Overlijdensakte Cornelia Louter (1948)
Dochter van Peter Louter en Johanna Bitter
Overleden op vrijdag 21 april 1944 in Oosterbeek

De akte is pas op vrijdag 1 oktober 1948 opgemaakt.
Mogelijk is dit door de oorlog. In het overlijdensregister zijn er velen te vinden die op een eerdere datum overleden zijn en pas bijgeschreven op 1 oktober 1948.

 
© Harold Borger punt NL 2011