus Jobse Marcus en Josina de Gast
Geboren op donderdag 7 februari 1771 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 17 februari 1771 in Zwaluwe
Overleden op disndag 16 oktober 1798 in Zwaluwe (27 jaar)

II. Adriaan de Visser
Geboren in maart 1772 in Zevenbergen
Gedoopt op zondag 1 maart 1772 in Zevenbergen
Overleden op woensdag 11 november 1818 in Etten-Leur (46 jaar)

Trouwt op woensdag 7 juni 1815 in Zevenbergen (hij 43 jr. / zij 17 jr.) met
Jenneke Kievit, dochter van Jacobus de Kievit en Cornelia Vos
Geboren op woensdag 1 novmeber 1797 in Zevenbergen
Overleden op zondag 4 februari 1866 in Zevenbergen (68 jaar)

III. Trijntje Robberts de Visser
Geboren in december 1779 in Zevenbergen

Huijbert van Gent X Antonia Kamp

Huijbert van Gent
Overleden
op dinsdag 21 augustus 1810 in Made

Ouders van Huijbert zijn onbekend.
Wel bekend is dat Huijbert een broer heeft gehad:
Cornelis van Gent (overleden voor 1796), die trouwde met Pieternella Suzanna Glazers (Glaserus).
Pieternella is omstreeks 1744 geboren in Sluis en overleden op dinsdag 24 september 1811 in Vlissingen (67 jaar)

Trouwt met

Antonia Kamp
Dochter van Arien Wijnen Kamp en Grietje Donkersloot
Geboren in november 1743 in Dussen (Nrd.Brabant)
Gedoopt op donderdag 21 november 1743 in Dussen (Nrd.Brabant)

KINDEREN vcan Huijbert van Gent en Antonia Kamp:

I. Frans Huybert van Gent
Geboren
in oktober 1779 in Made en Drimmelen

II. Margrieta van Gent
Geboren
op zaterdg 27 april 1782 in Made
Gedoopt op zondag 28 april 1782
Overleden op donderdag 18 augustus 1859 in Dubbeldam (77 jaar)

Trouwt op maandag 23 april 1810 in Zevenbergen met
Cornelis Smaal, zoon van Cornelis Smaal sr. en Maria den Engelse
Geboren op dinsdag 5 maart 1782 in Klundert
Overleden op dinsdag 9 april 1861 in Dubbeldam (79 jaar)

III. Digena van Gent
Geboren
in november 1784
Gedoopt op zondag 14 november 1784 in Made
Overleden op woensdag 15 juli 1812 in Made (27 jaar)

IV. Adrianus van Gent
Geboren
in februari 1790
Gedoopt op zondg 21 februari 1790 in Made en Drimmelen

Joannes Swaan X Maria Overduin

Joannes Swaan
Ook Johannes

Trouwt met

Maria Overduin
Ook Overduyn

KIND van Joannes Swaan en Maria Overduin

I. Johanna Hendrina Swaan
Geboren
omstreeks 1778 in Den Haag

Cornelis Lucas X Greetje Dubbelman

Cornelis Lucas
Zoon van Dingeman Jansz Lucas en Martijntje Cornelisd Botbijl
Geboren oktober 1718 in Lage Zwaluwe
Gedoopt Ned. gereformeerd op zondag 16 oktober 1718 in Zwaluwe
Overleden op zaterdag 3 mei 1794 in Zwaluwe (75 jaar)
Begraven op dinsdag 6 mei 1794 in Zwaluwe

Trouwt op zondag 22 augustus 1745 in Hooge en Lage Zwaluwe (hij 26 jr. / zij 22 jr.) met

Greetje Dubbelman
Dochter van Jan Cornelisz Dubbelman en Anneke Monsieur
Geboren in mei 1723 in Lage Zwaluwe
Gedoopt Ned. gereformeerd op donderdag 8 mei 1723 in Zwaluwe
Overleden op zondag 4 januari 1795 in Zwaluwe (71 jaar)

KINDEREN van Cornelis Lucas en Greetje Dubbelman:

I. Martijntje Lucas
Geboren
op maandag 13 december 1745 in Zwaluwe
Gedoopt Ned. gereformeerd op zondg 19 december 1745 in Zwaluwe
Overleden op donderdag 9 maart 1815 in Klundert (69 jaar)

Trouwt op zaterdag 2 juni 1770 in Klundert met
Jacobus Wilhelmus de Kieviet, zoon van Adriaan de Kieviet en Petronella Kastanje
Geborenin april 1739 in Klundert
Gedoopt op zondag 12 april 1739 in Klundert
Overleden op vrijdag 5 februari 1802 in Klundert (62 jaar)

II. Anneke Lucas
Geboren op zondag 4 juni 1747 in Zwaluwe
Gedoopt Ned. gereformeerd op zondag 10 jun 1747 in Zwaluwe
Overleden op dinsdag 15 mei 1821 in Zwaluwe (73 jaar)

Trouwt op zondag 18 augustus 1771 in Zwaluwe met
Cornelis Arisman, zoon van Adriaan Arisman en Heiltje van Strijen
Geboren op maandag 15 mei 1747 in Zwaluwe
Gedoopt op disndag 21 mei 1747 in Zwaluwe
Overleden op donderdag 2 februari 1826 in Zwaluwe (78 jaar)

III. Dingeman Lucas
Geboren op dinsdag 2 september 1749 in Zwaluwe
Gedoopt Ned. gereformeerd op zondag 7 september 1749 in Zwaluwe
Overleden op woensdag 22 december 1824 in Zwaluwe (75 jaar)

Trouwt op zondag 29 oktober 1787 in Zwaluwe (hij 48 jr. / zij 32 jr.) met
Cornelia Jansd. Pieterman, dochter van Jan Pieterman en Elisabeth de Laat
Geboren op zaterdag 16 maart 1765 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 17 maart 1765 in Zwaluwe

Kinderen van Dingeman Lucas en Cornelia Pieterman:

I. Cornelis Lucas
Geboren
op dinsdag 28 augustus 1798 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 2 september 1798 in Zwaluwe
Overleden op woensdag 11 juli 1855 in Zwaluwe (56 jaar)

Trouwt op zondag 20 februari 1831 in Zwaluwe met
Adriana van Lith, dochter van Arnoldus Willems van Lith en Teuntje Lucas
Nicht van aangetrouwde tante Tanneke Willemse van Lith, echtgenoot van Jan Corneliszn Lucas

Geboren op zaterdag 16 augustus 1806 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 24 augustus 1806 in Zwaluwe
Overleden op woensdag 30 oktober 1872 in Zwaluwe (66 jaar)

II. Jan Lucas
Geboren
op maandag 4 augustus 1800 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 10 augustus 1800 in Zwaluwe
Overleden op woensdag 5 april 1826 in Zwaluwe (25 jaar)

III. Gerrit Lucas
Geboren
op zaterdag 8 mei 1802 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 16 mei 1802 in Zwaluwe
Overleden op maandag 16 februari 1835 in Zwaluwe (32 jaar)

Trouwt op vrijdag 18 augustus 1826 in Zwaluwe met
Pieternella Baks, dochter van Adriaan baks en Engelina Slobbe
Geboren in mei 1803 in Zwaluwe
Gedoopt op dinsdag 24 mei 1803 in Zwaluwe
Overleden voor 1860

IV. Pieter Lucas
Geboren
op maandag 9 januari 1804 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 22 april 1804 in Zwaluwe
Overleden op zaterdag 3 september 1859 in Zwaluwe (55 jaar)

Trouwt op zondag 5 mei 1839 in Zwaluwe met
Saartje van de Griend, dochter van Willem van de Griend en Elisabeth Leest

V. Dingemans Lucas
Geboren
op vrijdag 30 augustus 1805 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 8 september 1805 in Zwaluwe
Overleden op zondag 15 oktober 1837 in Zwaluwe (32 jaar)

IV. Jan Corneliszn. Lucas
Geboren
op donderdag 28 december 1752 in Lage Zwaluwe
Gedoopt Ned. gereformeerd op zondag 31 december 1752 in Zwaluwe
Overleden op vrijdg 4 januari 1828 om 05.00 uur in Lage Zwaluwe (75 jaar)
Overleden in Lage Zwaluwe op huisnummer 306
Aangifte is gedaan van het overlijden op zaterdag 5 januari 1828 door zijn zoons,
Cornelis Lucas (30 jaar) en Adriaan Lucas (28 jaar)
De akte word ondertekend door H. Vogel (Burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken Stand Der Gemeente Hooge- en Lage Zwlauwe) omdat broers (zonen van overleden) verklaren niet te kunnen schrijven.

Trouwt (I) op maandag 5 juni 1786 in Lage Zwaluwe (hij 33 jar. / zij 25 jr.) met
Tanneke Willemse van Lith, dochter van Willem Arnoldusz van Lith en Maria Adeiaanse van de Griend
Zuster van Arnoldus Willemse van Lith, echtgenoot van Teuntje Lucas

Ook: Van Lidt, Van Lit
Geboren op zondag 22 februari 1761 om 22.00 uur in Lage Zwaluwe
Gedoopt op zondag 1 maart 1761 in Zwaluwe
Overleden op zondag 8 februari 1846 om 06.00 uur in Zwaluwe (84 jaar)
Overleden in Lage Zwaluwe op huisnummer 473
Aangifte van het overlijden is gedaan door Adriaan Lucas (46 jaar), arbeider, zoon van overledenen en Cornelis de Visser (58 jaar), schipper, aabehuwd zoon van de overledenen. De akte wordt ondertekend door C de VIsser en P.J. de Jongh (ambtenaar der burgerlijken stand), na voorlezing en Adriaan Lucas verklaart heeft niet te kunnen schrijven.

Kinderen van Jan Lucas en Tanneke van Lith:

I. Geertje Lucas
Geboren
in mei 1790 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 9 mei 1790 in Zwaluwe
Overleden op maandag 19 augustus 1872 in Zwaluwe (82 jaar)

II. Cornelia Lucas
Geboren
in oktober 1791 in Zwaluwe
Gedoopt op donderdag 6 oktober 1791 in Zwaluwe
Overleden omstreeks 1792 (ca. 1 jaar)

III. Willem Lucas
Geboren
op maandag 30 september 1793 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 13 oktober 1793 in Zwaluwe
Overleden op donderdag 16 augustus 1877 in Zwaluwe (83 jaar)

Trouwt met Geertje de Visser, dochter van Lambert de Visser en Petronella Marcus
Geboren op zaterdag 24 maart 1792 in Zwaluwe
Gedoopt op dinsdag 3 april 1792 in Zwaluwe

IV. Cornelia Lucas
Geboren
op vrijdag 28 november 1794 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 7 december 1794 in Zwaluwe
Overleden op woensdag 5 januari 1870 in Zwaluwe (75 jaar)

Trouwt op woensdag 7 november 1821 in Zwaluwe met
Jan den Rooijen, zoon van Cornelis de Rooijen en Maggeltje Molegraaf
Broer van Adriaantje den Rooijen, echtgenote van zwager Adriaan Lucas
Geboren op zaterdag 13 augustus 1796 in Zwaluwe
Gedoopt op vrijdag 14 augustus 1796 in Zwaluwe
Overleden op vrijdag 9 januari 1874 in Zwaluwe (77 jaar)

V. Cornelis Lucas
Geboren
op dinsdag 4 juli 1797 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 9 juli 1797 in Zwaluwe
Overleden op zaterdag 4 september 1869 in Zwaluwe (72 jaar)

Trouwt op zaterdag 27 december 1823 in Zwaluwe met
Clara van 't Geloof, dochter van Cornelis Jansz van 't Geloof en Anne Huibrtsd Boers.
Ook Klara
Geboren op woensdag 17 april 1799 in Zwaluwe
Gedoopt op zaterdag 20 april 1799 in Zwaluwe

VI. Adriaan Lucas
Geboren
op zondag 16 juni 1799 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 14 juni 1799 in Zwaluwe
Overleden op donderdag 29 maart 1849 in Zwaluwe (49 jaar)

Trouwt met Adriaantje den Rooijen, dochter van Cornelis den Rooijen en Maggeltje Molegraaf
Zuster van Jan den Rooijen, echtgenoot van schoonzuster Cornelia Lucas

Geboren op donderdag 13 maart 1800 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 23 maart 1800 in Zwaluwe
Overleden op zaterdag 30 januari 1886 in Zwaluwe (85 jaar)

V. Zijke Lucas
Geboren
op donderdag 31 oktober 1754 in Zwaluwe
Gedoopt Ned. gereformeerd op zondag 3 november 1754 in Zwaluwe
Overleden op vrijdag 29 november 1823 in Klundert (69 jaar)

VI. Caatje Lucas
Geboren
op woensdag 9 november 1757 in Zwaluwe
Gedoopt Ned. gereformeerd op zondag 13 november 1757 in Zwaluwe

VII. Adriaan Lucas
Geboren
op maandag 7 november 1768 in Zwaluwe

Adriaan Adriaans Marcus X Adriana van Drunen

Adriaan Adriaans Marcus
Zoon van Adriaan Marcus en Adriaantje Conings
Geboren op donderdag 30 december 1734 in Zwaluwe
Gedoopt op woensdag 5 januari 1735 in Zwaluwe
Overleden op dinsdag 26 juni 1770 in Zwaluwe (35 jaar)

Trouwt op zondag 21 maart 1762 (hij 27 jr / zij 22 jr.) met

Adriana van Drunen
Dochter van Jan van Drunen en Sara Clasen
Geboren op zaterdag 10 oktober 1739 in Zwaluwe

KINDEREN van Adriaan Adriaans Marcus en Adriana van Drunnen:

I. Adriaan Marcus
Geboren
in augustus 1762 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 22 augustus 1762 in Zwaluwe
Overleden op dinsdag 17 september 1839 in Zwaluwe (77 jaar)

Trouwt met Engeltje van Meel
Geboren
in 1771 in Hooge en Lage Zwaluwe
Overleden op dinsdag 9 november 1830 in Hooge en Lage Zwaluwe (ca. 59 jaar)

Notitie: Jan Markus, de zoon van Adriaan Marcus en Engeltje van Meel zal in het huwelijk treden met
Johanna van 't Geloof en na haar overlijden met haar zuster Mieke van 't Geloof. Beiden zijn kleindochters van
Johannes Jacobusz. van 't Geloof en Clara de Ruiter.

II. Sara Adriaanse Marcus
Geboren
in januari 1764 in Zwaluwe

III. Johannes Marcus
Geboren
op vrijdag 18 juli 1766 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 27 juli 1766 in Zwaluwe
Beroep: vlasbouwman (1833)

IV. Cornelis Marcus
Geboren
op zondag 9 oktober 1768 in Zwaluwe
Gedoopt op zondag 16 oktober 1768 in Zwaluwe

Aert Aertse Nugteren X Truitje Groenewege

Aert Aertse Nugteren
Zoon van Aert Leendertsz Nugteren en Grietje Pleune van der Linden
Geboren op dinsdag 25 december 1725 in Ridderkerk
Overleden op woensdag 9 januari 1805 in Zwaluwe (79 jaar)

Ondertrouw op 14 maar 1754

Informatie uit akte ondertrouw: Aert Aertse is de zoon van Aert Nugteren, woont te Kijfhoek (Zwijndrecht). Teuntje woont te Puttershoek in de Hoekse waard.

Trouwt 1754 (hij 29 jr. / zij 19 jr.) met
Ondertrouw op donderdag 14 maart 1754

Truitje Groenewege
Ook Teuntje
Geboren omstreeks 1724
Overleden op maandag 4 juni 1804 in Zwaluwe (ca. 78 jaar)

KINDEREN van Aert Aertse Nugteren en Truitje Groenewege:

I. Aart Nugteren
Is getuigen bij de overlijdensaangift van zijn zuster Woutertje (Wouterina) in 1812

II. Wouterina Nugteren
Geboren omstreeks 1770

Pieter Pietersz Burgers X Maijcken Gijbertsd Rolle

Pieter Pietersz Burgers
Zoon van Pieter Ariaansz Burgers en Adriaantje Fransse
Geboren augustus 1695 in Willemstad
Gedoopt op zondag 14 augustus 1695 in Willemstad

Trouwt op zondag 10 juni 1725 in Willemstad (hij ca. 29 jr / zij ca. 24 jr.)
na ondertrouw op zaterdag 19 mei 1725 in Willemstad met

Maijcken Gijbertsd Rolle
Ook Maaike Rollaf
Dochter van Gijbert Rolle en Adriaantje Huiberts Koomans
Geboren omstreeks 1701 in Fijnaart

KIND van Pieter Burgers en Maijcken Rolle:

I. Johannes Burgers
Geboren oktober 1730 in Willemstad

Willem Jansz Maris X Maria de Been

Willem Jansz Maris
Zoon van Jan Jansz Maris en Elisabeth Huibertsdr Coomans
Geboren op dinsdag 11 januari 1701 in Fijnaart
Gedoopt op zaterdag 15 januari 1701 in Fijnaart
Overleden op donderdag 23 februari 1775 in Fijnaart (74 jaar)

Trouwt op maandag 15 oktober 1731 in Fijnaart (hij 30 jr. / zij 25 jr.) met
na ondertrouw op vrijdag 28 september 1731 in Fijnaart met

Maria de Been
Dochter van Leendert de Been en Geertje Cornelisd Versluijs
Roepnaam: Marije
Geboren in maart 1706 in Fijnaart
Gedoopt op zondag 14 maart 1706 in Fijnaart
Overleden op zaterag 4 juli 1761 (55 jaar)

KINDEREN van Willem Maris en Maria de Been:

I. Jan Willemsz Maris
Geboren
in oktober 1733 in Fijnaart
Gedoopt op zondag 18 oktober 1733 in Fijnaart

Trouwt op maandag 1 april 1771 (hij 37 jr.) met
Adriana Joostsdr Knook, dochter van Joost Joostsz. Knook en Martijntje gerritsdr van der Gijp

II. Geertje Willemsdr Maris
Geboren
in september 1736 in Fijnaart
Gedoopt op zondag 2 september 1736 in fijnaart

Trouwt op zondag 28 mei 1758 in fijnaaart (zij 21 jr. / hij ca. 23 jr.) met
Pieter Gerritsz Heijmnas, zoon van Gerardus Adriaansz Heijmans en Catharina Meeuwisdr van Dis
Geboren omstreeks 1735

III. Leendert Willemsz Maris
Geboren
in maart 1739 Fijnaart
Gedoopt op maandag 30 maart 1739 in Fijnaart

IV. Elisabeth Willemsdr Maris
Geboren in december 1741 in Fijnaart
Gedoopt op zondag 31 december 1741 in Fijnaart

V. Tanneke Willemse Maris
Geboren
in april 1744 in Fijnaart

VI. Huibert Willemsz Maris
Geboren
in oktober 1746 in Fijnaart
Gedoopt op vrijdag 14 oktober 1746 in fijnaart
Overleden op dinsdag 26 november 1811 in Fijnaart (65 jaar)

Trouwt (I) op zondag 28 juni 1772 in Fijnaart (hij 25 jr. / zij ca. 29 jr.) met
Geertje Jansdr Punt, dochter van Jan Leendertz Punt en Helena Cornelisdr Koomans
Geboren omstreeks 1743
Overleden op vrijdag 15 december 1775 in Fijnaart (ca. 32 jaar)

Trouwt (II) op vrijdag 12 julie 1776 in Fijnaart (hij 29 jr. / zij ca. 21 jr.) met
Maaike Pietersdr Koomans, dochter van Pieter Huibertsz Koomans en Adriaantje Pietersdr. Burgers
Geboren omstreeks 1755
Overleden op donderdag 13 juni 1822 in Fijnaart (ca. 67 jaar)

Jean van Drunen X Cornelie Sinjoure

Jean van Drunen
Het gebruik van de voornaam Jean is afkomstig uit de overlijdensakte van dochter Maria.
Zegt niets over de herkomst. De overlijdensakte is (als gebruikelijk in 1812) opgesteld in het Frans.

Trouwt met

Cornelie Sinjoure

KIND van Jean van Drunen en Cornelie Sinjoure

I. Maria van Drunen
Geboren
omstreeks 1760 in Zwaluwe

Franciscus van Wissen X Wilhelmina Kloppenburg

Huissen

Gelegen in de Over-Betuwe tussen Arnhem en Nijmegen is Huissen tot 1816 een enclave geweest. In de 13de eeuw was het in handen van de graven van Kleef. Ondanks dat Karel van Gelre de stad in handen probeerde te krijgen lukte hem dat niet.

Na de 80-jarige oorlog is Huissen niet alleen een enclave van het Hertogdom Kleef, maar is het ook een Katholieke enclave in het protestantse Nederland.

Doordat Kleef een bezit wordt van Brandenburg en dat vervolgens in de 18de een bezit van Pruisen, viel ook Huissen uiteindelijk onder Pruisen. Tot het Congrs van Wenen (na de val van Napoleon) in 1816. Toen pas werd Huissen onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Franciscus van Wissen
Zoon van Arend van Wissen
Roepnaam: Frans
Geboren
in november 1714 in Huissen
Gedoopt RK op donderdag 29 november 1714 in Huissen
Overleden op dinsdag 8 juni 1784 in Huissen (69 jaar)
Overleden aan "vertering" (tuberculose)

Notitie:

Een vergissing is snel gemaakt! Vooral omdat in de dtb-boeken van Huissen een aantal keer de naam Frans, Franciscus en Francicus van Wissen voorkomt.
Aanvankelijk was de veronderstelling dat deze Franciscus van Wissen een eerder huwelijk had met Anna van Eck, maar dit klopt niet (de code's in dtb-boek volgend).

Een andere foutieve veronderstelling is, dat deze Franciscus van Wissen een zoon zou zijn van Arend van Wissen en Willemijn Otten. De fout lijkt al te beginnen met Willemijn Otten die getrouwd zou zijn met éne Arend (of Aernt) van Wissen en hertrouwt met éne Aernt Wessels. De code's volgend in het dtb-boek Huissen toont dat het hier om twee vrouwen gaat met dezelfde naam.
Onze Franciscus komt wel voor in het dtb-boek Huissen als Frans van Wissen, maar zonder vermelding van een geboortedatum en zonder vermelding van ouders. Hierdoor is wel de code bij deze Frans te volgen, waardoor met zekerheid aan te tonen is dat hij de voorvader is van de tak Van Wissen die in deze stamboom wordt gevolgd.

Trouwt op donderdag 20 mei 1756 in Huissen
(hij ca. 41 jr. / zij ca. 39 jr.) met

Wilhelmina Kloppenburg
Ook: Kloppenburger / Kloppenborgh
Geboren omstreeks 1717
Overleden op vrijdag 27 oktober 1786 in Huissen (ca. 68 jaar) aan tering (tuberculose)

KINDEREN van Franciscus van Wissen en Wilhelmina Kloppenburg:

I. Anne Maria van Wissen
Geboren
1757 in Huissen
Religie: RK

II. Joannes (Jan) van Wissen
Geboren in oktober 1758 Huissen

III. Arnoldus van Wissen
Geboren in 1760 in Huissen
Religie: RK

Adam Tolmeijer X Cornelia Bosman

Adam Tolmeijer
Geboren omstreeks 1710
Overleden
op zondag 27 oktober 1793 in Huissen (ca. 83 jaar)
Overleden aan een "borstziekte"
Begraven op donderdag 31 oktober 1793 in Huissen
Was getuigen bij doop van Antonius van Wissen, 9 oktober 1789

Afkomstig uit Beijerland (Oud-Beijerland) (Hoeksewaard | Zuid Holland)
mogelijk ook geboorteplaats

Getrouwd op maandag 3 februari 1755 in Huissen (zij ca. 25 jr.) met

Cornelia Bosman
Geboren omstreeks 1730 in Huissen
Overleden op 1 mei 1814 in Huissen (ca. 84 jaar)
Was getuigen bij doop Franciscus van Wissen, mei 1788

KINDEREN van Adam Tolmeijer en Cornelia Bosman:

I. Casper Tolmeijer
Geboren in mei 1756 in Huissen
Gedoopt RK op zondag 30 mei 1756 in Huissen
Overleden op maandg 6 februari 1832 in Huissen (75 jaar)
Was getuigen bij de doop van Dorothea van Wissen, 15 juni 1793

Trouwt op dinsdag 6 mei 1788 in Huissen (hij ca. 31 jr. / zij ca. 32 jr) met
Sibilla van Heumen, dochter van Coenraad van Heumen en Wilhelmina Moerman
Geboren op vrijdag 13 februari 1756 in Driel
Overleden op woensdag 27 juli 1836 in Huissen (80 jaar)

Kinderen van Casper Tolmeijer en Sibilla van Heumen:

I. Wilhelmus Tolmeijer
Geboren
in augustus 1789 in Huissen
Gedoopt RK op zondag 16 augustus 1789 in Huissen
Getuigen bij de doop: Aleida van Hien en Petrus Peelen
Overleden op vrijdag 22 maart 1844 in Huissen (54 jaar)
Beroep: timmerman

Trouwt met Maria van Steen
Geboren omstreeks 1788 in Huissen
Overleden op zondag 4 maart 1866 in Huissen (ca. 78 jaar)

II. Dirck Tolmeijer
Geboren
in september 1791 in Huissen
Gedoopt RK op vrijdag 9 september 1791 in Huissen
Getuigen bij de doop: Derk Bosman en Joanna Tolmeijer
Overleden op maandag 18 oktober 1869 in Arnhem (78 jaar)
Beroep: tabakswerker, dagloner

Trouwt (I) op maandag 16 augustus 1824 in Arnhem met
Hendrica Vis, dochter van Johannes Vis en Aleida Peelen
Geboren op donderdag 27 januari 1791 in Het Loo (Duiven)
Overleden op vrijdag 28 oktober 1835 in Arnhem (34 jaar)

Trouwt (II) op donderdag 27 april 1826 in Arnhem met
Catharina Hoogwijk, dochter van Carel Hoogwijk en Geertruida Brugmans
Geboren in juli 1798 in Arnhem
Gedoopt in de RK parochie St. Jan op zaterdag 21 juli 1798 in Arnhem
Getuigen bij de doop: Wilhelmus Verhoeven en Catharina Verhoeven

III. Maria Tolmeijer
Geboren
in juni 1794 in Huissen
Gedoopt RK op maandag 2 juni 1794 in Huissen
Getuigen bij de doop: Franciscus Bok en Maria van Heumen
Overleden op zondag 11 juli 1802 in Huissen (8 jaar)

IV. Cornelia Tolmeijer
Geboren
in december 1796 in Huissen
Gedoopt RK op zondag 11 december 1796 in Huissen
Getuigen bij de doop: Joanna van Heumen en Joannes van Wissen
Overleden op dinsdag 6 mei 1845 in Arnhem (48 jaar)
Beroep: dienstbode

Trouwt op donderdag 3 november 1825 in Arnhem met
Everardus van Daalen
Geboren omstreeks 1806 in Arnhem
Beroep: dagloner, arbeider

V. Aleida Tolmeijer
Geboren
in augustus 1799 in Huissen
Gedoopt RK op zaterdag 3 augustus 1799 in Huissen
Getuigen bij de doop: Everardus Evers en Grada Tolmeijer
Overleden op dinsdag 29 maart 1870 in Groessen (Duiven) (70 jaar)

Trouwt (I) op woensdag 5 juni 1833 in Arnhem met
Gerardus Deenen, weduwnaar van Antoinette Maria Görken
Geboren in november 1800 in Nijmegen
Gedoopt in de RK Augustijnenkerk op dinsdag 25 november 1800 in Nijmegen
Overleden op zaterdag 3 mei 1834 in Arnhem
Beroep: schrijnwerker

Trouwt (II) op woensdag 31 mei 1837 in Arnhem met
Johannes Baptist Frits, zoon van Albertus Fransiscus Frits en Elisabeth Buskes
Geboren in 1800 in Den Haag
Gedoopt in de RK parochie in de Assendelftstraat in Den Haag
Overleden op maandag 7 augustus 1865 in Groessen (Duiven) (65 jaar)
Beroep: beroepsmilitair

II. Joanna Tolmeijer
Geboren december 1758 in Huissen

III. Gerarda Tolmeijer
Geboren in juni 1764 in Huissen
Gedoopt RK op maandag 18 juni 1764 in Huissen
Getuigen bij de doop: Hendrik Bosman en Anna Bosman
Overleden op dinsdag 21 mei 1839 in Arnhem (74 jaar)
Beroep: Huisvrouw, veldarbeidster
Was getuigen bij de doop van Arnoldus van Wissen, 7 maart 1795

Trouwt op woensdag 20 april 1794 in Arnhem met
Daniël Mulder, zoon van Adolphus Mulder en Johanna Petersd Roelfs Willemsen
Geboren in april 1766 in Huissen
Gedoopt RK op zondag 6 april 1766 in Huissen
Getuigen bij de doop: Berendina Milder
Overleden op woensdag 24 juli 1811 in Arnhem (45 jaar)
Beroep: landbouwer, dagloner

IV. Theodorus Tolmeijer
Geboren in februari 1767 in Huissen
Gedoopt RK op maandag 23 februari 1767 in Huissen
Overleden op maandag 28 december 1767 in Huissen (10 maanden)
Overleden aan "stuipen"

Henricus van Haaren X Maria van Bronckhorst

Henricus van Haaren
Zoon van Henricus Stephanus van Haaren en Getrude van Benthem
Geboren
omstreeks 1732 in Kekerdom
Gedoopt RK op dinsdag 18 maart 1732 in Kekerdom
Overleden op 21 juni 1797 in Kekerdom (65 jaar)

Trouwt op zondag 29 april 1759 in Kekerdom (hij 27 jr. / zij 26 jaar) met

Maria van Bronckhorst
Dochter van Andreas van Bronckhorst en Theodora Giesberts
Geboren
in juli 1732 in Doornenburg (Gendt)
Gedoopt RK op zondag 20 juli 1732 in Doornenburg (Gendt)
Overleden in januari 1790 in Kekerdom
Begraven op zondag 17 januari 1790 in Kekerdom

KINDEREN van Henricus van Haaren en Maria van Bronckhorst

I. Joannes van Haaren
Geboren
op donderdag 7 februari 1760 in Kekerdom
Religie: RK

II. Theodorus van Haaren
Roepnaam: Derk
Geboren in februari 1761 in Kekerdom
Gedoopt RK op dinsdag 3 februari 1761 in Kekerdom
Overleden Op woensdag 13 januari 1836 in Millingen (aan de Rijn) (74 jaar)
Beroep: veldwachter

III. Andreas van Haaren
Geboren
in april 1765 in Kekerdom
Gedoopt RK op zaterdag 6 april 1765 in Kekerdom

IV. Bartholomea van Haaren
Geboren
op woensdag 1 januari 1766 in Kekerdom
Overleden op dinsdag 25 januari 1820 in Kekerdom (54 jaar)
Religie: RK

V. Willem van Haaren
Geboren
op woensdag 1 januari 1766 in Kekerdom
Religie: RK

VI. Joanna van Haaren
Geboren
in maart 1767 in Kekerdom
Gedoopt RK op zondag 22 maart 1767 in Kekerdom
Overleden voor 1768

VII. Joanna van Haaren
Geboren
in maart 1768 in Kekerdom

VIII. Gerardus van Haaren
Geboren in juli 1769 in Kekerdom
Gedoopt RK op dinsdag 18 juli 1769 in Kekerdom
Getuigen bij de doop: Wilhelmus van Haaren (oom vaderszijde) en Helena van Haaren (tante vaderszijde)

Trouwt op dinsdag 28 augustus 1792 in Millingen met
Joanna Fierboom

IX. Maria van Haaren
Geboren
op vrijdag 1 januari 1773 in Kekerdom
Overleden op woensdag 8 december 1830 (23.30 uur) in Arnhem (57 jaar)
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1830
Is overleden verblijvend in het huis van Jan van Doorning (schoonzoon) in de Molenstraat
Religie: RK
Beroep: Schoonmaakster

Petrus Tolhuisen X Onbekend

Petrus Tolhuisen

KIND van Petrus met onbekende vrouw:

I. Antonius Tolhuisen
Geboren
omstreeks 1753 in Zelhem

Hendrik Lucassen X Willemina van Huet

Hendrik Lucassen
Zoon van Tonnis Lukassen en Jenneken Kniesten
Geboren in december 1732 in Wehl
Gedoopt RK op maandag 29 december 1732 in Wehl

Trouwt op vrijdag 29 juni 1759 in Wehl (hij ca. 26 jr.) met

Aantekening: Gehuwd met dispensatie in de vierde graad van verwantschap

Willemina van Huet
Dochter van Geurt van Huet en Hendrijn Winters
Ook Huut
Geboren in maart 1733 in Wijnbergen
Gedoopt op zondag 22 maart 1733 in Wijnbergen
Overleden
overleden in december 1800
Begraven op zondag 21 december 1800 in Wehl

KINDEREN van Hendrik Lucassen en Wilhelmina van Huet:

I. Antonia Lucassen
Geboren
op zaterdag 16 februari 1760

Trouwt op vrijdg 19 mei 1780 in Wehl met
Engelbert Bruchman, zoon van Johannes Bruchman en Hendrina Scheerder
Geboren op vrijdag 1 december 1753 in Wehl

II. Hendricus Lucassen
Geboren
in maart 1768 in Wehl
Gedoopt op donderdag 3 maart 1768 in Wehl
Beroep: landbouwer

Trouwt op zondag 18 april 1790 in Doetinchem met
Johanna Hendriksen, dochter van Reinder Hendriksen en Wilhelmina Derksen
Geboren op maandag 13 december 1762 in Wehl
Overleden op zondag 3 juli 1836 in Wehl (73 jaar)

III. Arnolda Lucassen
Geboren
in juli 1770 in Wehl

Jan Pasman X Esselina Hoefman

Jan Pasman

Trouwt met

Esselina Hoefman
Ook Hesselina Hoefmans (doopboek bij doop zoon Lukas Pasman)

KIND van Jan Pasman en Esselina Hoefman:

I. Gerdina Pasman
Geboren
maart 1762 in Warnsveld
Gedoopt Ned. Gereformeerd op zondag 28 maart 1762 in Warnsveld
Overleden voor 1767

II. Hermina Pasman
Geboren
in juli 1763 in Warnsveld
Gedoopt Ned. Gereformeerd op zondag 3 juli 1763 in Warnsveld
Overleden voor 1766

III. Lukas Pasman
Geboren in september 1764

IV. Hermina Pasman
Geboren
in maart 1766 in Warnsveld
Gedoopt Ned. Gereformeerd op vrijdag 28 maart in Warnsveld
Overleden voor 1768

V. Gerdina Pasman
Geboren
februari 1767 in Warnsveld
Gedoopt Ned. Gereformeerd op zondag 1 maart 1767 in Warnsveld

VI. Hermina Pasman
Geboren
in juli 1768 in Warnsveld
Gedoopt Ned. Gereformeerd op zondag 3 juli 1768 in Warnsveld

VII. Jacob Pasman
Geboren
in november 1769 in Warnsveld
Gedoopt Ned. Gereformeerd op zondag 5 november 1769 in Warnsveld

Jan Onstenk X Teunisken Wentink

Jan Onstenk (op de Mettemaat)
Zoon van Hendrik Hendrikzen Onsteink en Hendrina Jansen Regelink
Geboren in maart 1743 in Hengelo (gld)
Gedoopt op zondag 3 maart 1743 in Hengelo (gld)
Overleden op maandag 6 april 1818 in Hengelo (gld) (75 jaar)
Van het overlijden is aangifte gedaan op dezelfde dag

Trouwt op zondag 21 juni 1767 in Hengelo (gld) (hij 24 jr. / zij 18 jr.) met

Teunisken Wentink
Dochter van Jan Wentink en Geertjen Pas
Ook: Teuntjen

Geboren in december 1748 in Zelhem
Gedoopt op vrijdag 27 december 1748 in Zelhem
Overleden op dinsdag 28 juni 1825 in Hengelo (gld) (76 jaar)
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 juni 1825

KINDEREN van Jan Onstenk en Teunisken Wentink:

I. Hendrika Onstenk
Geboren in januari 1796 in Hengelo (gld)

II. Geertrui Onstenk
Geboren
in 1775 in Hengelo (gld)
Overleden op vrijdag 25 oktober 1850 in Hengelo (gld) (ca. 75 jaar)
Van het overlijden is aangifte gedaan op dezelfde dag

Trouwt met Derk Harmsen

III. Gieske Onstenk
Ook Geeske
Geboren
op zondag 15 juni 1783 in Hengelo (gld)
Overleden op donderdag 4 april 1850 in Velp (gem. Rheden) (66 jaar)
Van het overlijden is aangifte gedaan op dezelfde dag
Beroep: landbouwster

Trouwt (I) op vrijdag 24 mei 1816 in Velp met
Jacob Wentink, zoon van Hendrik Wentink en Hendrika Wesselink
Geboren in 1770 in Zelhem
Overleden voor 1832

Trouwt (II) op zaterdag 5 mei 1832 in Rheden met
Claas Bos, zoon van Klaas Bos en Derkje Jansen
Geboren in 1784 in Velp
Overleden voor 1827
Beroep: tuinman

Trouwt (III) op zaterdag 5 augustus 1837 in Rheden met
Johannes de Groot, zoon van Reinder de Groot en Jantje Labotz
Weduwnaar van Woutertje van de Kraats
Geboren in 1788 in Velp
Overleden
voor 1850
Beroep: borstelmaker

IV. Hendrina Onstenk
Geboren op zondag 23 april 1786 in Hengelo (gld)
Beroep: dienstmaagd

Trouwt op vrijdag 8 oktober 1813 in Zelhem met
Hendrikus Ellenkamp, zoon van Hendrik Ellenkamp en Hendersken Wassink
Geboren op woensdag 22 juni 1785 in Vorden
Beroep: boerenknecht

V. Maria Onstenk
Geboren
op vrijdag 21 december 1787 in Hengelo (gld)

Trouwt op vrijdag 5 augustus 1814 in Hengelo (gld) met
Jan Maalderink, zoon van Toon Maalderink en Berendina Enferink
Geboren in 1786 in Hengelo (gld)
Overleden op zondag 30 maart 1823 in Hengelo (gld) (ca. 37 jaar)
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 april 1823
Beroep: linnenwever

Rijnder Hendriks X Hendrina Bot

Rijnder Hendriks
Overleden op maandag 18 januari 1802 in Arnhem

Trouwt met

Hendrina Bot
Overleden
op donderdag 21 augustus 1783 in Arnhem

KIND van Rijnder Hendriks en Hendrina Bot:

I. Wigman Reinderts Hendriks

Arent Stevens X Cornelia van Eijmerik

Arent Stevens
Overleden op zaterdag 5 maart 1785 in Arnhem

Trouwt met

Cornelia van Eijmerik
Overleden
op dinsdag 31 maart 1795 in Arnhem

KIND van Arent stevens en Hendrina Bot:

I. Willemina Stevens

Gerardi Wiggers X Joanni Krous

Gerardi Wiggers
Ook Gerrit Wiggers
Geboren
omstreeks 1735 in Arnhem

Trouwt met

Joanni Krous
Ook Johanna Croes (Kroes)
Overleden omstreeks 1784 in Arnhem

KIND van Gerardi Wiggers en Joanni Krouw:

I. Joanna Wiggers
Geboren
in maart 1757 in Arnhem

 

5 november 1784
De naam van Johanna Croes (weduwe van Gerrit Wiggers) komt voor in de regesten van Arnhem:
Akte van overdracht door de erfgenamen van Johanna Croes, echtgenote van Willem Bouwman, eerder weduwe van Gerrit Wiggers, aan Adriaan Bouricius van een huis en een perceel land, genaamd de Raapop.
"Willem Bouwman, weduwnaar van wijlen Johanna Croes, Jan Liethof en Johanna Wiggers e.l., Willem Wiggers, meerderjarige jonkman, Floris Jansen en Jenneke Wiggers e.l. en laatstelijk Willem van Sadelhof en Adolph Crayenbrink als aangestelde voogden over de nog minderjarige Gerrit Wiggers, tezamen erfgenamen van voorgemelde Johanna Croes, voormaals weduwe van Gerrit Wiggers, verklaren op 19-07-1784 verkocht te hebben en dienvolgens alnu te cederen, te transporteren en in volle eigendom over te geven aan de heer Adriaan Bouritius en vrouwe Susanna Maria van Pabst e.l. een huis, berg en schuur en ongeveer 5 schepels gezaai land, zoals hetzelve in het schependom van Arnhem [enz.] gelegen is, en dat voor een summa van 2905 gl. vrij geld, van welke kooppenningen de comparanten verklaren naar genoegen voldaan en betaald te zijn; [enz.];"

Door dit document is bekend dat Johanna hertrouwd is met Willem Bouwman

Personen in document:
Adriaan Bouritius - Adriaan Bouwer genaamd Bouricius (geb. 25 april 1751 te Arnhem - ovl. 12 november 1787 te Arnhem), zoon van Gerard Jan Hendrik Bouricius en Anna Elisabeth Kuvel, Postmeester, gehuwd op 15 december 1743 in Moyland bij Kleef met Jonkvrouw Susanna Maria van Pabst (geb. 14 juni 1715 in Kleef - ovl. 4 augustus 1796 in Arnhem), dochter van Jonkheek Johan Hendrik van Pabst en Anna Louisa van Kinschot.
Adriaan is vader van Mr. Roeland Jan Bouricius, burgemeester van Arnhem (1816 - 1824), lid provinciale staten van Gelderland.


Jan Hendriks X Willemke Jacobs

Jan Hendriks
Overleden in 1788 in Oosterbeek

Trouwt met

Willemke Jacobs
Overleden op zaterdag 31 oktober 1772 in Oosterbeek

KIND van Jan en Willemke:

I. Jacob Hendriks
Geboren op zondag 31 juli 1768 in Oosterbeek

Jan Hendrik Vink X Reintje Peters

Jan Hendrik Vink
Overleden in 1785 in Oosterbeek

Trouwt met

Reintje Peters
Overleden in 1783 in Oosterbeek

KIND van Jan en Reintje:

I. Elisabeth Vink
Geboren in 1769 in Heteren

Reindert Bosman X Catharina van Elferen

Reindert Bosman
Ook Reinerus
Geboren in Elden
Overleden op zaterdag 19 september 1795 in Elden
Begraven op woensdag 23 september 1795 in Elden

Trouwt op zondag 30 april 1758 in Elden met

Catharina van Elferen
Dochter van Gerardus Jansz van Elferen en Erntie Jorissen
Ook Van Elveren

Geboren in mei 1731 in Elden
Gedoopt op zondag 6 mei 1731 in Elden (Eymeren - Elst)
Getuigen bij de doop: Willem Diercksen en Joanna Theunissen
Overleden op maandag 26 augustus 1793 in Elden (62 jaar)

KIND van Reindert en Catharina:

I. Bernardus Bosman
Geboren op zondag 23 februari 1772 in Elst (Elden?)

Jan Terburght X Joanna Jansen

Jan Terburght

Trouwt met

Joanna Janssen

KIND van Jan en Joanna:

I. Johanna Terburght
Geboren op woenssdag 18 december 1771 in Huissen

Gerrit Beumkes X Geertje Ziem

Gerrit Beumkes
Overleden op maandag 7 maart 1785 in Brummen
Begraven op zaterdag 12 maart 1785 in Brummen

Mogelijk een zoon van Gerrit Beumkes (sr.) die is overleden op zondag 25 maart 1759 in Hall (Brummen), begraven op donderdag 29 maart 1759 in Hall (Brummen).

Trouwt met

Geertje Ziem

Ook gevonden Diem (maar juistheid onwaarschijnlijk)
Ziem is een bestaande familienaam met een mogelijke herkomst Duitsland

KIND van Gerrit Beumkes en een Geertje Ziem:

I. Teunis Beumkes
Geboren omstreeks 1741

Aalbert Teunissen X Lutje Thomassen Zevenhuizen

Aalbert Teunissen
Zoon van Teunis Alberts en Engeltje Jans Peters
Geboren
in september 1689
Gedoopt op donderdag 8 september 1689 in Apeldoorn
Overleden op zondag 5 mei 1765 in Otterlo (75 jaar)
Begraven op donderdag 9 mei 1765 in Otterlo

Trouwt I op zondag 9 maart 1721 in Otterlo (hij 31 jr. / zij 31 jr.) met

Maasje Maasen
Geboren omstreeks 1690

Trouwt II op zondag 8 november 1739 in Deelen (hij 50 jr. / zij 23 jr.) met

Lutje Thomassen Zevenhuizen
Dochter van Thomas Jansen en Marietje Evers
Ook Seuvenhuysen, Tomesen

Geboren
op zondag 17 november 1715 in Loenen
Overleden op woensdag 8 april 1812 in Loenen (71 jaar)

KINDEREN van Aalbert Teunissen en Lutje Thomassen Zevenhuizen:

I. Maria Aalbertsen
Geboren omstreeks 1740

II. Nieske Aalbertsen Zevenhuizen
Ook Niesje
Geboren
in april 1753 in Deelen
Gedoopt op maandag 23 april 1753 in Deelen
Overleden op vrijdag 6 februari 1824 (17.00 uur)

Trouwt met
Tijmen Leenders

Jan Romein X Onbekend

Jan Romein

KIND van Jan Romein en een onbekende vrouw:

I. Jan Romein
Geboren omstreeks 1751

Antonius Jacobus Mehagnoul X Anna Catharina Bodaert

Antonius Jacobus Mehagnoul
Zoon van Maximilianus Mehagnoul en Anna Geertuij Glabeck
Ook Jacques genoemd

Geboren op vrijdag 10 april 1750 in Maastricht
Overleden in 1811 (ca. 60 jaar)

Beroep: beroepsmilitair

Aantekening bij overlijden:
Een bron geeft aan dat hij is vermist, overleden tussen 22 november 1808 en 1811

Trouwt in de st.Nicolaas parochie in 1775 in Namen (Wallonïe / België) met

Anna Catharina Bodaert
Ook: Bodaers | Maria Catharina, Catje en Antje
Geboren omstreeks 1743
Overleden op vrijdag 16 november 1838 in Aarlanderveen (ca. 95 jaar)

KINDEREN van Antonius Jacobus Mehagnoul en Anaa Catharina Bodaert zijn:

I. Nicolaas Josephus Mehagnoul
Geboren
op vrijdag 24 maart 1775 in Namen (Wallonië / België)

II. Maria Margarita Hanyoul
Geboren
op vrijdag 24 april 1778 in Maastricht

III Ana Joseph Hanyoul
Geboren
in 1780

IV. Catharina Hanyoul
Geboren
op dinsdag 6 mei 1783 in Maastricht
Overleden op zaterdag 27 mei 1815 in Ter Aar (32 jaar)

Trouwt op maandag 16 september 1811 in Ter Aar (zij 28 jr. / hij 49 jr.) met
Jasper Cornelisz van Haastrecht
Geboren
op zondag 27 september 1761 in Veur
Overleden op woensdag 12 mei 1824 in Ter Aar (62 jaar)

Kinderen van Jasper Haastrecht en Catharina Hanyoul:

I. Cornelis Jaspers van Haaster
Geboren
op zondag 15 september 1811 in Ter Aar

Trouwt op vrijdag 19 november 1841 in Voorschoten met
Marina Lodewijks
Roepnaam Maartje
Geboren op vrijdag 23 september 1803 in Oegstgeest

II. Jacobus van Haaster
Roepnaam: Koos
Geboren op donderdag 26 augustus 1813 in Zoeterwoude
Overleden op zaterdag 10 juli 1869 in Delft (55 jaar)

Trouwt op vrijdag 1 mei 1840 in Zoeterwoude met
Maartje Koevoet
Geboren
op donderdag 9 november 1815 in Zoeterwoude
OVerleden op maandag 18 mei 1860 in Zoeterwoude (44 jaar)

III. Johannes an Haastrecht
Geboren
in 1815 in Ter Aar
Overleden op dinsdag 13 februari 1816 (ca. 1 jaar)

Gerrit van Bruggen X Elisabeth Wouters

Gerrit van Bruggen

Relatie met

Elisabeth Wouters

KIND van Gerrit van Bruggen en Elisabeth van Bruggen:

I. Johanna van Bruggen
Geboren
omstreeks 1771 in Arnhem

Willem Steven van Zadelhoff X Lamberdijna Brands

Willem Steven van Zaderlhoff
Zoon van Willem van Zadelhoff en Trijneken Wolters
Geboren in juli 1733 in Rheden
Gedoopt Ned. gereformeerd op zondag 26 juli 1733 in Rheden
Overleden op dinsdag 8 oktober 1805 in Rheden (ca. 71 jaar)
Begraven op dinsdag 15 oktober 1805 in Rheden

Trouwt (I) op zondag 18 december 1763 in Rheden met
Grietje den Duitsen
Geboren
in 1728 in Rhenen
Gedoopt op zondag 2 mei 1728
Overleden voor 1766

KIND van Willem van Zadelhoff en Grieje den Duitsen:

I. Willemijn van Zaderlhoff
Geboren
in maart 1765 in Rheden
Gedoopt op woensdag 13 maart 1765 in Rheden
Overleden op vrijdag 6 juni 1851 in Zutphen (86 jaar)

Trouwt in 1793 met Hendrik Broers

Trouwt (II) op zondag 16 maart 1766 in Rheden (hij ca. 32 jr. / zij 19 jr.) met

Lamberdijna Brands
Dochter van Tymen Brands en Catharina Mooij
Ook Lamberdina

Geboren in januari 1747
Gedoopt Ned. gereformeerd in januari 1747
Overleden op dinsdag 8 oktober 1816 (08.30 uur) in Dieren (gem Rheden) (69 jaar)

Aantekening:
Op 26 maar 1782 vertrekken Willem Stevens en Lamberdijna naar Spankeren (bij Dieren).

KINDEREN van Willem Steven van Zadelhoff en Lamberijna Brands:

I (II). Grietjen van Zadelhoff
Geboren
in december 1766 in Rheden
Gedoopt Ned. gereformeerd op vrijdag 26 december 1766 in Rheden

II (III). Caatjen van Zadelhoff
Geboren
in maart 1768 in Rheden
Gedoopt Ned. gereformeerd op zondag 13 maart 1768 in RHeden
Overleden voor 1773 (hoogstens 5 jaar)

III (IV). Steven Willem van Zadelhoff
Geboren
in april 1770 in Rheden
Gedoopt Ned. gereformeerd op 15 april 1770 in Rheden
Overleden op dinsdag 1 augustus 1848 in Rheden (78 jaar)
Beroep: Kastelein

Ondertrouw op vrijdag 22 april 1796
Trouwt op zondag 8 mei 1796 in Rheden (hij 26 jr, / zij 22 jr.) met
Johanna van Lill, dochter van Jacob van Lill en Aleida Boland
Geboren maart 1774 in Arnhem
Gedoopt 17 maart 1774 in Arnhem
Overleden op woensdag 7 mei 1823 in Rheden (49 jaar)

IV (V). Jacob van Zadelhoff
Geboren
in oktober 1771 in Rheden

V (VI). Caatjen van Zadelhoff
Geboren
op woensdag 3 maart 1773 in Rheden
Gedoopt Ned. gereformeerd op vrijdag 5 maart 1773
Overleden op woensdag 19 februari 1823 in Rheden
Aangifte van het overlijden is gedaan op donderdag 20 februari 1823

Ondertrouw op vrijdag 4 april 1794
Trouwt op maandag 21 april 1794 in Rheden (zij 21 jr. / hij 26 jr.) met
Zeger van Arnhem, zoon van Hendrik van Arnhem en Fenneken Gerritsen
Geboren op zondg mei 1767 in Rheden
Gedoopt op zondag 10 mei 1767 in Rheden
Overleden op vrijdag 7 december 1860 in RHeden (93 jaar)
Beroep: Particulier, wegenopzichter (Worth-Rheden)

Kinderen van Zeger van Arnhem en Caatjen van Zadelhoff:

I. Jan Robbert van Arnhem
Geboren
op vrijdag 21 september 1798 in Rheden
Beroep: broodbakker

II. Lamberdina van Arnhem
Geboren
omstreeks 1800
Overleden op zaterdag 27 maart 1830 in Rheden (ca. 30 jaar)

VI (VII). Tymen van Zadelhoff
Geboren
op zondag oktober 1775 in Rheden
Gedoopt Ned. gereformeerd op zondag 29 oktober 1775 in Rheden
Overleden op dinsdag 15 juni 1779 in Rheden (3 jaar)
Begraven op zaterdag 19 juni 1779 Rheden

Hendrik Lucassen X Aaltje Gerrits

Hendrik Lucassen
Overleden
op donderdag 15 juli 1773 in Hall

relatie met

Aaltje Gerrits
Overleden
op maandag 22 februari 1790 in Hall

KIND van Hendrik Lucassen en Aaltje Gerrits:

I. Gerharda Lucassen
Geboren
op zondag 16 september 1764 in Hall

Hermanus van Tuil X Margita Verplack

Hermanus van Tuil
Zoon van Engelbert van Tuel en Judith Vermeulen
Ook Tüel / Tuel / Tuijl / Thuijl

Roepnaam: Manus
Geboren 1736 in Angeren
Overleden op woensdag 21 februari 1816 (03.30 uur) in Elden (Elst) (gld)
Van het overlijden is aangifte gedaan op dezelfde dag
Religie: RK

Trouwt op zondag 29 juli 1770 in Elden (hij ca. 33 jr. / zij ca. 25 jr.) met

Margita Verplack
Dochter van Robert Verplack en Joanna Wanders
Ook Margariet
/ Margaretha Verplak
Geboren in juni 1744
Gedoopt RK op zondg 14 juni 1744 in Elden
Overleden op vrijdag 5 augustus 1791 (ca. 47 jaar)

Aantekening: Bij de familie van Tuel / van Tuil / van Thuijl / Van Tuijl worden de plaatsen Elst en Elden genoemd
Hoogstwaarschijnlijk wordt hier alleen Elden bedoeld.
Van 1817 tot 1966 was Elden een dorp binnen de gemeente Elst

Elden
1795 - 1813: behoort bij Huissen
1813 - 1816: Zelfstandig
1817 - 1866: Elden dorp in de gemeente Elst
1966 - heden: Elden een wijk in de gemeente Arnhem
Elden is helemaal ingelijfd binnen de gemeente Arnhem. In 2010 verliest het zelfs de eigen postcode

KINDEREN van Hermanus van Tuil en Margita Verplack:

I. Engel van Tuil
Geboren
januari 1770 in Elden
Overleden
op zondag 5 oktober 1783 in Elden (13 jaar)

II. Robertus van Tuil
Geboren
in januari 1771
Gedoopt op woensdag 30 januari 1771 in Huissen

III. Johannes Hendricus van Tuijl
Geboren in 1774 in Elden

IV. Judith van Tuil
Geboren
in mei 1777 in Elden
Gedoopt RK op donderdag 10 april 1777 in Huissen
Overleden op maandag 23 mei 1808 in Elden (ca. 31 jaar)

V. Joannis van Tuil
Geboren
omstreeks 1778 in Elden
Overleden op donderdag 16 januari 1812 in Elden (ca. 34 jaar)

VI. Engel van Tuil
Geboren
omstreeks 1786 in Elden
Overleden op dinsdag 19 november 1867 in Elst (gld)

VII. Arnoldus van Tuil
Geboren
in Elden
Overleden op zondag 30 oktober 1791 in Huissen
Arnoldus is hoogst waarschijnlijk niet het laatste kind.

Jan van Emmerik X Hendrika Visser

Jan van Emmerik
Geboren
waarschijnlijk in Werkendam
Beroep: zalmvisser

Waarschijnlijk afkomstig uit Werkendam.

Mogelijk is Jan een zoon van Jan van Emmerik sr. uit Werkendam.
Zijn zus lijkt dan Eijltie van Emmerik te zijn, geboren 1755 in Werkendam.
Eijltie overlijd op vrijdag 4 januari 1828 in Arnhem (73 jaar)

Trouwt met

Hendrika Visser
Dochter van Pieter Cornelis Visser en Lijntje Hendricks van Driel
Geboren omstreeks 1742 waarschijnlijk in Werkendam
Overleden op vrijdag 14 februari 1823 in Arnhem (ca. 81 jaar)
Van het overlijden is aangifte op zaterdag 15 februari 1823

KINDEREN van Jan van Emmerik en Hendrika Visser:

I. Peter van Emmerik
Geboren
omstreeks 1770 in Werkendam

II. Aaltje van Emmerik
Ook Aartje
Geboren
omstreeks 1773 in Arnhem
Overleden op zaterdag 4 mei 1833 in Arnhem (ca. 60 jaar)
Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 5 mei 1833
Overleden wonende aan de Oude Kraan

Trouwt met Willem Stroh (ook Stroo)
Geboren omstreeks 1762 in Mainz (Duitsland)
Overleden op vrijdag 7 november 1834 in Arnhem (ca. 72 jaar)

III. Maria van Emmerik
Geboren
omstreeks 1779 in Arnhem

Trouwt op donderdag 15 april 1813 in Arnhem met
Steven Mening, zoon van Hermen Mening en Derkje Teunissen
Ook Meening
Geboren omstreeks 1790
Volgens huwelijksakte geboren omstreeks 1788
Volgens overlijdensakte (als getuigen) van schoonvader Peter van Emmerik geboren omstreeks 1793

Beroep: dagloner

Pieter Hendrik Fredriks X Anna Christina Tromp

Pieter Hendrik Fredriks
Ook Freriks, Frederiks, Peter Heinrich
Zoon van Hendrik Peter Fredriks en Maria Magdalena Eysselloren
Geboren
op maandag 15 maart 1734 in Dortmund (Duitsland)
Overleden omstreeks 1790 (ca. 56 jaar)

Trouwt op woensdag 5 maart 1755 in Arnhem (hij 44 jr. / zij 23 jr.) met

Anna Christina Tromp
Geboren
op woensdag 5 maart 1755 in Arnhem
Gedoopt op zondag 9 maart 1755 in Arnhem
Overleden op zaterdag 8 oktober 1836 (13.30 uur) in Arnhem
Overleden in de buurt achter de Janspoortmuur
Beroep: Kraamster (verkoopster)

KINDEREN van Pieter Hendrik Frederiks en Anna Christina Tromp

I. Johanna Maria Fredriks
Ook Anna Maria Hendriks Frederiks
Geboren
januari 1779 in Arnhem
gedoopt op vrijdag 15 januari 1779 in Arnhem

Trouwt op donderdag 26 september (hij 21 jr. / zij 32 jr.) met
Paulus Procop, zoon van Matheus Procop en Anna Hoenselaar
Geboren omstreeks 1790 in Neerbosch (Nijmegen)
Beroep: hoedenmakersknecht (1811)

II. Geertruij Hendriks Frederiks
Geboren
oktober 1780 in Arnhem

III. Pieter Hendrik Fredriks
Geboren
oktober 1782 in Arnhem
Gedoopt op donderdag 3 oktober 1782 in Arnhem

IV. Johannes Fredriks
Geboren
januari 1785 in Arnhem
Gedoopt op zondag 6 januari 1785 in Arnhem

V. Elisabeth Fredriks
Geboren
oktober 1786 in arnhem
Gedoop op zondag 15 oktober 1786 in Arnhem
Overleden in april 1809 in Arnhem (22 jaar)

VI. Gerrit Hendriks Fredriks
Geboren
in april 1789 in Arnhem
Gedoopt op vrijdag 3 april 1789 in Arnhem
Overleden op zaterdag 23 mei 1829 in Arnhem (40 jaar)

Trouwt op woensdag 12 juni 1822 in Arnhem (hij 33 jr.) met
Adriana de Winkel, dochter van Hendrik de Winkel en Theodora Stokman

Notitie: Gerrit woont bij huwelijk achter de St. Janspoortmuur

Johanna Trouwt II op vrijdag 12 oktober 1792 in Arnhem met Johan Liesman

 

© Harold Borger punt NL 2010
home Parenteel Gerrit Borger stamboom namenbank fotoalbum  
  Familie Borger
1762 tot 2010
De voorouders
2010 tot ca. 5de eeuw
Alle persoonsgegevens Overzicht van
beeldmateriaal
 
generatie 01 generatie 02 generatie 03 generatie 04 generatie 05 generatie 06 generatie 07 generatie 08 generatie 09 generatie 10
generatie 11 generatie 12 generatie 13 generatie 14 generatie 15 generatie 16 generatie 17 generatie 18 generatie 19 generatie 20
generatie 21 generatie 22 generatie 23 generatie 24 generatie 25 generatie 26 generatie 27 generatie 28 generatie 29 generatie 30
generatie 31 generatie 32 generatie 33 generatie 34 generatie 35 generatie 36 generatie 37 generatie 38 generatie 39 generatie 40
Generatie 41 t/m 51