Familie Borger
1762 tot 2010
De voorouders
2010 tot ca. 9de eeuw
Alle persoonsgegevens
(update 12.04.2011)
Overzicht van
beeldmateriaal
 
generatie 01 generatie 02 generatie 03 generatie 04 generatie 05 generatie 06 generatie 07 generatie 08 generatie 09 generatie 10
generatie 11 generatie 12 generatie 13 generatie 14 generatie 15 generatie 16 generatie 17 generatie 18 generatie 19 generatie 20
generatie 21 generatie 22 generatie 23 generatie 24 generatie 25 generatie 26 generatie 27 generatie 28 generatie 29 generatie 30
generatie 31 generatie 32 generatie 33 generatie 34 generatie 35 generatie 36 generatie 37 generatie 38 generatie 39 generatie 40
Generatie 41 t/m 51

13e generatie
stambetgrootouders

Laatste update:
6 september 2011

Govert van 't Geloof X Onbekende

Govert van 't Geloof

Mogelijk Govert van 't Geloof (geboren omstreeks 1579 in Etten), getrouwd met Commerke Jacobs

KIND van Govert van 't Geloof en een onbekende vrouw:

I. Abraham Govertsz van 't Geloof
Geboren
omstreeks 1609

Anthonis van Mattenburch X Onbekende

Anthonis van Mattenburch

KIND van Anthonis van Mattenburch en een onbekende vrouw:

I. Anneke Anthonisdr van Mattenburch
Geboren
omstreeks 1611

Neleman Claesz Nelemans X Petronella Mathijsd. Fuijckschot

Ook in generatie 12

Neleman Claesz Nelemans
Zoon van Nicolaes Cornelis Claesz en Marijke Cornelisse
Geboren omstreeks 1570 in Zwaluwe
Overleden op maandag 6 april 1630 in Zwaluwe (ca. 50 jaar)

Aantekening:
Neleman(s) wordt een familienaam. De naam is afgeleid van Cornelis (de vader Neleman)

Trouwt in 1594 (hij ca. 24 jr. / zij ca. 19 jr.) met

Petronella Mathijsd. Fuijckschot
Dochter van Mathijs Cornelisz Fuijckschot en Lijntken Jansd
Roepnaam: Peerken
Geboren omstreeks 1676
Overleden op maandag 6 april 1620 in Zwaluwe (ca. 45 jaar)
Religie: Ned. Hervormd

Lucas Connectie:
Neleman en Petronella zijn een onderdeel van de zgn. Lucas Connectie. Om precies te zijn, zijn ze zelfs één van de eersten waarbij generaties later takken zich weer verenigen. Hier begint het met de zoons Dingeman en Nicolaas.
Een kleinzoon van Peerken, Mathijs (Nelemans) Fuijckschot, zoon van Nicolaas, neemt de familie naam van haar over, die in deze generatie uitsterft. De dochter van deze Mathijs, Tanneke Fuijckschot maakt de verbinding in de Lucas familie door het huwelijk met Jan II Lucas. Uiteindelijk is het bij haar kleinzoon, Dingeman Lucas waar weer een connectie wordt gemaakt met de tak van Dingeman. Dat is dan wel ruim 150 jaar en vijf generaties verder.
Ik noem dit gegeven, van diverse takken die weer bij elkaar komen en telkens een connectie maken met de familie Lucas, de Lucas Connectie, maar eigenlijk zou het de Lucas-Nelemans Connectie genoemd moeten worden.

Zie ook: De Lucas connectie

KINDEREN van Neleman Nelemans en Peerken Fuijckschot:

I. Lijntken Nelemans
Geboren omstreeks 1598 in Lage Zwaluwe

Trouwt met Adriaan Hendriksz de Lins

II. Dingeman Claesz Nelemans (generatie 11)
Geboren
omstreeks 1601 in Zwaluwe

III. Maijken Nelemans
Geboren omstreeks 1603 in Lage Zwaluwe

IV. Adriaentken Nelemans
Geboren omstreeks 1603 in Lage Zwaluwe

V. Nicolaas (Claesz) Nelemans (generatie 12)
Geboren
omstreeks 1607

IV. Lenaertken Nelemans
Geboren omstreeks 1612 in Lage Zwaluwe

V. Mathijs Nelemans
Geboren omstreeks 1614 in Lage Zwaluwe

Denijs Cornelisz. X Maijke Adriaensd.

Denijs Cornelisz

Trouwt op donderdag 7 oktober 1610 met

Maijke Adriaensd
Overleden
in 1653

KIND van Denijs Cornelisz en Maijke Adriaensd:

I. Neeltje Denissen
Geboren
in oktober 1610

Jacobus Cornet X Onbekend

Jacobus Cornet
Zoon van Cornelis Cornet
Geboren omstreeks 1569

 

Jacob Cornet en het begin van de Hervormde Gemeente in Ouddorp (Zeeland)

Van 1590 to 1592 is Jacobus Cornet schoolmeester in Oosterland (Schouwen-Duivenland) en van 1592 to 1594 in Poortvliet (Tholen). in 1595 vertrekt hij naar Ouddorp (Goeree Overflakkee) waar hij als eerste predikant (dominee) dient. Tijdens zijn verblijf wordt in Ouddorp een onafhankelijke hervormde gemeente opgericht. Twee jaar later in 1597 vertrekt hij naar Steenbergen (Nrd. Brabant)

Fragment van Herstelde Hervormde Gemeente Ouddorp:

Hoewel de gegevens over de begintijd van Hervormd Ouddorp als zelfstandige gemeente onderling verschillen, kunnen we gevoeglijk aannemen, dat sedert eind 1594 te Ouddorp een zelfstandige Hervormde Gemeente bestond. Toen in 1572 de Watergeuzen Den Briel innamen zetten zij spoedig daarna, nog in datzelfde jaar voet aan land op de eilanden Goeree en Overflakkee. De pastoor van Goeree, Jacob Doense nam de vlucht toen de stad door de Watergeuzen werd ingenomen. De Reformatie verspreidde zich nu over het gehele eiland en had ook zijn invloed in het "Oude Dorp", dat door de opkomst van Goedereede als stad wat in de schaduw hiervan was geraakt. Dit in tegenstelling tot de vroegere Roomse tijd, waar het juist andersom was.
Op 10 april 1574 werd de eerste Classicale Vergadering gehouden te Brielle. Hier treffen wij als predikant van Goeree en Ouddorp aan Ds. Adriaan Allardi Janssen, een gewezen monnik. Het ging met deze eerste predikant niet naar wens. Hij kon zich moeilijk voegen in het kerkelijk bestel en ook was hij inzake de leer niet aanvaardbaar. In 1577 werd hij door de overheid in tegenwoordigheid van de wethouders afgezet. Hij werd opgevolgd door Ds. Adrianus Johannis. Deze heeft gedurende 16 jaren (1577-1593) beide gemeenten bearbeid. Helaas ook niet tot volle tevredenheid, zowel van de zijde van de Goereese als van de Ouddorpse gemeenteleden. Men wilde te Ouddorp deze predikant van Goeree kwijt teneinde te komen tot zelfstandigheid. Een kerkenraad was er nog niet, zodat oktober 1592 de baljuw zich verstond met Schout en Schepenen om een gezamenlijk schrijven te richten aan de Classis van Brielle met het verzoek dat Ouddorp apart een predikant mocht hebben, daar deze plaats niet goed door Ds. Adrianus Johannis bediend werd. De Classis kwam niet gauw tot een besluit. In 1594 wilde Ouddorp niet langer wachten. De Ouddorpers lieten hun oog vallen op Ds. Ysbrandus te Bommenede. De Classis gaf hiervoor echter geen toestemming. Daarna deed zich een schoolmeester uit Poortvliet voor, Jacobus Cornet, die voor de Classicale Vergadering een proefpredikatie hield over Lukas 1 vers 9. Deze prediking viel goed in de smaak en daarom werd besloten dat hij zich zou laten horen te Ouddorp. Dan konden de broeders aldaar zelf oordelen en kon hij de plaats bezichtigen. Zo gezegd, zo gedaan. Een en ander heeft een goed verloop gehad, zodat Ouddorp in 1594 een zelfstandige gemeente werd. Jacobus Cornet werd in mei 1595 bevestigd als eerste predikant van de Hervormde Gemeente van Ouddorp. Na hem kwamen en gingen vele anderen, zodat een respectabele lijst van 35 predikanten (t/m Ds. H. Lassche) ontstond. Opmerkelijk is het dat Ouddorp aanvankelijk een proponents (=kandidaats) gemeente was. Van de eerste elf predikanten staat alleen van Ds. C. Dammannus vast, dat hij als dominee naar deze gemeente kwam (1601). De andere tien zijn hier als kandidaat in het ambt bevestigd.

Bronnen
Lijst predikanten Ouddorp
The Church in Ouddorp (Rootsweb)


KIND van Jacobus Cornet en onbekende vrouw:

I. Cornelis Cornet
Geboren
omstreeks 1595, mogelijk in Ouddorp

Claes Henricse Donkersloot X Haeske Pietersd de Hoogh

Claes Henricse Donkersloot
Donckersloot
Klaas Hendrikse
Zoon van Heynrick Heynrickse Donkersloot

Ook Donckersloot, Klaas Hendrikse, Heynrickse
Geboren omstreeks 1580 in Rijswijk (of Woudrichem) [Noord-Brabant - Nederland]
Overleden omstreeks 1648 (ca. 68 jaar)

Collecteur der verpondingen van het dorp Rijswijk.

Trouwt omstreeks 1630 (hij ca. 50 jr. / zij ca. 35 jr.) met

Haeske Pietersd de Hoogh
Dochter van Pieter de Hoogh
Geboren omstreeks 1594 in Rijswijk [Noord-Brabant - Nederland]
Overleden op vrijdag 11 november 1661 in Rijswijk (ca. 66 jaar)

KIND van Claes Donkersloot en Haeske de Hoogh:

I. Willem Claesz Donkersloot
Geboren omstreeks 1630 in Rijswijk [Noord-Brabant - Nederland]

II. Peter Donkersloot
Geboren
omstreeks 1634 in Rijswijk
Overleden in 1677 in Emmikhoven [Noord-Brabant - Nederland] (ca. 43 jaar)

Grondbezitter, heemraad, schepen en diaken in Emmichoven

Trouwt op zondag 9 april 1656 in Rijwijk met
Mayken Verhil, dochter van Michiel Verhil en Helena
Geboren omstreeks 1635
Overleden omstreeks 1695 (ca. 60 jaar)

III. Maria Donkersloot
Geboren
omstreeks 1636 in Rijswijk [Noord-Brabant - Nederland]
Overleden omstreeks 1710 in Rijswijk (ca. 74 jaar)

IV. Hendrick Donkersloot
Geboren
omstreeks 1645 in Rijswijk [Noord-Brabant - Nederland]
Overleden in 1702 in Rijswijk (ca. 57 jaar)

Arien Beeck X Ariens Herberke

Arien Beeck
Geboren omstreeks 1606 in Giessen [Zuid-Holland - Nederland]

Trouwt met

Ariens Herberke
Geboren omstreeks 1610 in Giessen [Zuid-Holland - Nederland]

KIND van Arien Beeck en Ariens Herbeke:

I. Barbara Ariens van Beeck
Geboren omstreeks 1632 in Giessen

Claes Olijphant X Obekend

Claes Olijphant
Olijphandt, Olijphand
Geboren omstreeks 1605

 

Een ongebruikelijke exotische naam met een ongebruikelijke herkomst

Een (legendarische) verklaring voor deze exotische familienaam in Nederland is dat het een tocht heeft gemaakt van Palestina, via Noorwegen, naar Schotland en vandaar in Nederland terecht moet zijn gekomen.

De herkomst van de naam lijkt een verbastering te zijn van éne Olaf die als kruisridder in Palistina heeft gevochten. Daar heeft deze Olaf kennis gemaakt met olifanten en onder de indruk van deze enorme beesten en de gelijkenis met zijn eigen naam nam hij de naam over.

Via nazaten van Olaf die naar Schotland gingen is deze naam daar terechtgekomen. Daar bestaat namelijk werkelijk een Clan Oliphant.

Een minder exotisch verhaal is dat van een Noorman die omstreeks de 9de eeuw schipbreuk leed voor de oost-kust van Schotland (in de buurt van Kincardineshire). Zijn oorspronkelijke naam was Olaf, waar de naam van is afgeleid.

 

KIND van Claes Olijphant en een onbekende vrouw:

I. Joris Claesse Olijphandt
Geboren omstreeks 1630 in Dussen [Noord-Brabant - Nederland]

Bastiaan Koeckkoeck X Lysken Hendriks

Bastiaan Koeckkoeck
Koekkoek
Geboren
omstreeks 1610 in Dussen [Noord-Brabant - Nederland]

Trouwt met

Lysken Hendriks
Geboren omstreeks 1610

KIND van Bastiaan Koeckoeck en Lysken:

I. Dingetje Bastiaanse Koeckkoeck
Geboren omstreeks 1634 in Dussen [Noord-Brabant - Nederland]

Nicolaes Cornelis Claesz X Marijke Cornelisse

Nicolaes Cornelis Claesz
Geboren
omstreeks 1542 in Zevenbergen [Noord-Brabant - Nederland]
Overleden in Zevenbergen

Trouwt omstreeks 1566 in Zwaluwe (hij ca. 24 jr. / zij ca. 24 jr.) met

Marijke Cornelisse
Geboren
omstreeks 1542
Overleden op vrijdag 10 februari 1576 in Zevenbergen [Noord-Brabant - Nederland] (ca. 34 jaar)

KINDEREN van Nicolaes Claesz en Marijke Cornelisse:

I. Neleman Claesz Nelemans
Geboren
omstreeks 1570 in Zwaluwe [Noord-Brabant - Nederland]

II. Mathijs Claesz Nelemans
Geboren
omstreeks 1575

Mathijs Cornelisz Fuijckschot X Lijntken Jansd

Mathijs Cornelisz Fuijckschot
Zoon van Cornelis Fuijckschot
Geboren omstreeks 1535
Overleden op vrijdag 3 oktober 1608 (ca. 73 jaar)

Woonde van 1561 tot 1595 in de Oude Bank onder Zwaluwe

Beroep: Schout van Hooge Zwaluwe (1607), Schepen van Hooge Zwaluwe (1559 - 1569, 1573, 1587, 1589, 1590 en 1595), Officier (1597), Stadhouder van Hooge Zwaluwe (1559, 1561, 1589 en 1595)

Trouwt omstreeks 1570 met

Lijntken Jansd
Geboren
omstreeks 1538
Overleden omstreeks 1590

Er is sprake van een eerder huwelijk met Anna Huibrechtsd, geboren omstreeks 1545, overleden 1607 in Malden, die ook mogelijk moeder van de kinderen van Mathijs kan zijn. Gezien de datum geldt dit niet voor Peerken Fuijckschot in deze stamboom. Maar het lijkt ook wel weer logisch dat dochter Lijntken, naar haar moeder Lijntken Jansd is vernoemd.
De data lijken niet te kloppen, want bij Anna wordt o.a. vermeld dat ze na het overlijden van Mathijs in Made is gaan wonen. Maar volgens de overlijdens datum, is ze eerder overleden dan Mathijs. Als Anna de eerste vrouw is, zou dit huwelijk moeten zijn ontbonden. Mogelijk is ook dat Anna de tweede vrouw is en niet de eerste.
Mogelijk is de verwarring onstaan door onjuistheden door het gokken van geboorte-, overlijdens- en trouwdata.

KINDEREN van Mathijs Fuijckschot en Lijntken Jansd:

I Neleman Mathijsz. Fuijckschot
Geboren
omstreeks 1570
Na het overlijden van Neleman is de naam Fuijckschot in mannelijke lijn uitgestorven.
De naam wordt later aangenomen door een kleinzoon van zus Petronelle, Mathijs Claes Nelemans.

II. Lijntken Fuijckschot
Geboren omstreeks 1570

III. Petronella (Peerken) Mathijsd Fuijckschot
Geboren
omstreeks 1575

Cornelis Botbijl X Onbekend

Cornelis Botbijl
Geboren
omstreeks 1550 in Vlaanderen

 

Oorsprong theorie Botbijl

Mogeiljk is Conelis geboren rond 1550 in Antwerpen. In 1585 (80 jaruge oorlog) heroverden de Spanjaarden onder leiding van stadhouder Alexander Farnese (hertog van Parma) de stad Antwerpen. Ongeveer de helft van de bevolking sloeg op de vlucht om te ontkomen aan onder andere de Spaanse inquisitie. en kwamen terecht in Holland. En zo komt Cornelis terecht in Lage Zwaluwe.
Opvallend is dat de naam Botbijl in het Vlaanderen van eind 16de eeuw niet voorkomt, wel de naam Botbol. Mogelijk dat deze naam is veranderd in meer Nederlandse uitspraak van Botbijl.

In de 19 eeuw is Botbol een veel voorkomende achternaam in de Joodse gemeenschap van Marokko. De oorsprong van de naam zou afkomstig kunnen zijn van het Hebreeuwse tbol (einiging in een ritueel bad of vader van het bad, de gene die de rituelen uitvoerde). In het Arabisch betekent de naam vader van de tambourijn, wat kan duiden op het beroep van muzikant of maker van dit instrument.

Rond het jaar 800 vestigen Joodse emigranten uit voornamelijk Egypte en Algerije zich in Fez (Marokko). De Moren in Marokko worden in de 10de eeuw verslagen door de Vikingen die izch in het gebied vestigen en zich onder de bevolking mengen.
In de loop van de eeuwen vestigen veel "Sephardische" joden zich in Spanje, maar door de gedwongen bekering tot het christendom van 1371 - 1478 slaan ze op de vlucht. Anderen worden verdreven of gedood.

Botbol komt in Antwerpen terecht waar ze zich toch tot het christendom bekeren, soms blijven ze toch in het geheim joods, maar soms ook wordt het jodendom in het geheel de rug toegekeerd. En uiteindelijk komt hij dan dus terecht in West-Brabant, Zwaluwe.

Bronnen
Familie Botbijl (website bestaat niet meer)
Dick Botbyl familiy on the net
(website bestaat niet meer)

KINDEREN van Cornelis Botbijl en een onbekende vrouw:

I. Jacob Cornelisz Botbijl
Geboren
omstreeks 1575

II. Bastiaan Cornelisz Botbijl
Geboren
omstreeks 1585

Matthijs Matthijsz X Kathelijn Cornelis Laurissen

Matthijs Matthijsz
Zoon van Matthijs Dingemansz (de oude) en Dingena van Ghilse
Geboren omstreeks 1550 in Terheijden
Overleden omstreeks 1605 (ca. 55 jaar)

Gegoed te Wagenberg (een kleine gemeenschap ten noorden van Terheijden)

Trouwt in 1578 met

Kathalijn Cornelis Laurissen
Dochter van Cornelis Laureys Godevaert Laureysen
Ook: Cathelijn Cornilsd Laureijsen

KINDEREN van Matthijs en Kathalijn Laurissen:

I. Matthijs Matthijsz (de jonge)
Geboren
omstreeks 1581 in Terheijden
Overleden voor 1667 in Zevenbergen

I. Dingman Mathijsz (Ardon)
Geboren
omstreeks 1581 in Terheijden

Jan Bernaerdsz Ardonne X Mayke

Jan Bernaerdsz Ardonne
Zoon van Bernaerd Ardonne
Geboren
omstreeks 1550

Trouwt met

Mayke

KINDEREN van Jan Ardonnen en Mayke:

I. Sijke Ardonne
Geboren
omstreeks 1585

II. Leendert Jansz Ardonnen
Geboren
omstreeks 1596
Overleden in augustus 1644 (ca. 48 jaar)
Begraven op woensdag 24 augustus 1644 in Zwaluwe

Michiel (Dubbelman) X Onbekend

Michiel (Dubbelman)
Geboren omstreeks 1565

KIND van Michiel en een onbekende vrouw:

I. Cornelis Dubbelman
Geboren
omstreeks 1587 in Hooge en Lage Zwaluwe

Corstiaan Wagemans X Neeltie Giele

Corstiaan Wagemans
Ook: Korstijaen
Geboren omstreeks 1570
Overleden op 5 januari 1655

Trouwt met

Neeltie Giele

KIND van Corstiaan Wagemans en Neetie Giele:

I. Lijsje Corstiaanse Waaghmans
Geboren
omstreeks 1587 in Hooge en Lage Zwaluwe

II. Peeter Wagemans
Geboren
omstreeks 1610

Notitie: Peeter is een voorouder in een lijn die over ca. 200 jaar een aansluiting maakt met deze stamboom als Jan van 't Geloof (de zoon van Johannes Jacobusz van 't Geloof en Clara de Ruiter ) in het huwelijk treedt met Johanna Vos. Zij is via haar moeder (Wilhelmina den Ouden) en haar oma (Trijntje Wagemans) een nazaat van deze Peeter. (zie hier onder Kind van Peeter Wagemans en een onbekende vrouw)

Kind van Peeter Wagemans en een onbekende vrouw:

I. Corstiaen Peters Wagemans

Trouwt met Crijntje Fransd.
Overleden op woensdag 5 september 1696 in Hooge en Lage Zwaluwe

Kind van Corstiaen Wagemans en Crijntje:

I. Willem Wagemans
Geboren
in augustus 1669 in Hooge Zwaluwe
Gedoopt op zondag 11 augustus 1669 in Hooge Zwaluwe
Overleden op vrijdag 1 mei 1717 in Hooge en Lage Zwaluwe (47 jaar)

Trouwt op zondag 18 maart 1696 in Hooge Zwaluwe met
Maria Gijsberts

Kind van Willem Wagemans en Maria Gijsberts:

I. Trijntje Wagemans
Geboren
op woensdag 25 april 1708 in Hooge en Lage Zwaluwe
Overleden op vrijdag 2 januari 1784 in Hooge en Lage Zwaluwe (75 jaar)

Trouwt op zondag 27 februari 1735 in Hooge en Lage Zwaluwe met
Jan Gijsberts den Ouden

Kind van Jan den Ouden en Trijntje Wagemans:

I. Wilhelmina den Ouden
Geboren
omstreeks 1764 in Breda
Overleden op donderdag 16 juni 1814 in Hooge en Lage Zwaluwe (ca. 50 jaar)

Trouwt op donderdag 7 mei 1789 in Hooge Zwaluwe met Adrianus Lamberts Vos, zoon van Lambert Jans Vos en Johanna van Dongen
Geboren
in maart 1762 in Hooge Zwaluwe
Gedoopt op zondag 28 maart 1762
Overleden op dinsdag 26 juni 1832 in Hooge en Lage Zwaluwe (70 jaar)

Kinderen van Adrianus Vos en Wilhelmina den Ouden:

I. Johanna Vos
Geboren
op donderdag 28 september 1786 in Hooge Zwaluwe
Gedoopt op zondag 1 oktober 1786 in Hooge Zwaluwe
Overleden op maandag 3 april 1854 in Hooge en Lage Zwaluwe

Trouwt op vrijdag 15 april 1825 in Hooge en Lage Zwaluwe met Jan van 't Geloof,
Zoon van Johanns Jacobsz van 't Geloof en Clara de Ruiter

Gijsbert Huberts van den Broeck X Neeltje Maartensd.

Gijsbert Huberts van den Broeck

Trouwt met

Neeltje Maartensd

KIND van Gijsbert van den Broeck en Neeltje Maartensd:

I. Jan Gijsbertz van den Broeck (Nugteren)
Geboren
in maart 1611

Adriaen Adriaensz Nugteren X Mariken Jacobs van Barendrecht

Adriaen Adriensz Nugteren
Zoon van Adriaen Adriaesz Nugteren
Geboren omstreeks 1676 in Ridderkerk
Overleden omstreeks 1652 in Ridderkerk (ca. 77 jaar)

Aantekening: Was boer te Ridderkerk op eigen en gepacht land.
Vermogen van Adriaen is meerdere malen fiscaal bepaald op 1000 ponden.
Sinds 1638 werd hij aangslagen voor twee haardsteden.
Was meerdere jaren ouderling in Ridderkerk.
Op 29 september 1652 maakt hij op zijn ziekbed zijn testament op.

Ondertrouw op zondag 1 oktober 1600 in Ridderkerk
Trouwt op woensdag 18 oktober 1600 in Ridderkerk (hij ca. 25 jr. / zij ca. 22 jr.) met

Mariken Jacobs van Barendrecht
Geboren
omstreeks 1577 in Barendrecht
Overleden in Ridderkerk

KIND van Adriaen Nugteren en Mariken Jacobs:

I. Jacob Adriaansz Nugteren
Geboren
in oktober 1601 in Ridderkerk
Gedoopt op zondag 14 oktober 1601 in Ridderkerk
Overleden tussen 17 augustus 1662 en 20 maart 1663

Boer aan de Molendijk in Oud-Reijerswaard
Diaken en Ouderling, Heemraad van Ridderkerk, Waarsman (bewaakt vee op de uiterwaarde) van Oud-Reijerswaard
Maakte samen met zijn vrouw Neeltje testament op in Dordrecht op 10 december 1649

Trouwt met
Neeltje Adryensd op 't Dorp
Geboren omstreeks 1605 in Charlois

II. Beatrix Adriaansd Nugteren
Geboren
in oktober 1604 in Ridderkerk
Gedoopt op zondag 17 oktober 1604 in Ridderkerk
Overleden tussen 26 maart 1643 en 12 mei 1645

III. Adriaentje Adriaansd Nugteren
Geboren
in februari 1607 in Ridderkerk
Gedoopt op zondag 25 februari 1607 in Ridderkerk

IV. Aert Adriaansz Nugteren
Geboren
omstreeks 1608 in Ridderkerk
Overleden tussen 26 maart 1653 en 10 februari 1655

V. Mariken (Marietje) van Nugteren
Geboren
in januari 1611 in Ridderkerk
Gedoopt op zondag 23 januari 1611 in Ridderkerk
Overleden op zondag 30 juli 1656 in Mijnsherenland (45 jaar)
Begraven op zondag 6 augustus 1656 in Mijnsherenland

VI. Neeltje Adriaansd Nugteren
Geboren
in januari 1616

VII. Adriaan Adriaansz Nugteren
Geboren
omstreeks 1618 in Ridderkerk
Overleden tussen 18 juni 1675 en 21 maart 1676 in Ridderkerk

Boer aan de Grasdijk, later boer aan de Lagendijk in Ridderkerk
Door vererving en doorkoop en verkoop was Adriaan betrokken bij vele transporten van onroerendezaken
Ook was hij bij meerdere juridische prodcedures betrokken
In 1652 werd zijn vermogen voor de 200e penning (belasting) vastgesteld op 1500 ponden
Heemraad van Ridderkerk en Diaken

VIII. Cornelis Nugteren
Geboren
omstreeks 1620 in Ridderkerk

Pieter Willemsz Visser X Onbekend

Pieter Willemsz Visser
Geboren
omstreeks 1575
Overleden op 1 januari 1625 in Hendrik-Ido-Ambacht (ca. 50 jaar)

KIND van Pieter Visser en onbekende vrouw:

I. Willem Pieters Visser
Geboren
in 1599 in Ridderkerk

Jan Joostz Maris X Cornelia Corthals

Jan Joostz Maris
Zoon van Joos Ver Marien (Maris) en Amelberghe Cappe
Geboren omstreeks 1540
Overleden in 1579 in Bazel (Vlaanderen - België) (ca. 39 jaar)

Beroep: Molenaar en Schepen

Trouwt met

Cornelia Corthals
Dochter van Christiaan Jansz Corthals en Johina Cornelisdr Loocx
Geboren
omstreeks 1545 in Bazel (B)

KIND van Jan Maris en Cornelia Corthals:

I. Joost Maris
Geboren
omstreeks 1570

Daniel Jansz Weijn X Adriana Petersdr Houman

Daniel Jansz Weijn
Ook: Danil
Zoon van Jan Weijn
Geboren omstreeks 1545 in Rupelmonde (Oost-Vlaanderen - België)
Overleden in 1601 in Rupelmonde (Oost-Vlaanderen - België) (ca. 56 jaar)

Trouwt omstreeks 1565 met

Adriana Petersdr Houman
Dochter van Peter Houman
Geboren
omstreeks 1540 in Rupelmonde (Oost-Vlaanderen - België)
Overleden omstreek 1578 in Rupelmonde (Oost-Vlaanderen - België) (38 jaar)

KIND van Daniel Weijn en Adriana Houman:

I. Elisabeth Weijn
Geboren
omstreeks 1575 in Rupelmonde (Oost-Vlaanderen - België)

Jan van Haaren X Onbekend

Jan van Haaren
Mogelijk Arndt van Haaren
Geboren
omstreeks 1575

KINDEREN van Jan van Haaren en onbekende vrouw:

I. Gerard van Haaren
Ook Gerrit
Geboren
omstreeks 1610

Eigenaar van de Vorssepoel in Kekerdom

II. Jan van Haaren
Geboren
omstreeks 1615

Rutger van Benthem X Onbekend

Rutger van Benthem
Zoon van Walraven van Benthem en Anna Willems
Geboren omstreeks 1535
Overleden op donderdag 5 maart 1609

Pachter van de Ahlinge Hof in Leuth

KINDEREN van Rutger van Benthem en onbekende vrouw:

I. Walraven van Benthem
Geboren
omstreeks 1580

II. Arnt van Benthem
Geboren
omstreeks 1585
Overleden omstreeks 1623

Trouwt met Hendrisken Verwaijen,
Dochter van Petrus Verwaijen
Zuster van Gerardus Verwaijen

Gerardus Verwaijen X Jenneke Liffers

Gerardus Verwaijen
Zoon van Petrus Verwaijen
Geboren omstreeks 1578

Schepen van Gendt (1615)
Is in 1617 woonachtig in Gendt

Beroep: landbouwer

Trouwt omstreeks 1600 met

Jenneke Liffers
Geboren
omstreeks 1580

KINDEREN van Gerardus Verwaijen en Jenneke Liffers:

I. Jacob Verwaijen
Geboren
omstreeks 1600

II. Theodora Verwaijen
Geboren
omstreeks 1607

III. Gerrit Verwaijen
Geboren
omstreeks 1609
Overleden voor 1662

Trouwt met Cornelia Verheijden
Geboren
omstreeks 1625

IV. Gerarda Verwaijen
Geboren
omstreeks 1610

Trouwt (I) voor 1637 met Art Stelten
Geboren
omstreeks 1605
Overleden voor 1637

Trouwt (II) op zonderdag 10 maart 1637 in Lent met
Hendrick Cornelissen
Geboren omstreeks 1600

V. Erwina Verwaijen
Geboren
omstreeks 1612

VI. Joannes Verwaijen
Geboren
omstreeks 1614

Trouwt op zondag 7 juli 1658 in Zetten met
Luijtjen Noorman
Geboren
omstreeks 1620

VII. Rutgerus Verwaijen
Geboren
omstreeks 1615

VIII. Joanna Verwaijen
Geboren
omstreeks 1616

Trouwt (I) voor 1651met
Peter Peters
Geboren
omstreeks 1610
Overleden voor 1651

Trouwt (II) op dinsdag 11 april 1651 in Nijmegen met
Jan van Soest
Geboren
omstreeks 1620

IX. Henricus Verwaijen
Geboren
omstreeks 1618
Overleden voor 1683

Trouwt (I) omstreeks 1646 met
Petronella Everts
Geboren
omstreeks 1620
Overleden omstreeks 1651

Trouwt (II) omstreeks 1652 met
Henrica Moers
Geboren
omstreeks 1630

X. Elisabeth Verwaijen
Geboren
omstreeks 1619

Elisabeth trouwt in leuth met Walraven van Benthem, geboren omstreeks 1620.
Het is mogelijk dat dit dezelfde Walraven van Benthem is, die met Anna Verwaijen, een nicht (dochter van Rutgerus Verwaijen) van Elisabeth trouwt.

XI. Petrus Verwaijen
Geboren
omstreeks 1620
Overleden omstreeks 1698

Trouwt met
Theodora Bollick
Geboren
omstreeks 1620
Overleden op dinsdag 28 juli 1711 in Warbeyen (Duitsland)

Kind van Petrus Verwaijen en Theodora Bollick:

I. Jacobus Verwaijen
Geboren
omstreeks 1657
Overleden voor 1719 in Gendt (gld)

Trouwt op dinsdag 23 april 1675 in Gendt met
Hermken van de Wijell
Geboren
omstreeks 1650

Kinderen van Jabocus Verwaijen en Hermken van de Wijel:

I. Hendricus Verwaijen
Geboren
op woensdag 11 februari 1682 in Gendt
Overleden voor 1707

Trouwt op zaterdag 18 oktober 1704 in Gendt met
Aleida Driessen
Aleida hertrouwd met Theodorus van Bronckhorst

II. Jan Verwaijen
Geboren
omstreeks 1688
Overleden voor 1759 in Gendt (gld)

Trouwt op zondag 6 mei 1714 in Gendt met
Maria Reijnders, dochter van Hendricus Reijnders en Engelken van de Bont
Overleden voor 1759 in Gendt (gld)

Kind van Jan Verwaijen en Maria Reijnders:

I. Hendrik Verwaijen
Geboren in september 1717 in Gendt
Gedoopt op woensdag 29 september 1717 in Hulhuizen

Trouwt met Henrica van Bronckhorst
dochter van Theodorus van Bronckhorst en Aleida Driessen
(Aleida is een aangetrouwde tante van Hendrik, voordat zij hertrouwd met Theodorus van Bronckhorst)

XII. Theodorus Verwaijen
Geboren
omstreeks 1621

Trouwt met
Theodora Backhuis
Geboren
omstreeks 1630

XIII. Ida Verwaijen
Geboren
omstreeks 1622

Trouwt op vrijdag 24 mei 1669 in Ooij met
Jan Gheenen
Geboren
omstreeks 1620 in Zyfflich (Duitsland)

Johan Jordensz van den Pavordt X Aelheidt Schrieck

Johan Jordensz van den Pavordt
Zoon van Jorden van de Padevoort en Cornelia van der Poll
Geboren omstreeks 1550

Trouwt met

Aelheidt Schrieck

KIND van Johan van den Pavordt en Aelheidt Schrieck:

I. Jorden Jordensz van de Pavort
Geboren
omstreeks 1580

Gerryt van Bronckhorst X onbekend

Gerryt van Bronckhorst
Zoon van Claes van Bronckhorst

Wordt in een bron vermeld in 1581

KIND van Gerryt van Bronckhorst en onbekende vrouw:

I. Derck van Bronckhorst

Wilhelm Kniest X Anna Schillinck

Wilhelm Kniest
Geboren omstreeks 1585
Overleden voor 1649 (mogelijk 5 december 1645)

Beroep: Brouwer
Mogelijk dezelfde Wilhelm Kniest uit Vethuizen, die na de dood van zijn stiefvader Gerrit ter Loes, op 29 maart 1619 beleend wordt met het Berghse Leen Kerckhuissmaete, nu Thuissemate, onder Zeddam.
Hij vernieuwt de eed 16 maart 1629. Op 5 december 1645 wordt zijn zoon Hendrik Kniest hiermee beleend. Hij bewoonde van 1633 tot en met 1640 een huis met brouwerij tegenover de kerk in Zeddam, dat later op zijn zoon Arndt (1645 - 1663) vererfde.

Trouwt omstreeks 1605 met

Anna Schillinck
overleden
omstreeks 1653

Zoon Arndt koopt op 27 november 1649 ten behoeve van zijn moeder een weidemaat De Bijvanck in Klein Azewijn en een weide De Wilsemaet in Wijnbergen.
Op 31 juli 1651 koopt zij Het Berckelmaetjen in Zeddam en op 15 maart 1652 die Heernt in Zeddam.
Van 1650 tot en met 1658 bewootn ze als weduwe een huis naast het andere huis, dat op haar zoon Ott (1658 - 1692) vererfde.

KINDEREN van Wilhelm Kniest en Anna Schillinck:

I. Ott Kniest
Overleden voor 1692

II. Hendrik Kniest

III. Gerrit Kniest
Overleden
omstreeks 1664

IV. Arndt Kniest
Geboren omstreeks 1610

Hendric (de oude) ter Laeck X Megtheldt ter Borgh

Hendric (de oude) ter Laeck
Zoon van Berndt ter Laeck
Leefde ca. 1620 in Didam

Trouwt omstreeks 1618 met

Megtheldt ter Borgh

KIND van Hendric ter Laeck en Megtheldt ter Borgh:

I. Hendrijck (de jonge) ter Laeck
Geboren omstreeks 1619

Tyman van Sadelhoff X Onbekend

Tyman van Sadelhoff

KIND van Tyman en onbekende vrouw:

I. Berent Tymans van Zadelhoff (Sadelhoff)
Geboren omstreeks 1580

Cuijndert Ponsz Visser X Neeltje Teunisdr Visser

Cuijndert Pons Visser
Geboren omstreeks 1590 in Werkendam

Trouwt omstreeks 1620 in Werkendam met

Neeltje Teunisdr Visser
Dochter van Thonis Woutersz Visser
Geboren
omstreeks 1594 in Werkendam
Overleden voor 1641

KINDEREN van Cuijndert Visser en Neeltje Visser:

I. Pons Cuijndertsz Visser
Geboren
omstreeks 1620 in Werkendam

II. Jan Cuijndertsz VIsser
Geboren omstreeks 1621 in Werkendam

III. Arien Cuindertsz Visser
Geboren
omstreeks 1625 in Werkendam

IV. Stoffel Visser
Geboren
omstreeks 1627 in Werkendam

Jan Jansz Louw X Anneke

Jan Jansz Louw
Geboren omstreeks 1590 in Werkendam

Trouwt omstreeks 1620 in Werkendam met

Anneke
Dochter van Thonis Woutersz Visser
Geboren
omstreeks 1581

KIND van Jan Louw en Anneke:

I. Marichje Jansdr Louw
Geboren
omstreeks 1607 in Werkendam

Cornelis Dirks de Heer X Anneke Mattheus Groote

Cornelis Dirks de Heer
Overleden op donderdag 28 juni 1635 Werkendam

Trouwt met

Anneke Mattheus Groote

KINDEREN van Cornelis de Heer en Anneke Groote:

I. Dirck de Heer

Trouwt op donderdag 24 januari 1636 met
Theuntje Cornelis Cuijken

II. Cornelis de Heer

Trouwt (I) met
Neeltje Nuijtensdr.
Overleden
op zaterdag 14 juni 1642

Trouwt (II) omstreeks 1642 met
Anneke Jansdr de Gelder

III. Jacobje de Heer

Trouwt met Cornelis Bastiaansz van Gorckum

IV. Neeltje de Heer

Trouwt (I) met Thonis Cornelisz Jonkgiel
Trouwt
(II) met Herbert Jansz van Papendragt
Trouwt
(III) met Pieter de Ruijter

V. Suzanne de Heer

Trouwt met Lieve Jansz

VI. Laurens de Heer
Overleden op dinsdag 3 juni 1642

Trouwt met Teuntje Cornelisdr

VII. Anneke de Heer

Trouwt op donderdag 11 oktober 1640 met
Dirck Gijsbertsz Vinger

VIII. Geertruij Cornelisd de Heer
Geboren
omstreeks 1614 in Werkendam

Thomas Willemsz Quantis X Geertje Matthijsdr Buijck

Thomas Willemsz Quantis
Zoon van Willem Quantis en Marichie Thonisdr

Geboren
omstreeks 1570 in Werkendam
Overleden op maandag 10 november 1625 in Werkendam

Trouwt met

Geertje Matthijsdr Buijck
Dochter van Matthijs Buijck
Geboren
omstreeks 1585 in Werkendam
Overleden voor 1625

KINDEREN van Thomas Quantis en Geertje Buijck:

I. Willem Thomasz Quantis
Geboren
omstreeks 1612

II. Arien Thomasz Quantis
Geboren
omstreeks 1614

III. Stijntie Thomas Quantis
Geboren
omstreeks 1616 in Werkendam

Willem Maertensz Hollander X Neeltje Hollander

Willem Maertensz Hollander
Zoon van Maerten Adriaensz den Hollander en Bastiaantje

Geboren
omstreeks 1581 in De Werken (Nrd. Branbant)

Trouwt omstreeks 1608 met

Neeltje Hollander
Geboren
omstreeks 1577 in Werkendam
Overleden op zaterdag 30 april 1633 in Werkendam

KINDEREN van Willem Hollander een Neeltje Hollander:

I. Leentje Hollander

II. Maarten Willemsz Hollander
Geboren
omstreeks 1610 in De Werken

III. Dingena Hollander
Geboren
omstreeks 1612 in De Werken
Overleden op donderdag 17 februari 1639

IV. Gerrit Willemsz Hollander
Geboren
omstreeks 1615
Overleden op donderdag 27 april 1656

V. Mariken Willemsdr Hollander
Geboren
omstreeks 1616 in Werkendam
Overleden op zondag 26 oktober in Vlissingen

Huibert Huibertse X Catalijntje Claasdr

Huibert Huibertse

Trouwt met

Catalijntje Claasdr

KIND van Huib en Catalijntje:

I. Jannetje Huibertse
Geboren
omstreeks 1616 in Gorinchem

 

generatie 14 >

© Harold Borger punt NL 2010
home Parenteel Gerrit Borger stamboom namenbank fotoalbum  
  Familie Borger
1762 tot 2010
De voorouders
2010 tot ca. 5de eeuw
Alle persoonsgegevens Overzicht van
beeldmateriaal
 
generatie 01 generatie 02 generatie 03 generatie 04 generatie 05 generatie 06 generatie 07 generatie 08 generatie 09 generatie 10
generatie 11 generatie 12 generatie 13 generatie 14 generatie 15 generatie 16 generatie 17 generatie 18 generatie 19 generatie 20
generatie 21 generatie 22 generatie 23 generatie 24 generatie 25 generatie 26 generatie 27 generatie 28 generatie 29 generatie 30
generatie 31 generatie 32 generatie 33 generatie 34 generatie 35 generatie 36 generatie 37 generatie 38 generatie 39 generatie 40
Generatie 41 t/m 51